Arnout Daniël Reneman inschrijving hypotheken 2 register 69: 44 / 136
Arnout Daniël Reneman, geboren op 19 juli 1827 te Almelo, als zoon van Petrus Renardus Reneman, procureur bij de rechtbank te Almelo, en Johanna ten Bruggenkate. Overleden op 26 augustus 1863 te Balk, 36 jaar oud.
aangifte overlijden op 27 augustus 1863 aktenummer 73, getuigen:
Johannes Folkerts Schootstra schoolonderwijzer 65 jaar wonende te Harich
Stoffel Jans Doornspleet landbouwer 66 jaar wonende te Harich
Op 24 oktober 1862 getrouwd in de gemeente Groningen met:
Elisabeth Ruardi Tresling, geboren op 16 september 1838 te Groningen, als dochter van Paulus Tresling, docter geneeskunde te Groningen, en Tjabina Eidina Hesse. Overleden op 22 maart 1917 te Arnhem, 78 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
woonadressen familie Arnout Daniël Reneman
periode adres bron
1859 - 1863 Meerweg 2 woningregister 1859-1869 blad 10 nummer 32
     
eigendommen van Arnout Daniël Reneman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
112   publ.verkoop 721,- 3 feb 1857        
Balk
A
111ged          
Balk
A
113          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio 44, nummer 136
notariële acten
 
1856 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk, koopsom fl. 2222
- Haintje Jans Visser te Wijckel, verkoper
- Teetske Jans Visser te Sloten, gehuwd met Harmen Lippes van der Veer, verkoper
- Arent Daniel Reneman te Sloten, koper 
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7027 Repertoirenr.: 98 en 102 d.d. 17 december 1856
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte. Betreft de verkoop van een woonkamer en schuur te Balk, koopsom fl. 721
- Arnout Daniel Reneman te Balk, verkoper
- Sikke Poppes te Balk, koper 
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 55 d.d. 13 mei 1857
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 februari 2013 laatste wijziging: 21-01-2024