persoonlijke gegevens van Douwe Jans Rekers
Douwe Jans Rekers, geboren circa 1800 te Balk, gedoopt op 13 mei 1800 te Balk (Rooms katholiek), als zoon van Jan Hendriks Rekers en Baukjen Gerardus Pluim. Overleden op 7 oktober 1875 te Balk, 75 jaar oud.
werkman te Balk (1830), smidsknecht te Balk (1839), grofsmidsknecht te Balk (1841 - 1850)
aangifte overlijden op 7 oktober 1875 aktenummer 78, getuigen:
Gerlof Jans Postma stoelwinder 50 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
1. ) Op 31 december 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aukje Jacobs Damstra, geboren 1801 te Bolsward, gedoopt op 30 november 1801 te Bolsward (Rooms Katholiek)., als dochter van Jakob Doekes en Hendrikje Willems. Overleden op 15 mei 1836 op nummer 45 te Balk, 34 jaar oud.
aangifte overlijden op 16 mei 1836 blad 5, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 54 jaar wonende te Balk
Poppe Tjerks van der Feer schipper 38 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Baukje (Reekers), geboren op 18 augustus 1830 op nummer 65 te Balk.
aangifte geboorte op 19 augustus 1830 blad 62, getuigen:
Obbe Meines Smid grofsmid 27 jaar wonende te Balk
Gooitzen Harmens Meiboom broodbakker 26 jaar wonende te Balk
2. Hendrikjen (Reekers), geboren op 13 september 1832 op nummer 113 te Balk.
aangifte geboorte op 14 september 1832 blad 72, getuigen:
Hendrik Hendriks Roorda werkman 33? jaar wonende te Balk
Marten Nannes van der Goot koopman 25 jaar wonende te Balk
3. Jacob (Reekers), geboren op 29 augustus 1833 op nummer 113 te Balk.
aangifte geboorte op 30 augustus 1833 blad 34, getuigen:
Pieter Roelofs Jongstra huisman 47 jaar wonende te Balk
Jan Jans de Vries timmermansknecht 24 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 21 mei 1837 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Tjepk Abes Bijma, geboren 1810 te Balk, gedoopt op 6 maart 1810 te Balk (Rooms katholiek), als dochter van Abe Hendriks Bijma en Lolkjen Hylkes Joustra. Overleden op 12 september 1857 op nummer 124 te Balk, 47 jaar oud.
aangifte overlijden op 14 september 1857 blad 25, getuigen:
Pieter Gosses Pakker grofsmid 38 jaar wonende te Balk
Hendrik HarmensWortman kleermaker 33 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
4. Lolkjen (Rekers), geboren op 8 februari 1838 op nummer 45 te Balk.
aangifte geboorte op 8 februari 1838 blad 5, getuigen:
Willem Jacobs Damstra boendermaker 31 jaar wonende te Balk
Johannes Jans Mous smidsknecht 30 jaar wonende te Balk
5. Jantjen (Rekers), geboren op 6 juli 1839 op nummer 45 te Balk.
aangifte geboorte op 6 juli 1839 blad 30, getuigen:
Willem Jacobs Damstra boendermaker 33 jaar wonende te Balk
Ruurd Jentjes Beekema kuipersknecht 32 jaar wonende te Balk
6. Jan (Reekers), geboren op 12 april 1841 op nummer 45 te Balk.
aangifte geboorte op 13 april 1841 blad 22, getuigen:
Ruurd Jentjes Beekema kuipersknecht 34 jaar wonende te Balk
Johannes Jans Mous grofsmidsknecht 33 jaar wonende te Balk
7. Abe (Reekers), geboren op 4 april 1843 op nummer 45 te Balk.
aangifte geboorte op 4 april 1843 blad 17, getuigen:
Willem Jacobs Damstra boendermaker 37 jaar wonende te Balk
Ruurd Jentjes Beekema kuipersknecht 36 jaar wonende te Balk
8. Baukjen (Reekers), geboren op 20 juli 1844 op nummer 45 te Balk.
aangifte geboorte op 20 juli 1844 blad 35, getuigen:
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmidsknecht 29 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 35 jaar wonende te Balk
9. Sjoeke (Reekers), geboren op 9 november 1846 op nummer 45 te Balk.
aangifte geboorte op 10 november 1846 blad 46, getuigen:
Paulus Johannes Gijsen schoenmaker 31 jaar wonende te Balk
Ruurd Jentjes Bekema kuipersknecht 40 jaar wonende te Balk
10. Antje (Reekers), 17 oktober 1848 te Balk.
aangifte geboorte op 18 oktober 1848 blad 42, getuigen:
Paulus Johannes Gijsen schoenmaker 33 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 34 jaar wonende te Balk
11. Sjieuwke (Reekers), geboren op 6 april 1850 te Balk.
aangifte geboorte op 8 april 1850 blad 28, getuigen:
Paulus Johannes Gijsen schoenmaker 35 jaar wonende te Balk
Ruurd Jentjes Bekema kuipersknecht 43 jaar wonende te Balk
 
 
 
Douwe Jans Rekers
bron:www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 81 - huisnummer Balk 73
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Douwe Jans Rekers
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Douwe Jans Rekers 1800-1875  
Abe Hendriks Bijma 1778-1835    
woonadressen familie Rekers
periode adres bron
1829 van Swinderenstraat 64  
1830   Balk 65
1832 - 1833   Balk 113
1840 van Swinderenstraat 22 volkstelling 1840; huisnummer Balk 45a
1849 - 185? van Swinderenstraat 22 woningregister 1849 - 1859 blad 57; huisnummer Balk 45 / 53
185? - 1859 Raadhuisstraat 34 en 35 woningregister 1849 - 1859 blad 245; huisnummer Balk 124 / 173
1859 - 1869 Raadhuisstraat 34 en 35 woningregister 1859 - 1869 blad 81; kad. gem. Balk sectie A 381, huisnr. Balk 173
     
notariële acten
 
1835 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van huis en erf en tuin te Balk, koopsom  fl. 501,-
- Baukje Gerardus Pluim te Balk, weduwe van Jan Hendriks  Reekers, verkoper
- Hendrik Jans Reekers, grof en hoefsmid te Balk, verkoper
- Gerardus Jans Reekers, werkman te Sloten, verkoper
- Pieter Jans Reekers, timmermansknecht te Balk, verkoper,  tevens als toeziend voogd
- Wouter Jans Reekers, verver te Sneek, verkoper
- Anne Jans Reekers, smidsknecht te Joure, verkoper
- Douwe Jans Reekers, smidsknecht te Balk, verkoper
- Johannes Jans Reekers, schutter te Balk, verkoper
- Antje Jans Reekers te Sondel, gehuwd met Auke Douwes Bosma, verkoper
- Auke Douwes Bosma, werkman te Sondel, gehuwd met Antje  Jans Reekers, verkoper
- Bernard Herman Wortman, wever te Balk, weduwnaar van  Sjieuwkw Jans Reekers, verkoper, tevens als vader en voogd  over Jan, Bernardus en Hendrikus Wortman
- Jan Jans de Vries, koopman en winkelier te Balk, koper
- Otte Jans de Jong, koopman te Balk, borg
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. : 35 en 87 d.d. 8 april 1835
 
1835 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Consent. Royement.
- Baukjen Gerardus Pluim, weduwe van Jan Hendriks Reekers, wonende te Balk, vermeld
- Hendrik Jans Reekers (grof en hoefsmid), wonende te Balk, vermeld
- Gerardus Jans Reekers (werkman), wonende te Sloten, vermeld
- Pieter Jans Reekers (timmermansknecht), wonende te Balk, vermeld
- Wouter Jans Reekers (verver), wonende te Sneek, vermeld
- Anne Jans Reekers (smidsknecht), wonende te Joure, vermeld
- Douwe Jans Reekers (smidsknecht), wonende te Balk, vermeld
- Johannes Jans Reekers (schutter), wonende te Balk, vermeld
- Antje Jans Reekers, gehuwd met Auke Douwes Bosma,wonende te Sondel, vermeld
- Bernard Herman Wortman (verver), weduwnaar van Sjieuwke Jans Reekers, vader van en voogd over Jan, Bernardus en Hendrikus Wortman, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. : 87 d.d. 2 december 1835
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 april 2021 laatste wijziging: 27-03-2022