persoonlijke gegevens van Jan Hendriks Reekers
Jan Hendriks Reekers, geboren in juni 1753 te Balk als zoon van Hendrik Jans, grofsmid te Balk, en Sjiuwke Pieters Pietersma. Overleden op 22 augustus 1826 op nummer 144 te Balk, 73 jaar, oud.
aangifte overlijden op 23 augustus 1826 pagina 27, getuigen:
Jan IJpes Ferf wolkammer 54 jaar wonende op nummer 145 te Balk
Wiede Eijberts Stalma wolkammersknecht 21 jaar wonende op nummer 100 te Balk
Op 21 mei 1786 getrouwd in de Rooms Katholieke kerk te Balk met:
Baukje Gerardus Pluim, geboren circa 1759 te Balk, als dochter van Gerardus Pluim en Antje Jans. Overleden op 8 december 1842 te Oudega (HON), 83 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren circa 1787, gedoopt op 3 mei 1787 te Balk (Katholiek). Overleden op 10 maart 1864, Hemelumer Oldeferd, 77 jaar oud. Op 29 oktober 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Haebeltje Hendriks de Vries, oud 44 jaar, geboren te Rijs.
2. Gerardus, geboren circa 1790, gedoopt op 26 augustus 1790 te Balk (Katholiek). Overleden op 25 december 1859 te Balk, 69 jaar oud in huis nummer 170.   Op 8 mei 1819 getrouwd in de gemeente Sloten met Tjitske Piers van der Molen.

3. Petrus / Pieter, geboren circa 1792 te Balk, gedoopt op 18 september 1792 te Bakhuizen (Katholiek). Overleden op 1 maart 1859 te Balk, 67 jaar oud in huis nummer 1?? Op 19 april 1821 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rigtje Ottes de Beer, oud 27 jaar, geboren te Balk.

4. Susanna / Sjuwke, geboren circa 1794, gedoopt op 26 oktober 1794 te Balk (Katholiek).
5. Welterus / Wouter, geboren circa 1796, gedoopt op 6 juli 1796 te Balk (Katholiek). Overleden op 16 november 1854 te Ommerschans, 58 jaar oud.
4. Anne, geboren circa 1798 te Balk, gedoopt op 24 juni 1798 te Balk (Katholiek). Overleden op 14 juni 1841, Haskerland, 44 jaar oud. Op 26 april 1829 getrouwd in de gemeente Haskerland met Teetske Jans van der Meulen, oud 37 jaar, geboren te Greonterp.
5. Douwe, geboren circa 1800 te Balk, gedoopt op 13 mei 1800 te Balk (Katholiek). Overleden op 7 oktober 1875, Gaasterland, 75 jaar oud. Op 31 december 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aukje Jacobs Damstra, oud 28 jaar, geboren te  Bolsward.
6. Johannes, geboren circa 1802, gedoopt op 24 juli 1802 te Balk  (Katholiek). Overleden op 9 juli 1871, Gaasterland, 69 jaar oud. Op 30 maart 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Mijntje Jans de Jong, oud 24 jaar, geboren te  Oudemirdum.
7. Antje, geboren circa 1804 te Balk, gedoopt op 12 mei 1804 te Balk (Katholiek). Overleden op 9 april 1891, Gaasterland, 86 jaar oud.Op 8 juni 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Auke Douwes Bosman, oud 27 jaar, geboren te Harich.
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hendrik Jans 17??-17?? Jan Hendriks Reekers 1753-1823  
  Pieter Hendriks Reekers 1759-1826  
    Douwe Jans Rekers 1800-1875
woonadressen familie Reekers
periode adres bron
1786 - 1804 Raadhuisstraat 7 reëelkohieren 1715 - 1805: blad 175, nummer 137
1812 Raadhuisstraat 7 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 144
     
eigendommen van Jan Hendriks Reekers
periode adres bron
1786 - 1804 Raadhuisstraat 7 reëelkohieren 1715 - 1805: blad 175, nummer 137, huysinghe & landen
1812 Raadhuisstraat 7 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 144
     
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
138
00 07 40
huis en erf
A 5
Balk
A
139
00 00 24
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 210 erven Jan Hendriks Rekers, smid te Balk
notariële acten
 
1835 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van huis en erf en tuin te Balk, koopsom  fl. 501,-
- Baukje Gerardus Pluim te Balk, weduwe van Jan Hendriks  Reekers, verkoper
- Hendrik Jans Reekers, grof en hoefsmid te Balk, verkoper
- Gerardus Jans Reekers, werkman te Sloten, verkoper
- Pieter Jans Reekers, timmermansknecht te Balk, verkoper,  tevens als toeziend voogd
- Wouter Jans Reekers, verver te Sneek, verkoper
- Anne Jans Reekers, smidsknecht te Joure, verkoper
- Douwe Jans Reekers, smidsknecht te Balk, verkoper
- Johannes Jans Reekers, schutter te Balk, verkoper
- Antje Jans Reekers te Sondel, gehuwd met Auke Douwes Bosma, verkoper
- Auke Douwes Bosma, werkman te Sondel, gehuwd met Antje  Jans Reekers, verkoper
- Bernard Herman Wortman, wever te Balk, weduwnaar van  Sjieuwkw Jans Reekers, verkoper, tevens als vader en voogd  over Jan, Bernardus en Hendrikus Wortman
- Jan Jans de Vries, koopman en winkelier te Balk, koper
- Otte Jans de Jong, koopman te Balk, borg
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. : 35 en 87 d.d. 8 april 1835
 
1835 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Consent. Royement.
- Baukjen Gerardus Pluim, weduwe van Jan Hendriks Reekers, wonende te Balk, vermeld
- Hendrik Jans Reekers (grof en hoefsmid), wonende te Balk, vermeld
- Gerardus Jans Reekers (werkman), wonende te Sloten, vermeld
- Pieter Jans Reekers (timmermansknecht), wonende te Balk, vermeld
- Wouter Jans Reekers (verver), wonende te Sneek, vermeld
- Anne Jans Reekers (smidsknecht), wonende te Joure, vermeld
- Douwe Jans Reekers (smidsknecht), wonende te Balk, vermeld
- Johannes Jans Reekers (schutter), wonende te Balk, vermeld
- Antje Jans Reekers, gehuwd met Auke Douwes Bosma,wonende te Sondel, vermeld
- Bernard Herman Wortman (verver), weduwnaar van Sjieuwke Jans Reekers, vader van en voogd over Jan, Bernardus en Hendrikus Wortman, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. : 87 d.d. 2 december 1835
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 december 2015 laatste wijziging: 2-05-2021