persoonlijke gegevens van Eliazer Jacobs de Raay
Eliazer Jacobs de Raaij, geboren op 16 oktober 1788 te Amsterdam, als zoon van Jakob Eliazar de Raay, zonder beroep te Balk (1815) en Rachel Abraham Polack. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
koopman te Balk (1815), venter bij de huizinge te Balk (1816), koopman te Balk (1818, 1825), inlands kramer te Balk (1820, 1822)
Op 23 juli 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ester Philip Les, geboren circa 1792 te Amsterdam, als dochter van Philip Hartog Les, overleden te Amsterdam (1810), en Freeletje Jacobs. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Philippus, geboren op 19 april 1816 op nummer 3 te Balk.
aangifte geboorte op 19 april 1816 aktenummer 43, getuigen:
Douwe Jans de Boer zetmeijer 54 jaar wonende te Balk op nummer 1
Geert Ykes Ykema schipper 30 jaar wonende te Balk op nummer 4
2. Jakob, geboren op 15 mei 1818 op nummer 3 te Balk.
aangifte geboorte op 19 april 1816 aktenummer 37, getuigen:
Sake Klazes Haanstra werkman 60 jaar wonende te Balk op nummer 1
Foeke Simons Visser werkman 34 jaar wonende te Balk op nummer 4
3. Abraham, geboren op 28 augustus 1820 op nummer 8 te Balk.
aangifte geboorte op 29 augustus 1820 aktenummer 68, getuigen:
Pieter Pieters Delfstra schipper 51 jaar wonende te Balk op nummer 9
Auke Hinnes Visser visser 48 jaar wonende te Balk op nummer 7
4. Beligje, geboren op 5 juli 1822 op nummer 8 te Balk.
aangifte geboorte op 5 juli 1822 aktenummer 59, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 30 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 43 jaar wonende te Balk op nummer 86
5. Rachel, geboren op 12 april 1825 op nummer 8 te Balk.
aangifte geboorte op 12 april 1825 aktenummer 41, getuigen:
Cornelis Johannes Voordewind schipper 78 jaar wonende te Balk op nummer 5
Johan Frederik C Sluijter zadelmaker 43 jaar wonende te Balk op nummer 27
 
 
 
Eliazar de Raaij
bron: Leeuwarder Courant van 7 mei 1824
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Eliazer Jacobs de Raay 1788-18??  
     
woonadressen familie de Lange
periode adres bron
1815 - 1819 Meerweg 20  
1819 - 18?? Meerweg 15  
     
eigendommen van Eliazer Jacobs de Raay
periode adres bron
1819 - 1824 Meerweg 15 notariële akte
     
notariële acten
 
1819 Balk, notaris Marinus Westendorp  Koopakte met schuldbekentenis. Kapitaal fl. 500,-
Een huis en erf te Balk. Koopsom fl. 750,-
- Kasper Hendriks Pothof (timmerman) wonende te Balk, verkoper
- Elia van de Raay (koopman) wonende te Balk, koper
- Thomas Jans Rinkema (koopman) wonende te Balk, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 7003 aktenr. 211 d.d. 12 mei 1819
 
1822 Balk, notaris Marinus Westendorp  Obligatie. Kapitaal fl. 300,-
- Thomas Jans Rinkema wonende te Balk, schuldeiser
- Eliza Jacobs de Raay (koopman) wonende te Balk, schuldenaar
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 7003 aktenr. 287 d.d. 28 februari 1822
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 februari 2020 laatste wijziging: 26-02-2020