persoonlijke gegevens van Gerlof Jans Postma
Gerlof Jans Postma (Posthuma, Postema), geboren op 10 maart 1764 te Balk, gedoopt op 11 maart 1764 te Balk (Hervormd), als zoon van Jan Jansen Snip en Afke Jans. Overleden op 18 februari 1839 op nummer 108 te Balk, 74 jaar oud.
wieldraaier te Balk
aangifte overlijden op 18 februari 1839 blad 5, getuigen:
Wybe Obes Rijstra winkelier 70 jaar wonende te Balk, gebuur
Pieter Thiboudier kastelein 24 jaar wonende te Balk, gebuur
Op 21 mei 1797 getrouwd in de Nederlands Hervormde kerk te Balk met:
Korneliske Jans Algers, geboren circa 1776 te Joure. Overleden op 28 januari 1848 op nummer 108 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 28 januari 1848 blad 4, getuigen:
Titus Klazes Duisterhout timmerknecht 52 jaar wonende te Balk
Bonte Geerts de Jager werkman 25 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan (Posthuma), geboren op 22 september 1798 te Balk, gedoopt op 30 september 1798 te Balk (Hervormd). Overleden op 29 maart 1887 te Wijckel, 89 jaar oud. Op 8 augustus 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jeltje Christiaans Sneek leeftijd 26 jaar, geboren te Goingarijp als dochter van Christiaan Jans en Hotske Symens.
2. Afke (Posthuma), geboren op 2 januari 1800 te Balk, gedoopt op 9 maart 1800 te Balk (Hervormd). Overleden op 28 juli 1826 op nummer 108 te Balk, 26 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 28 juli 1826 blad 13, getuigen:
Paulus Klazes Duisterhout winkelier 48 jaar wonende te Balk op nummer 109
Johannes Bernardus Rodenburg winkelier 26 jaar wonende te Balk op nummer 113

3. Jantje, geboren op 28 februari 1802 te Balk, gedoopt op 28 maart 1802 te Balk (Hervormd). Jong overleden.

4. Hendrik (Postma), geboren op 26 oktober 1803 te Balk, gedoopt op 17 november 1803 te Balk (Hervormd). Overleden op 17 juni 1845 op nummer 87 te Balk, 41 jaar oud. Op 20 december 1837 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Hortzes Wielinga, leeftijd 45 jaar, geboren te St. Annaparochie als zoon van Hortze Jippes Wielinga en Houkje Ennes.
5. Sake (Postma), geboren op 23 december 1805 te Balk, gedoopt op 9 januari 1806 te Balk (Hervormd). Overleden op 20 december 1845 in een sloot naast een pomp aan de algemene weg onder het dorp Harich, 39 jaar oud.
1. ) Op 5 oktober 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje Christiaans Sneek
leeftijd 34 jaar, geboren te Goingarijp als dochter van Christiaan Jans en Hetske Symens.
2. ) Op 14 juli 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Janneke Wybrandus Zijlstra,
leeftijd 35 jaar, geboren te Warns als dochter van Wybrandus Pieters Zijlstra en Jantjen Pieters Zijlstra.
6. Kornelis (Posthuma), geboren op 2 maart 1808 te Balk, gedoopt op 27 maart 1808 te Balk (Hervormd). Overleden op 1 mei 1870 te Balk, 62 jaar oud. Op 11 december 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Vrouwkjen Hepkes Lunenburg, leeftijd 30 jaar, geboren te Sondel als dochter van Hepke Hendriks Lunenburg en Danieltje Obbes.
7. Harmen (Postma), geboren op 4 november 1810 te Balk, gedoopt op 22 november 1810 te Balk (Hervormd). Overleden op 14 december 1876 te Bolsward, 66 jaar oud. Op 28 juli 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sipkjen Jakobs Hofstra, leeftijd 20 jaar, geboren te Balk, als dochter van Jakob Geerts Hofstra en Martje Jans de Haan.
8. Jan (Postema, Postma), geboren 4 februari 1813 op nummer 108 te Balk. Op 9 mei 1845 getrouwd in de gemeente Haskerland met Jayke Durks de Vries, leeftijd 43 jaar, geboren te Nijehaske, Durk Berends de Vries en Bartje Jans.
aangifte geboorte op 9 februari 1817 aktenummer 16, getuigen:
Geert Annes Tuinier werkman 32 jaar wonende te Balk op nummer 107
Sijtse Arents koopman 24 jaar wonende te Balk op nummer 109
9. Jantie (Posthuma), geboren op 8 februari 1817 op nummer 108 te Balk.
aangifte geboorte op 5 februari 1813 aktenummer 9, getuigen:
Wander Annes Tuinier koopman 39 jaar wonende te Balk op nummer 106
Nanne Martens van der Goot koopman 32 jaar wonende te Balk op nummer 105
10. Kleys (Posthuma), geboren op 30 juni 1819 op nummer 108 te Balk. Op 20 mei 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anna Maria Dorothea Werman leeftijd 25 jaar, geboren te Nijemirdum als dochter van Christian Ludswich Werman en Akke Tjeerds van der Dijk.
aangifte geboorte op 1 juli 1819 aktenummer 43, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 27 jaar wonende te Balk op nummer 120
Wander Annes Tuinier agent van politie 40 jaar wonende te Balk op nummer 106
 
In 1793 koopt Gerlof Jans voor 350,- gulden het pand Balk A 179 (nummer 108) van de weduwe Jarig Betses (waarschijnlijk Betse Jarigs, wagenmaker, later familie Schram) zijn werkgeefster.
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 155 - huisnummer Balk 108
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Gerlof Jans Postema
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerlof Jans Postma 1838-1875  
    Sake Gerlofs Postma 1805-1845
 
periode adres bron
1794 - 1804 Raadhuisstraat 64 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 169, nummer 101
1812 Raadhuisstraat 64 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 108
1829 Raadhuisstraat 64 volkstelling 1829, blad
1840 Raadhuisstraat 64 volkstelling 1840; huisnummer Balk 108
1848 Raadhuisstraat 64 huisnummer Balk 108
eigendommen van Gerlof Jans Postma
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
179
00 01 85
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 208 Gellof Jans Postema, wieldraaijer te Balk
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 6-04-2022