Pieter Hendriks Reekers register hypotheken 69: 67 / 168
Pieter Hendriks Reekers, geboren op 10 april 1835 op nummer 48 te Balk, als zoon van Hendrik Pieters Reekers, smid te Balk, en Trijntje Pieters de Boer. Overleden op 22 februari 1894 te Balk, 58 jaar oud.
smid te Balk
aangifte geboorte op 11 april 1835 aktenummer B 19, grofsmid, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 53 jaar wonende te Balk
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 februari 1894 aktenummer 018, getuigen:
Gerben Hettinga koperslager 56 jaar wonende te Balk
Sybren Zwaal goudsmid 42 jaar wonende te Balk
Op 23 juni 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Durkje Gerbens Fluitman, geboren op 9 december 1836 te Woudsend, als dochter van Gerben Sytzes Fluitman en Marijke Pieters de Ree. Overleden op 17 november 1884 te Balk, 47 jaar oud.
aangifte overlijden op 17 november 1884 aktenummer 62, getuigen:
Bendiks Walters Zuiderveld zonder beroep 85 jaar wonende te Balk
Pier Durks Piersma arbeider 36 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Marijke, geboren op 26 maart 1861 te Balk. Overleden op 15 februari 1915 te Balk, 53 jaar oud. Op 21 oktober 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem Wijngaarden, oud 45 jaar, geboren te Balk als zoon van Eize Willems Wijngaarden en Marijke Hartmans Wierstra.
aangifte geboorte op 26 maart 1861, aktenummer 29, grofsmid, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout goud- en zilversmid 30 jaar wonende te Balk
Sybren Gerrits van der Veer kramer 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 februari 1915, aktenummer 14, getuigen:
Pieter ten Woude kastelein 76 jaar wonende te Balk
Fokke Roorda koopman 58 jaar wonende te Balk
2. Hendrik, geboren op 13 december 1862  te Balk. Op 20 november 1892 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje Huitema, oud 24 jaar, geboren te Joure als dochter van Joost Huitema en Johanna Hendrikus Bulsing.
aangifte geboorte op 13 december 1862, aktenummer 124, grofsmid, getuigen:
Bendiks Walters Zuiderveld zonder beroep 63 jaar wonende te Balk
Halbe Drijfhout zilversmid 32 jaar wonende te Balk
3. Trijntje, geboren op 24 december 1864 te Balk. Overleden op 18 april 1868 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 december 1864 aktenummer 140, grofsmid, getuigen:
Bendiks Walters Zuiderveld zonder beroep 65 jaar wonende te Balk
Halbe Hanzes Drijfhout zilversmid 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 april 1868, aktenummer 4, grofsmid, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout zilversmid 37 jaar wonende te Balk
Bendiks Walters Zuiderveld zonder beroep 68 jaar wonende te Balk
4. Gerben, geboren op 2 november 1866 te Balk. Overleden op 15 december 1932 te Balk, 66 jaar oud. Op 21 mei 1896 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Hendrikje Vogelzang, oud 25 jaar, geboren te Koudum als dochter van Douwe Heyes Vogelzang en Baukje Reinders Pan.
aangifte geboorte op 3 november 1866, aktenummer 127, grofsmid, getuigen:
Halbe Drijfhout zilversmid 36 jaar wonende te Balk
Marten Boonstra schoenmaker 44 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 december 1932, aktenummer 62, getuigen:
Jacob Mous zonder beroep 73 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 80 jaar wonende te Balk
5. Trijntje, geboren op 9 juni 1868 te Balk. Op 4 juli 1891 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Manus Mous, oud 28 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen als zoon van Jozef Manus Mous en Sytske Annes Sikkes.
aangifte geboorte op 11 juni 1868, aktenummer 82, grofsmid, getuigen:
Bendiks Walters Zuiderveld zonder beroep 68 jaar wonende te Balk
Halbe Hanzes Drijfhout zilversmid 37 jaar wonende te Balk
6. Tjeerd, geboren op 27 april 1871 te Balk. Grofsmid te Balk. Overleden op 14 januari 1902 te Balk, 30 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 28 april 1871 aktenummer 45, grofsmid, getuigen:
Bendiks Walters Zuiderveld zonder beroep 71 jaar wonende te Balk
Halbe Hanzes Drijfhout zilversmid 40 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 januari 1902, aktenummer 4, grofsmid, getuigen
Jelle Schaafsma hersteller van uurwerken 68 jaar wonende te Balk
Pier Boorsma onderwijzer 42 jaar wonende te Balk
7. Antje, geboren op 7 november 1872 te Balk. Overleden op 22 januari 1875 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 7 november 1872 aktenummer 135, grofsmid, getuigen:
Bendiks Walters Zuiderveld zonder beroep 73 jaar wonende te Balk
Halbe Hanzes Drijfhout zilversmid 42 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 januari 1875, aktenummer 5, grofsmid, getuigen:
Bendiks Walters Zuiderveld zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
Halbe Hanzes Drijfhout zilversmid 44 jaar wonende te Balk
8. Neeltje, geboren op 7 december 1874 te Balk. Overleden op 24 juli 1899 te Balk, 24 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 8 december 1874 aktenummer 152, grofsmid, getuigen:
Halbe Drijfhout zilversmid 44 jaar wonende te Balk
Marten Boonstra schoenmaker 52 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 juli 1899, aktenummer 42, getuigen:
Rinze Boonstra schoenmaker 65 jaar wonende te Balk
Pier Boorsma onderwijzer 39 jaar wonende te Balk
9. Durk, geboren op 2 november 1877 te Balk. Overleden op 25 september 1945, 67 jaar oud.
aangifte geboorte op 3 november 1877 aktenummer 158, grofsmid, getuigen:
Bendiks Walters Zuiderveld zonder beroep 78 jaar wonende te Balk
Halbe Hanzes Drijfhout zilversmid 47 jaar wonende te Balk
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hendrik Pieters Reekers 1797-1870 Pieter Hendriks Reekers 1835-1894  
    Durk Pieters Reekers 1877-1945
woonadressen familie Reekers
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van Pieter Hendriks Reekers
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
261                
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1072, folio 67, nummer 168
notariële acten
 
1867 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van 15/16 deel in een grofsmederij en een huis te Balk, koopsom fl. 1500
- Hendrik Pieters Reekers te Balk, verkoper
- Jan Alberts Prins te Steenwijkerwold, gehuwd met Reinskjen Hendriks Reekers, verkoper
- Sjoeke Hendriks Reekers te Balk, verkoper
- Johannes Hulscher te Woudsend, gehuwd met Antje Hendriks Reekers, verkoper
- Tjeerd Hendriks Reekers te Workum, verkoper
- Petrus Eelkes de Winter te Harich, gehuwd met Marijke Hendriks Reekers,  verkoper
- Pieter Hendriks Reekers te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7040 Repertoirenr.: 31 d.d. 27 maart 1867
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 februari 2010 laatste wijziging: 1-11-2020