Kornelis Poppes Poppes register hypotheken 69: 26 / 6
Eelkjen Annes Visser register hypotheken 69: 14 / 25
Kornelis Poppes, geboren op 26 september 1793 te Balk, gedoopt op 13 oktober 1793 te Balk (Hervormd), als zoon van Poppe Itskes Poppes en Trijntje Cornelis Sleeswijk. Overleden op 17 mei 1862 te Balk, 68 jaar oud.
boterkoper te Balk (1817)
aangifte overlijden op 17 mei 1862 aktenummer 50, zonder beroep te Balk, getuigen:
Poppe Tjerks van der Feer koopman 64 jaar wonende te Balk
Wouter van der Meulen grutter 31 jaar wonende te Balk
Op 25 mei 1817 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkjen Annes Visser, geboren op 1 maart 1796 te Heeg, gedoopt op 13 maart 1796 in Heeg (Hervormd), als dochter van Anne Annes Visser en Hinke Jans Poppes. Overleden op 17 augustus 1868 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 18 augustus 1868 aktenummer 63, zonder beroep te Balk, getuigen:
Poppe Tjerks van der Feer koopman 70 jaar wonende te Balk
Jan de Vries tapper 35 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hinke, geboren op 11 januari 1818 op nummer 120 te Balk . Overleden op 10 mei 1893 te Balk, 75 jaar oud. Op 11 juni 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Solko Jans Tromp, oud 31 jaar, geboren te Woudsend als zoon van Jan Lolkes Tromp en Anna Schukking
aangifte geboorte op 12 januari 1818 aktenummer 13, boterkoper te Balk, getuigen:
Jan Meinderts koopman 38 jaar wonende te Balk op nummer 122
Jan Ottes de Jong schipper 25 jaar wonende te Balk op nummer 121
aangifte overlijden op 11 mei 1893 aktenummer 29, docter in de genees- en verloskunde te Balk, getuigen:
Harmen Jans de Jong winkelier 50 jaar wonende te Balk
Siemen de Jong winkelier 68 jaar wonende te Balk
2. Poppe, geboren op 5 juni 1820 op nummer 42 te Balk. Overleden op 4 augustus 1895 te Balk, 75 jaar oud. Op 7 november 1868 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Jeltje Tromp, oud 40 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Age Hielkes Tromp, directeur van de onderlinge brandwaarborgmaatschappij, en Eelkjen Wigles Visser
Poppe Cornelis Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 9 juni 1820
 
aangifte geboorte op 5 juni 1820 aktenummer 045, boterkoper te Balk, getuigen:
Jakob Everts Dijkstra winkelier 50 jaar wonende te Balk op nr. 44
Jan Baukes Poppes boterkoper 31 jaar wonende te Balk op nr. 33
aangifte overlijden op 5 augustus 1895 aktenummer 076, wethouder te Balk, getuigen:
Jacob Timmer hoofdonderwijzer 37 jaar wonende te Balk
Poppe van der Feer veerschipper 33 jaar wonende te Balk
       
 
 
Kornelis Poppes
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 43 - huisnummer Balk 42
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Kornelis Poppes
 
Kornelis Poppes
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 20 mei 1862
 
Eelkje Annes Visser Eelkjen Annes Visser
bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1868 bron: Leeuwarder Courant van 29 september 1868
 
Eelkjen Annes Visser
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 22 augustus 1868
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Poppe Idskes Poppes 1763-1837 Cornelis Poppes 1793-1862 Solko Jans Tromp 1823-1870
    Poppe Cornelis Poppes 1820-1895
woonadressen Kornelis Poppes
periode adres bron
1818   Balk 120
1820 van Swinderenstraat 19 Balk 42
1829 van Swinderenstraat 19 volkstelling 1829; blad 43, huisnummer Balk 42
1840 van Swinderenstraat 19 volkstelling 1840; huisnummer Balk 42
1849 - 1859 van Swinderenstraat 19 woningregister 1849 - 1859 blad 53; huisnummer Balk 42 / 50
1859 - 1862 van Swinderenstraat 19 woningregister 1859 - 1869 blad 17; kad. gem. Balk sectie A 267; huisnr. Balk 50
     
eigendommen van Kornelis Poppes Poppes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
267
   
4000,-
         
Balk
A
303
 
koopbrief
575,-
20 feb 1849
       
Balk
A
305
 
publ. verkoop
621,-
16 okt 1849
       
Balk
A
238
 
publ. verkoop
1250,-
10 apr 1860
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1031, folio 26, nummer 6
eigendommen van Eelkjen Annes Visser
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
304   scheiding 6600,- 27 jan 1843        
Balk
B
62          
Balk
B
65          
Balk
H
299          
Balk H 300          
Koudum B 169          
Koudum B 170          
Koudum B 171          
Koudum B 172          
Koudum B 173          
Koudum B 944          
1/4 Balk A 100   scheiding 1068,83 8 jul 1864        
4 mans en 4 vrouwen zitplaatsen in een overdekte bank te:        
Balk A 281 1/3 bij publ.verkoop 935,- 13 apr 1867        
Balk B 1021   publ. verkoop 1210,- 1 mei 1867        
Balk B 1043   koopbrief 800,- 24 sep 1867        
Heeg D 534,535   1/2 bij scheiding            
Heeg D 540-552              
Heeg D 829,830     9 oct 1864        
Nieuwland D 311,324              
Balk A 483              
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1019, folio 14, nummer 25
notariële acten
 
1848 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 575
- Siemon Sipkes Kiep, wagenmaker te Balk, verkoper
- Cornelis Poppes, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7017 Repertoirenr.: 107 d.d. 8 december 1848
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing. Betreft een huis en pakhuis etc te Balk, koopsom fl. 1250
- Hendrik Lippes van der Veer te Balk, verkoper en toeziend voogd
- Bonne Jelles Kooiman te Idskenhuizen, weduwnaar van Tapke Hendriks van der  Veer, verkoper, tevens als vader van en voogd over Froukje Bonnes Kooiman
- Hille Johannes Brinksma te Balk, gehuwd met Lipkjen Hendriks van der Veer,  verkoper
- Matjen Hendriks van der Veer te Balk, verkoper
- Durkjen Hendriks van der Veer te Balk, verkoper
- Sybren Pieters de Jong te Balk, verkoper
- Kerst Pieters de Jong te Balk, verkoper
- Anne Pieters de Jong te Workum, verkoper
- Jelle Hendriks Hospes te Oudemirdum, verkoper
- Jacob Hendriks Hospes te Oudemirdum, verkoper
- Hendrik Lippes van der Veer te Balk, koper
- Cornelis Poppes te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 129 en 134 d.d. 14 december 1859
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 september 2010 laatste wijziging: 7-06-2020