Poppe Cornelis Poppes  
Jeltje Ages Tromp register hypotheken 69: 88 / 8
Poppe Cornelis Poppes, geboren op 5 juni 1820 te Balk op nummer 42, als zoon van Cornelis Poppes, boterkoper te Balk, en Eelkjen Annes Visser. Overleden op 4 augustus 1895 te Balk, 75 jaar oud.
kandidaat notaris, wethouder te Balk
aangifte geboorte op 5 juni 1820 aktenummer 045, boterkoper te Balk, getuigen:
Jakob Everts Dijkstra winkelier 50 jaar wonende te Balk op nr. 44
Jan Baukes Poppes boterkoper 31 jaar wonende te Balk op nr. 33
aangifte overlijden op 5 augustus 1895 aktenummer 076, wethouder te Balk, getuigen:
Jacob Timmer hoofdonderwijzer 37 jaar wonende te Balk
Poppe van der Feer veerschipper 33 jaar wonende te Balk
Op 7 november 1868 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Jeltje Ages Tromp, geboren op 29 januari 1828 te Woudsend, als dochter van Age Hielkes Tromp, directeur van de onderlinge brandwaarborgmaatschappij, en Eelkjen Wigles Visser. Overleden op 2 maart 1907 te Balk, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Het echtpaar bleef kinderloos. In september 1874 logeert de 20 jarige Janke Hendriks Kramer de pleegdochter van de zuster van Jeltje Ages Tromp in Balk. Janke wordt echter ziek en overlijdt op haar ziekbed in Balk.
 
 
Poppe Cornelis Poppes Poppe Cornelis Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 16 april 1872
 
Poppe Cornelis Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 19 juli 1872
 
Poppe Cornelis Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1873
 
Poppe Cornelis Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 8 december 1884 bron: Leeuwarder Courant van 11 augustus 1891
 
Jeltje Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 5 maart 1907
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Poppe Cornelis Poppes 1820-1895  
     
 
periode adres bron
1868 - 1869 van Swinderenstraat 19 woningregister 1859 - 1869 blad 17; kad. gem. Balk sectie A nr. 267; huisnr. Balk 50
1869 - 1879 van Swinderenstraat 19 woningregister 1869 - 1879 blad 53; kad. gem. Balk A 267; volgnrr. 250 / 237
1880 - 1890 van Swinderenstraat 19 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 62; kad. gem. Balk sectie A nummer 267
1890 - 1900 van Swinderenstraat 19 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 47; huisnummer Balk 50
1900 - 1907 van Swinderenstraat 19 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 50; huisnummer Balk 50 / 56
eigendommen van Jetje Tromp
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Woudsend A 1085   scheiding 30392,- 28 aug 1877        
Woudsend A 224          
Woudsend A 225          
Langweer E 6          
Langweer E 7          
Langweer E 1909   publ.verkoop 398,- 7 dec 1888        
Balk A 194   scheiding   2 mrt 1896        
Balk A 195          
Langweer E 593          
Langweer E 1421          
Langweer E 1424          
Langweer E 1427          
Langweer E 1733          
Langweer E 1912          
Woudsend A 147          
Woudsend A 148          
Woudsend A 149          
Woudsend A 822          
Woudsend A 1086          
Woudsend A 1087          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1093, folio 88, nummer 8

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 juni 2019 laatste wijziging: 2-12-2020