persoonlijke gegevens van Jan Baukes Poppes
Jan Baukes Poppes, geboren op 16 juni 1788 te Balk, gedoopt op 13 juli 1788 te Balk, als zoon van Bauke Pieters Poppes, boterkoper te Balk, en Baukjen Jans Poppes. Overleden op 6 juni 1828 op nummer 34 te Balk, 40 jaar oud.
boterkoper te Balk,
aangifte overlijden op 6 juni 1828 pagina B13, getuigen:
Marten Baukes Zwanenburg verwer en glazenmakersknecht 34 jaar wonende te Balk op nummer 35
Willem Ottes de Jong broodbakker 33 jaar wonende te Balk op nummer 29
1. ) Op 4 juni 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wypkje Wytses de Jong, geboren op 1 september 1792 te Balk, gedoopt op 23 september 1792 te Balk, als dochter van Wijtze Wijtzes de Jongh, extra ordinaire Commies ten Recherge, gestationeerd te Vriescheloo canton Pekela, en Baukje Cramer. Overleden op 21 maart 1816 op nummer 152 te Balk, 23 jaar oud.
aangifte overlijden op 21 maart 1816 blad 6, getuigen:
Jan Veldkamp koopman ? jaar wonende te Balk, geburen
Hendrik Kaspers Pothof timmerman ? jaar wonende te Balk, geburen
Uit dit huwelijk:
1. Baukje / Wypkjen, geboren op 9 maart 1816 op nummer 152 te Balk. Overleden op 21 januari 1891 te ?, 73 jaar oud. Op 15 mei 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hans Jakobs Dijkstra, oud 20 jaar, geboren te Balk als zoon van Jacob Everts Dijkstra en Geertje Hanses van der Werf.
aangifte geboorte op 9 maart 1816 aktenummer 26 door Jan Baukes Poppes boterkoper, getuigen:
Jan Veldkamp koopman 63 jaar wonende te Balk op nummer 149
Hendrik Caspers Bothof timmerman 61 jaar wonende te Balk op nummer 153
 
2. ) Op 27 januari 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:

Jantje Gerrits Fellinga, geboren op 1 januari 1796 te Balk, gedoopt op 14 januari 1796 te Balk (Hervormd), als dochter van Gerrit Binnes Fellinga, eerste bediende van politie, en Jetske Jans Bos. Overleden op 10 december 1880 te Makkum, 84 jaar oud.

Uit dit huwelijk:
2. Baukjen, geboren op 17 april 1822 op nummer 49 te Balk. Overleden op 20 februari 1854 op nummer 25 te Balk, 31 jaar oud.
1. ) Op 12 mei 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerrit Bottes Schotanus, oud 33 jaar, geboren te Oudega als zoon van Botte Gerrits Schotanus en Trijntje Riemers de Groot.
2. ) Op 23 juni 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rintje Hendriks van der Goot, oud 41 jaar, geboren te Balk als zoon van Hindrik Brants van der Goot en Hantje Rintjes Rinkes.
3. Gerrit, geboren op 10 december 1823 op nummer 168 te Balk. Op 1 april 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geertruida Johannes Trenks, oud 23 jaar, geboren te Balk, als dochter van Johannes Thomas Trenks en Annigje Alberts Ekker.
aangifte geboorte op 10 december 1823, aktenummer 100 door Jan Baukes Poppes, boterkoopman, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk
Sjirk Jansz Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk
4. Idskjen, geboren op 1 oktober 1825 op nummer 168 te Balk. Op 12 mei 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rinse Eiberts Hoekstra, oud 25 jaar, geboren te Balk als zoon van Eibert Rinses Hoekstra en Gettje Franses Trinks.
aangifte geboorte op 3 oktober 1825, aktenummer 89 door Jan Baukes Poppes, boterkoopman, getuigen:
Quirijn Jacobus Eppinga kledermaker 62 jaar wonende te Balk op nummer 169
Gerrit Sipkes Elzinga logementhoudersknecht 31 jaar wonende te Balk op nummer 170
5. Jan. geboren op 1 februari 1829 op nummer 34 te Balk. Op 9 mei 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ibeltje Tjeerds Visser, oud 26 jaar, geboren te Balkals dochter van Tjeerd Harmens Visser, bakker te Balk, en Aaltje Hendriks Kram.
aangifte geboorte op 2 februari 1829, aktenummer 12 door Fredrik Wilhelm Fokke, vroedmeester, getuigen:
Harmen Baukes Poppes koopman 33 jaar wonende te Balk op nummer 33
Marten Zwanenburg verwersknecht 35 jaar wonende te Balk op nummer 35
 
 
 
Jan Baukes Poppes
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 33 - huisnummer Balk 34
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jan Baukes Poppes
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Bauke Pieters Poppes 1753-1827 Jan Baukes Poppes 1788-1828  
  Harmen Baukes Poppes 1795-1854  
     
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
1816 Dubbelstraat 6 Balk 152
1822 van Swinderenstraat 29 Balk 49
1823 / 1825 Dubbelstraat 9 Balk 168
1828 / 1829 van Swinderenstraat 9 Balk 34
1829 van Swinderenstraat 9 volkstelling 1829; blad 33, huisnummer Balk 34
1840 van Swinderenstraat 9 volkstelling 1840; huisnummer Balk 34
1849 - 1859 van Swinderenstraat 9 woningregister 1849 - 1859 blad 42 en 43; huisnummer Balk 34 / 40
1859 - 1869 van Swinderenstraat 9 woningregister 1859 - 1869 blad 13; kad. gem. Balk sectie A nr. 278, huisnr. Balk 40
1869 - 1876 Lytse Side 6 en 7 woningregister 1869 - 1879 blad 62; kad. gem. Balk sectie A nr. 100, volgnr. 303
1876 - 1880 Makkum  
eigendommen van Jan Baukes Poppes
 
notariële acten
 

1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland Inventaris
- Jantje Gerrits Fellinga, winkelier te Balk, weduwe van Jan Baukes Poppes als moeder van en voogd over Baukjen, Gerrit en Jiskjen Poppes
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Pieter Baukes Poppes, koopman te Balk als voogd over Wiepkjen Poppes
- Wopke Tjeerds van der Heide, verver en glazemaker te Balk als toeziend voogd

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 78 en 79 d.d. 14 juli 1828
 

1828 Balk, notaris W. J. Hemsing  Gemeente: Gaasterland  Obligatie
- Jantje Gerrits Fellinga, winkelier te Balk, weduwe van Jan Baukes Poppes, crediteur, tevens als moeder van en voogd over haar kinderen
- Pieter Baukes Poppes, grossier in sterke dranken te Balk, crediteur, tevens  als voogd over Wypkjen Jans Poppes
- Eelkjen Baukes Poppes, grossier in sterke dranken te Balk, weduwe van Jan Brants van der Goot en gehuwd met Jelle Meinesz, debiteur, tevens als moeder van en voogd over Bauke Jans van der Goot

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 139 d.d. 27 december 1828
 

1829 Balk, notaris W. J. Hemsing  Gemeente: Gaasterland  Boedelscheiding
- Jantjen Gerrits Fellinga, winkelier te Balk, weduwe van Jan Baukes Poppes in leven gehuwd met Wypkjen Wytzes de Jong als moeder van en voogd over vier minderjarige kinderen
- Pieter Baukes Poppes, koopman en grossier in ste te Balk als voogd over Wypkjen Jans Poppes
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Wopke Tjeerds van der Heide, huisschilder en glazemaker te Balk als toeziend  voogd

Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7005  Repertoirenr.: 14 d.d. 9 maart 1829
 

1829 Balk, notaris W. J. Hemsing  Gemeente: Gaasterland  Boedelscheiding
- Jantje Gerrits Fellinga, winkelier te Balk, weduwe van Jan Baukes Poppes als moeder van en voogd over Baukjen, Gerrit en Jiskjen Poppes
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Wypkjen Wietzes de Jong, in leven gehuwd met Jan Baukes Poppes, erflaters
- Pieter Baukes Poppes, koopman te Balk als voogd over Wypkjen Jans Poppes
- Wopke Tjeerds van der Heide, verver en glazemaker te Balk als toeziend voogd

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 92 d.d. 4 augustus 1829
 

1854 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Royement, akte niet aanwezig
- Jantje Gerrits Fellinga te Balk, weduwe van Jan Baukes Poppes
- Gerrit Jans Poppes te Balk
- Idskjen Jans Poppes te Balk, gehuwd met Rinze Egberts Hoekstra
- Rinze Egberts Hoekstra te Balk, gehuwd met Idskjen Jans Poppes
- Rintje Hendriks van der Goot te Balk, weduwnaar van Baukjen Jans Poppes als vader van en voogd over Hantje Rintjes van der Goot
- Wypkjen Jans Poppes te Balk, gehuwd met Hans Jacobs Dijkstra
- Eelkjen Baukes Poppes te Balk, weduwe van Jan Brants van der Goot en gehuwd met Jelle Meinesz als moeder van en voogd over Bauke Jans van der Goot

Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7025  Repertoirenr.: 75 d.d. 31 mei 1854
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2018 laatste wijziging: 1-11-2020