Hendrik Pieters Rekers inschrijving register hypotheken 69: 10 / 82
Hendrik Pieters Rekers, geboren op 1797 te Balk, als zoon van Pieter Hendriks Rekers, smid te Balk, en Antje Tjeerds van der Werf. Overleden op 14 februari 1870 op nummer 48 te Balk, 72 jaar oud.
grofsmid te Balk
aangifte overlijden op 15 februari 1870 aktenummer 018, getuigen:
Bendiks Walters Zuiderveld zonder beroep 70 jaar wonende te Balk
Halbe Hanzes Drijfhout zilversmid 39 jaar wonende te Balk
Op 26 mei 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Pieters de Boer, geboren op 15 oktober 1812 te Molkwerum, als dochter van Pieter Dirks de Boer en Reinskje Tjeerds. Overleden op 18 juni 1846 te Balk op nummer 48, 33 jaar oud.
aangifte overlijden op 19 juni 1846 aktenummer B 11, getuigen:
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 42 jaar wonende te Balk
Bernard Heinrich Niehaus kleermaker 37 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren op 1 maart 1834 te Balk op nummer 48. Overleden op 30 maart 1913 te Leeuwarden, 79 jaar oud. Op 18 april 1858 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Johannes Hulscher, oud 28 jaar, geboren te Balk, Johannes Andries Hulscher en Kaatje Sikkens Bruining.
aangifte geboorte op 1 maart 1834 aktenummer B 12, grofsmid, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 52 jaar wonende te Balk
Hendrik Rintjes van der Goot boer 34 jaar wonende te Balk
2. Pieter, geboren op 10 april 1835 te Balk op nummer 48. Overleden op 22 februari 1894 te Balk, 58 jaar oud. Op 23 juni 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Durkje Fluitman, oud 23 jaar, geboren te Woudsend, Gerben Sytzes Fluitman en Marijke Pieters de Ree.
aangifte geboorte op 11 april 1835 aktenummer B 19, grofsmid, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 53 jaar wonende te Balk
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 februari 1894 aktenummer 018, getuigen:
Gerben Hettinga koperslager 56 jaar wonende te Balk
Sybren Zwaal goudsmid 42 jaar wonende te Balk
3. Reinschjen, geboren op 30 oktober 1836 te Balk op nummer 48. Overleden op 28 juli 1914 te, Weststellingwerf, 78 jaar oud. Op 7 mei 1859 getrouwd in de gemeente Steenwijkerwold met Jan Prins, oud 26 jaar, geboren te Steenwijkerwold als zoon van Albert Prins en Grietje Dijkstra.
aangifte geboorte op 31 oktober 1836 aktenummer B 51, grofsmid, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 55 jaar wonende te Balk
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 32 jaar wonende te Balk
4. Tjeerd, geboren op 18 december 1838 te Balk op nummer 48. Overleden op 23 juni 1915 te Workum, 76 jaar oud. Op 4 mei 1864 getrouwd in de gemeente Workum met Anna Christiaans de Vreeze, oud 23 jaar, geboren te Hindeloopen als dochter van Christiaan Lolles de Vreeze en Susanna Annes Ruurda.
aangifte geboorte op 20 december 1838 aktenummer B 54, grofsmid, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 57 jaar wonende te Balk
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 34 jaar wonende te Balk
5. Sjoeke, geboren op 16 november 1840 te Balk op nummer 48.
aangifte geboorte op 17 november 1840 aktenummer B 46, grofsmid, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 59 jaar wonende te Balk
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 36 jaar wonende te Balk
6. Durk, geboren op 20 juni 1842 te Balk op nummer 48. Overleden 3 augustus 1842 te Balk op nummer 48, 6 weken oud.
aangifte geboorte op 20 juni 1842 aktenummer B 32, grofsmid, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 60 jaar wonende te Balk
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 augustus 1842 aktenummer B 9, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 61 jaar wonende te Balk
Bernard Heinrich Nienhaus kleermaker 33 jaar wonende te Balk
7. Durk, geboren op 27 juli 1843 te Balk op nummer 48. Overleden op 7 april 1844 te Balk op nummer 48, 8 maanden oud.
aangifte geboorte op 28 juli 1843 aktenummer B 35, grofsmid, getuigen:
Hans Halbes Drijfhout zilversmid 37 jaar wonende te Balk
Brant Martens van der Goot grossier 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 april 1844 aktenummer B 5, getuigen:
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 39 jaar wonende te Balk
Brant Martens van der Goot grossier in wijnen en sterke dranken 30 jaar wonende te Balk
 
 
 
Hendrik Pieters Rekers
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 52 - huisnummer Balk 48
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Hendrik Pieters Rekers
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pieter Hendriks Reekers 1759-1826 Hendrik Pieters Reekers 1797-1870 Pieter Hendriks Reekers 1835-1894
     
woonadressen familie Reekers
periode adres bron
1829 van Swinderenstraat 27 volkstelling 1829; blad 52 huisnummer Balk 48
1840 van Swinderenstraat 27 volkstelling 1840; huisnummer Balk 48
1848 - 1859 van Swinderenstraat 27 woningregister 1849 - 1859 blad 62; huisnummer Balk 48 / 56
1859 - 1869 van Swinderenstraat 27 woningregister 1859 - 1869 blad 20; kad. gem. Balk sectie A 261, huisnr. Balk 56
1869 - 1870 van Swinderenstraat 27 woningregister 1869 - 1879 blad 51; kad. gem. Balk sectie A 261, volgnr. 242 / 229
     
eigendommen van Hendrik Pieters Reekers
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
261 00 03 10       f 800,- 9 mei 1845 21 mei 1867 geheel
              f 250,- 25 sep 1844 20 apr 1867 geheel
              f 200,- 23 jul 1853 21 mei 1867 geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1015, folio 10, nummer 82
notariële acten
 
1837 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 500
- Korneliske Pieters Reekers te Oosterend, verkoper
- Neeltje Pieters Reekers te Balk, verkoper
- Dieuwke Pieters Reekers te Balk, verkoper
- Hendrik Pieters Reekers, grof en hoefsmid te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 127 d.d. 4 december 1837
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 1800
- Hendrik Pieters Reekers, grofsmid te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te Rijs, crediteur
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 23 d.d. 29 april 1843
 
1844 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 250
- Hendrik Pieters Rekers, hoefsmid te Balk, schuldenaar
- Trijntje Pieters de Boer te Balk, schuldenaar
- Pieter Nolles Meeuwes te Lemmer, schuldeiser
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97031 Repertoirenr.: 57 d.d. 6 september 1844
 
1853 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis
- Hendrik Pieters Reekers te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, crediteur
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7024 Repertoirenr.: 4 d.d. 21 juli 1853
 
1867 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van 15/16 deel in een grofsmederij en een huis te Balk, koopsom fl. 1500
- Hendrik Pieters Reekers te Balk, verkoper
- Jan Alberts Prins te Steenwijkerwold, gehuwd met Reinskjen Hendriks Reekers, verkoper
- Sjoeke Hendriks Reekers te Balk, verkoper
- Johannes Hulscher te Woudsend, gehuwd met Antje Hendriks Reekers, verkoper
- Tjeerd Hendriks Reekers te Workum, verkoper
- Petrus Eelkes de Winter te Harich, gehuwd met Marijke Hendriks Reekers,  verkoper
- Pieter Hendriks Reekers te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7040 Repertoirenr.: 31 d.d. 27 maart 1867
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 februari 2010 laatste wijziging: 7-01-2024