Jan Poppe Poppes inschrijving register hypotheken 69: 5 / 82
Aleida Johanna Nibbelink inschrijving register hypotheken 69: 39 / 76
Jan Poppe Poppes, geboren op 16 oktober 1802 in Balk, gedoopt op 4 november 1802 in Balk, als zoon van Poppe Itskes en Trijntje Cornelis. Overleden op 10 oktober 1881 te Balk, 78 jaar oud. Rentenier te Balk (1849-1859)
aangifte overlijden op 10 oktober 1881 aktenummer 72, getuigen:
Johannes Klazes van Hout timmerman 53 jaar wonende te Balk
Jan Hulscher kleermaker 45 jaar wonende te Balk
Op 13 september 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aleida Johanna Nibbelink, geboren op 25 augustus 1812 te Huizen, als dochter van Gerardus Henrienus Nibbelink en Hendrika Alphers. Overleden op 11 juli 1885 te Dordrecht, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Jan Poppe Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 17 september 1880
 
Jan Poppe Poppes Aleida Johanna Nibbelink
bron: Leeuwarder Courant van 18 oktober 1881 bron: Het Nieuws van de Dag van 14 juli 1885
 
 

 

 

Jan Poppe Poppes

wapen familie Poppes
 
Bij het ruimen van graven bij de kerk in Harich moest de grafsteen van Jan Poppe Poppes plaats maken. De familie Poppes is nauw verbonden met de fraaie kop-hals-romp boerderij op Lorbuorren 3 in Harich. Voor de familie de Smit-Wassenaar, de huidige bewoners van de Idske Poppes Sate aan de Lorbuorren, reden om de grafsteen te sparen voor de puinbreker.
 
De tekst op de grafsteen:
In 't stille huis dat mij besluit / Rust van het werken uit
Den 10 October 1881 overleed in Balk de Wel Edel Geboren HEER JAN POPPES
in den ouderdom van 78 jaren 11 maanden en 26 dagen
in leven Oud Assessor der Grietenije Gaasterland
en Oud Volmacht van dezelfde Grietenije
bij de Contributie Zeedijken der Zeven Grietenijen en Stad Sloten
en is den 13 October 1881 te Harich begraven
 
   
Jan Poppes Jan Poppes Jan Poppes
foto's gemaakt door Bram de Smit
De verhuizing van de grafsteen op ???? van het kerkhof in Harich naar de boerderij op Lorbuorren.
klik op de afbeelding voor de complete foto
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Poppe Idskes Poppes 1763-1837 Jan Poppe Poppes 1802-1881  
Gerardus Hendrikus Nibbelink 1771-1845    
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
     
1855 - 1859 Raadhuisstraat 11 woningregister 1849 - 1859 blad 276; huisnummer Balk 140 / 195
1859 - 1869 Raadhuisstraat 11 woningregister 1859 - 1869 blad 92; kad. gem. Balk A 144, huisnummer Balk 195
1869 - 1879 Raadhuisstraat 11 woningregister 1869 - 1879 blad 14; kad. gem. Balk A 144, huisnummer 28 / 15
1879 - 1882 Raadhuisstraat 11 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 11; kad. gem. Balk sectie A nummer 144
1882 - 1885 Dordrecht  
     
eigendommen van Alijda Johanna Nibbelink
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
145   koopbrief 1300,- 29 dec 1854        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1044, folio 39, nummer 76
notariële acten
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Grootboek, akte niet aanwezig
- Jan Poppes te Balk als voogd over Pieter Johannes Albertus de Bruine
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 64 d.d. 13 juni 1857
 

1858 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Volmacht, akte niet aanwezig
- Alyda Johanna Nibbelink te Balk, weduwe van Dirk Wouter Rookmaaker en gehuwd  met Jan Poppes
- Jozeph Heckhausen te Viersen (Pruissen)

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7029 Repertoirenr.: 103 d.d. 10 november 1858
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Volmacht, akte niet aanwezig
- Alyda Johanna Nibbelink te Balk, weduwe van Dirk Wouter Rookmaaker en gehuwd   met Jan Poppes
- Jozeph Heckhausen te Viersen (Pruisen)
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 131 d.d. 16 december 1859
 
1860 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Volmacht, akte niet aanwezig
- Alyda Johanna Nibbelink te Balk, weduwe van Dirk Wouter Rookmaaker en gehuwd met Jan Poppes
- Anton Jozeph Heckhausen te Viersen (Pruisen)
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 149 d.d. 26 september 1860
 
1876 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Gemeent; Gaasterland Volmacht, akte is niet aanwezig
- Alijda Johanna Nibbelink wonende te Balk, gehuwd met Jan Poppes
- Joseph Heinrich Sommer wonende te Viersen
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 8 d.d. 21 januari 1876
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 juni 2013 laatste wijziging: 7-01-2024