persoonlijke gegevens van Tjeerd Lolkes Postmus, bakker te Balk.
Tjeerd Lolkes Postmus, geboren circa 1777 te Balk, als zoon van Wybe Postmus en Gettien Teunis. Overleden op 29 oktober 1815 op nummer 68 te Balk, 37 jaar oud.
aangifte overlijden op 29 oktober 1815 pagiana B 15, getuigen:
Jan Stoffels Doorenspleet timmerman   geburen
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker   geburen
1. ) Op 12 augustus 1798 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met
Ynskjen Jans Hollander, geboren op 21 februari 1775 te Balk, gedoopt op 26 februari 1775 te Balk (Hervormd) als dochter van Jan Aukes Hollander, bakker te Balk, en Rinske Durks van der Woude. Overleden op 9 maart 1800 te Balk, 25 jaar oud.
Ynskjen Jans Hollander
bron: Binnenlandsche Bataafsche Courant van 16 maart 1800
Uit dit huwelijk:
1. Auke, geboren op 7 juli 1799 te Balk. Jong overleden.
 
2. ) Op 21 januari 1802 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Hiskje Willems de Vries, geboren op 11 januari 1777 te Joure, gedoopt op 13 februari 1777 te Joure (Hervormd), als dochter van Willem Pieters de Vries en Antje Fookles. Overleden op 20 april 1816 te Joure, 38 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Lolke, geboren op 14 september 1802 te Balk, gedoopt op 3 oktober 1802 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
2. Antje, geboren op 24 november 1803 te Balk, gedoopt op 18 december 1803 te Balk (Hervormd). Overleden op 9 februari 1828 op nummer 223 te Joure, 24 jaar oud. Op 18 november 1827 getrouwd in de gemeente Haskerland met Jitte Arjen Zetstra, oud 22 jaar, geboren te Joure als zoon van Arjen Tiedes Zetstra en : Hendrina Gerrits Enning.
3. Geertje, geboren op 18 april 1805 te Balk, gedoopt op 12 mei 1805 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
4. Willem, geboren op 7 november 1806 te Balk, gedoopt op 30 november 1806 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
5. Geertje, geboren op 26 december 1807 te Balk, gedoopt op 17 januari 1808 te Balk (Hervormd). Overleden op 11 januari 1858 te Warns, 50 jaar oud. Op 24 november 1832 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Anne Wytzes Feersma, oud 27 jaar, geboren te Warns als zoon van Wytze Feddriks Feersma en Baukje Annes.
6. Willem, geboren op 25 december 1809 in Balk, gedoopt op 7 januari 1810 te Balk (Hervormd). Overleden op 14 januari 1914 op nummer 68 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte overlijden op 29 oktober 1815 pagina B 15, getuigen:
Jan Stoffels Doorenspleet timmerman   geburen
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker   geburen
7. Lolke, geboren op 19 juli 1812 op nummer 68 te Balk. Overleden op 27 februari 1814 op nummer 68 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 8 oktober 1813 aktenummer 54 door Tjeerd Lolkes Postmus mr. bakker te Balk, getuigen:
Jan Stoffels Doorenspleet timmerman 48 jaar wonende te Balk op nummer 67
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker 37 jaar wonende te Balk op nummer 69
aangifte overlijden op 27 februari 1814 pagina B 7, getuigen:
Jan Stoffels Doorenspleet timmerman   geburen
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker   geburen
8. Oentje, geboren op 7 oktober 1813 op nummer 68 te Balk. Overleden op 28 februari 1814 op nummer 68 te Balk, 6 maanden oud.
aangifte geboorte op 8 oktober 1813 aktenummer 54 door Tjeerd Lolkes Postmus mr. bakker te Balk, getuigen:
Jan Stoffels Doorenspleet timmerman 48 jaar wonende te Balk op nummer 67
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker 38 jaar wonende te Balk op nummer 69
aangifte overlijden op 28 februari 1814 pagina B 8, getuigen:
Jan Stoffels Doorenspleet timmerman   geburen
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker   geburen
9. Oentje, geboren op 13 mei 1815 op nummer 68 te Balk. Overleden op 27 januari 1816 te Joure, 37 weken oud.
aangifte geboorte op 14 mei 1815 aktenummer 28 door Tjeerd Lolkes Postmus mr. bakker te Balk, getuigen:
Jan Stoffels Doorenspleet timmerman 50 jaar wonende te Balk op nummer 67
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker 40 jaar wonende te Balk op nummer 69
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jan Aukes Hollander 1753-1823 Tjeerd Lolkes Postmus 1777-1815  
     
woonadressen familie Postmus
periode adres bron
1802 - 1809 Balk 54  
1809 - 1815 Balk 68  
  Joure  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 29 december 2012 laatste wijziging: 14-11-2020