Kornelis Poppes Poppes register hypotheken 69: 26 / 6
Eelkjen Annes Visser register hypotheken 69: 14 / 25
Kornelis Poppes, geboren op 26 september 1793 te Balk, gedoopt op 13 oktober 1793 te Balk (Hervormd), als zoon van Poppe Itskes Poppes en Trijntje Cornelis Sleeswijk. Overleden op 17 mei 1862 te Balk, 68 jaar oud.
boterkoper te Balk (1817)
aangifte overlijden op 17 mei 1862 aktenummer 50, zonder beroep te Balk, getuigen:
Poppe Tjerks van der Feer koopman 64 jaar wonende te Balk
Wouter van der Meulen grutter 31 jaar wonende te Balk
Op 25 mei 1817 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkjen Annes Visser, geboren op 1 maart 1796 te Heeg, gedoopt op 13 maart 1796 in Heeg (Hervormd), als dochter van Anne Annes Visser en Hinke Jans Poppes. Overleden op 17 augustus 1868 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 18 augustus 1868 aktenummer 63, zonder beroep te Balk, getuigen:
Poppe Tjerks van der Feer koopman 70 jaar wonende te Balk
Jan de Vries tapper 35 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hinke, geboren op 11 januari 1818 op nummer 120 te Balk . Overleden op 10 mei 1893 te Balk, 75 jaar oud. Op 11 juni 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Solko Jans Tromp, oud 31 jaar, geboren te Woudsend als zoon van Jan Lolkes Tromp en Anna Schukking
aangifte geboorte op 12 januari 1818 aktenummer 13, boterkoper te Balk, getuigen:
Jan Meinderts koopman 38 jaar wonende te Balk op nummer 122
Jan Ottes de Jong schipper 25 jaar wonende te Balk op nummer 121
aangifte overlijden op 11 mei 1893 aktenummer 29, docter in de genees- en verloskunde te Balk, getuigen:
Harmen Jans de Jong winkelier 50 jaar wonende te Balk
Siemen de Jong winkelier 68 jaar wonende te Balk
2. Poppe, geboren op 5 juni 1820 op nummer 42 te Balk. Overleden op 4 augustus 1895 te Balk, 75 jaar oud. Op 7 november 1868 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Jeltje Tromp, oud 40 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Age Hielkes Tromp, directeur van de onderlinge brandwaarborgmaatschappij, en Eelkjen Wigles Visser
Poppe Cornelis Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 9 juni 1820
 
aangifte geboorte op 5 juni 1820 aktenummer 045, boterkoper te Balk, getuigen:
Jakob Everts Dijkstra winkelier 50 jaar wonende te Balk op nr. 44
Jan Baukes Poppes boterkoper 31 jaar wonende te Balk op nr. 33
aangifte overlijden op 5 augustus 1895 aktenummer 076, wethouder te Balk, getuigen:
Jacob Timmer hoofdonderwijzer 37 jaar wonende te Balk
Poppe van der Feer veerschipper 33 jaar wonende te Balk
       
 
 
Kornelis Poppes
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 43 - huisnummer Balk 42
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Kornelis Poppes
 
 
Tijdens de verbouwing in 2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk.
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Kornelis Poppes. Hieronder volgt een opsomming.
 
nr. datum leverancier aankoop van:
- 10 juni 1843 J.E. Dijkhuizen te Sloten Aurora Almanak
  Jacobus Engelsma Dijkhuizen staat geregistreerd als zaakwaarnemer in het bevolkingsregister van Sloten (blad 87, huisnummer 63(doorgehaald), 95(doorgehaald), 80 . Op 20 mei 1853 vertrokken naar Weststellingwerf. (Noordwolde)
  Geboren op 11 juli 1813 te Haskerhorne als zoon van Jelto Hermanus Dijkhuizen, predikant, en Vrouwkje Engelsma Mebius. Jelte Hermanus Dijkhuizen als emiritus predikant overleden te Sloten op 24 augustus 1830. In de Leeuwarder Courant van 12 mei 1835 beveelt JE Dijkhuizen zich aan als boekbinder te Sloten. Boekhandelaar J.E. Dijkhuizen trouwt op 22 september 1850 te Sloten met Aaltje Hanzes Terpstra, leeftijd 33 jaar, geboren te Gersloot als dochter van Hans Klazes Terpstra en Grietsje Wiegers Ruiter. Jacobus Engelsma Dijkhuizen is overleden op 25 april 1859 te Noordwolde, 45 jaar oud.
1 19 maart 1853 AM Tromp te Balk, verzekeringen boerenhuis en schuur
  Boerenhuis en schuur bewoont door Lieuwe Ykes de Jong. Het betreft Meerweg 12 te Balk
1 26 mei 1853 Johannes Jakles Hulshoff, scheepstimmerman te Harich onderhoud aan boot
  Johannes Jakles Hulshoffwas scheepstimmerman op De Helling te Harich
2 9 juli 1853 aanslag biljet Personele belasting dienstjaar 1853/1854 Wijk B nummer 11
  Betreft Meerweg 12 te Balk bewoont door Rindert Eises Wijma
3 29 aug 1853 Wijbren Krijns & Co te Joure essen bomen
  Boomkwekerij aan de huidige Harddraversdijk te Joure ter hoogte van villa Buitenzorg (rijksmonument)
4 5 oktober 1853 moeilijk leesbaar, waarschijnlijk Willem Tjietjes Roskam levering van zand
  Willem Tjietjes Roskam was veldwachter te Wijckel
5 aanslagbiljet patentrecht van Rindert E. Wijma, stalhouder
  Rindert Eises Wijma was zetmeijer in het pand Meerweg 12 te Balk
7 7 december 1853 W. van der Meulen breekmeel
  Wisse Piekes van Meulen was grutter in het pand van Swinderenstraat 16 te Balk
7 14 december 1853 E.A. de Boer te Joure lijnzaad
  Eelke Annes de Boer (1808-1886) was koopman, grutter en olieslager te Joure
7 4 januari 1854 B.J. Pelsma diversen
  Bernardus Jacobs Pelsma was grofsmid in het pand Dubbelstraat 13(1953) te Balk
8 4 januari 1854 R.H. Rinzema raapolie
  Rinze Hendriks Rinzema was schipper en koopman in het pand van Swinderenstraat 13 te Balk
9 11 januari 1854 Pieter Joh. Mulder diversen
  Pieter Johannes Mulder was kuiper in het pand Dubbelstraat 29,31 (1953) te Balk
10 28 januari 1854 P.T. van der Feer zout en lijnkoek
  Poppe Tjerks van der Feer was schipper en koopman in het pand van Swinderenstraat 21 te Balk
10 5 april 1854 E.A. de Boer te Joure lijnzaad
  Eelke Annes de Boer (1808-1886) was koopman, grutter en olieslager te Joure
11 1 februari 1854 S.S. Kiep herstel kruiwagen
  Symen Sipkes Kiep was wagenmaker in het pand van Swinderenstraat 59 te Balk
12 11 maart 1854 poldermeester B.H. van der Goot polderlasten
  waarschijnlijk Brant Hendriks van der Goot??
13 22 maart 1854 aanslagbiljet belasting op vee  
  Betreft waarschijnlijk het vee op de boerderij aan de Meerweg 12 in Balk
13 3 mei 1854 E.A. de Boer te Joure lijnzaad
  Eelke Annes de Boer (1808-1886) was koopman, grutter en olieslager te Joure
14 10 april 1854 P.H. Drijfhout diversen
  Pieter Halbes Drijfhoutwas wagenmaker in het pand van Swinderenstraat 2 te Balk
16 6 mei 1854 Johannes Harmens Visser haver
  Johannes Harmens Visser was koopman in het pand Meerweg 6 te Balk
18 11 mei 1854 gebroeders Pelsma diversen
  Durk en Anne Pelsma waren grofsmid in het pand van Swinderenstraat 55 te Balk
19 13 mei 1854 A.P. van der Meulen diversen
  Anne Piers van der Meulen was kuiper in het pand van Swinderenstraat 24 te Balk
20 13 mei 1854 J.F.C. Sluijter diversen
  Johan Frederik Christoffel Sluijter was zadelmaker in het pand van Swinderenstraat 43 te Balk
21 17 mei 1854 P.T. van der Feer zout en lijnkoek
  Poppe Tjerks van der Feer, schipper en koopman in het pand van Swinderenstraat 21 te Balk
 
De conclusie is volgens mij dat dit de administratie is van het beheer en onderhoud van de boerderij en veestapel aan de huidige Meerweg 12 in Balk bewoond door de familie Mulder (2022). De boerderij is bij boedelscheiding in 1843 in het bezit gekomen van Eelkje Annes Visser, de vrouw van Cornelis Poppes.
 
 
Kornelis Poppes
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 20 mei 1862
 
Eelkje Annes Visser Eelkjen Annes Visser
bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1868 bron: Leeuwarder Courant van 29 september 1868
 
Eelkjen Annes Visser
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 22 augustus 1868
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Poppe Idskes Poppes 1763-1837 Cornelis Poppes 1793-1862 Solko Jans Tromp 1823-1870
    Poppe Cornelis Poppes 1820-1895
woonadressen Kornelis Poppes
periode adres bron
1818   Balk 120
1820 van Swinderenstraat 19 Balk 42
1829 van Swinderenstraat 19 volkstelling 1829; blad 43, huisnummer Balk 42
1840 van Swinderenstraat 19 volkstelling 1840; huisnummer Balk 42
1849 - 1859 van Swinderenstraat 19 woningregister 1849 - 1859 blad 53; huisnummer Balk 42 / 50
1859 - 1862 van Swinderenstraat 19 woningregister 1859 - 1869 blad 17; kad. gem. Balk sectie A 267; huisnr. Balk 50
     
eigendommen van Kornelis Poppes Poppes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
267
   
4000,-
         
Balk
A
303
 
koopbrief
575,-
20 feb 1849
       
Balk
A
305
 
publ. verkoop
621,-
16 okt 1849
       
Balk
A
238
 
publ. verkoop
1250,-
10 apr 1860
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1031, folio 26, nummer 6
eigendommen van Eelkjen Annes Visser
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
304   scheiding 6600,- 27 jan 1843        
Balk
B
62          
Balk
B
65          
Balk
H
299          
Balk H 300          
Koudum B 169          
Koudum B 170          
Koudum B 171          
Koudum B 172          
Koudum B 173          
Koudum B 944          
1/4 Balk A 100   scheiding 1068,83 8 jul 1864        
4 mans en 4 vrouwen zitplaatsen in een overdekte bank te:        
Balk A 281 1/3 bij publ.verkoop 935,- 13 apr 1867        
Balk B 1021   publ. verkoop 1210,- 1 mei 1867        
Balk B 1043   koopbrief 800,- 24 sep 1867        
Heeg D 534,535   1/2 bij scheiding            
Heeg D 540-552              
Heeg D 829,830     9 oct 1864        
Nieuwland D 311,324              
Balk A 483              
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1019, folio 14, nummer 25
notariële acten
 
1848 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 575
- Siemon Sipkes Kiep, wagenmaker te Balk, verkoper
- Cornelis Poppes, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7017 Repertoirenr.: 107 d.d. 8 december 1848
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing. Betreft een huis en pakhuis etc te Balk, koopsom fl. 1250
- Hendrik Lippes van der Veer te Balk, verkoper en toeziend voogd
- Bonne Jelles Kooiman te Idskenhuizen, weduwnaar van Tapke Hendriks van der  Veer, verkoper, tevens als vader van en voogd over Froukje Bonnes Kooiman
- Hille Johannes Brinksma te Balk, gehuwd met Lipkjen Hendriks van der Veer,  verkoper
- Matjen Hendriks van der Veer te Balk, verkoper
- Durkjen Hendriks van der Veer te Balk, verkoper
- Sybren Pieters de Jong te Balk, verkoper
- Kerst Pieters de Jong te Balk, verkoper
- Anne Pieters de Jong te Workum, verkoper
- Jelle Hendriks Hospes te Oudemirdum, verkoper
- Jacob Hendriks Hospes te Oudemirdum, verkoper
- Hendrik Lippes van der Veer te Balk, koper
- Cornelis Poppes te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 129 en 134 d.d. 14 december 1859
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 september 2010 laatste wijziging: 6-07-2022