Mr. Frederik Zacharias Reneman inschrijving register hypotheken 69: 17 / 24
Frederik Zacharias Reneman, geboren op 30 maart 1776 te Leeuwarden, gedoopt op 8 mei 1776 in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden zoon van Rinnert Reneman, medicinea dokter te Leeuwarden, en Agatha Catharina van Kolde. Overleden op 8 juni 1866 te Wijckel, 90 jaar oud.
beroep: grondeigenaar te Wijckel
aangifte overlijden op 9 juni 1866 aktenummer 25, getuigen:
Stoffel Hylkes van der Gaast landbouwer 31 jaar wonende te Wijckel
Ids Ykes Ykema landbouwer 31 jaar wonende te Wijckel
Op 11 april 1843 getrouwd in de gemeente Haren met:
Geertruida Johanna Elisabeth Jullens, geboren op 20 januari 1797 te Groningen, als dochter van Warmolt Wolters Jullens, burgemeester van Groningen van 1812-1814, en Elisabeth Johanna Geersema. Overleden op 20 oktober 1865 te Wijckel, 68 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 oktober 1865 aktenummer 76, getuigen:
Jan Siebes de Boer landbouwer 60 jaar wonende te Wijckel
Stoffel Hylkes van der Gaast landbouwer 30 jaar wonende te Wijckel
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Frederik Zacharias Reneman
bron: Leeuwarder Courant van 18 april 1843
 
De familie Jullens had bezittingen in de provincie Groningen, en wel huize Weltevreden aan de Rijksstraatweg te Glimmen. Het huis werd in 1806 gebouwd als herberg en in 1828 gekocht door Geertruida Johanna Elisabeth Jullens en haar man mr. Frederik Zacharias Reneman, waarna het zijn huidige neoclassicistische uiterlijk kreeg.
huize Weltevreden te Glimmen huize Weltevreden te Glimmen
foto's van huize Weltevreden: Albert Speelman 2011
bron: www.buitenplaatseninnederland.nl
Deze bron bevat een aantal tegenstrijdigheden. In 1828 waren F.Z. Reneman en G.J.E. Jullens nog niet getrouwd. Ze zijn beide overleden op Meerzicht in Wijckel en niet op Weltevreden in Glimmen.
 
Jullens Reneman
   
Jullens F.G. Reneman
bron: Leeuwarder Courant van 31 oktober 1865 bron: Leeuwarder Courant van 12 juni 1866
   
grafmonument Wijckel grafmonument Wijckel
Het grafmonument bij de Vaste Burcht kerk in Wijckel.
 
 
 
Vrederechter Reneman
deel 1, deel 2, deel 3, deel 4
geschreven door Mr. Rienk Wegener Sleeswijk in het blad: Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur in 2002
artikel beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz
 
F.Z. Reneman
bron: Leeuwarder Courant van 11 september 1802
 
F.Z. Reneman
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1809
Nummer 129 aan de Wijckelerzijde is nu Raadhuisstraat 26 en 27
 
F.Z. Reneman
bron: Leeuwarder Courant van 19 februari 1819
 
F.Z. Reneman
bron: Leeuwarder Courant van 10 september 1824
Nummer 52 aan de Harichsterzijde te Balk is nu van Swinderenstraat 32
 
F.Z. Reneman
bron: Leeuwarder Courant van 23 augustus 1839
 
aanleg randweg Balk
 
In het najaar van 2014 is over het voormalig grondgebied van Mr. Frederik Zacharias Reneman de verbindingsweg tussen de Jachtlustweg en de Suderséewei aangelegd. Op onderstaande kaart van het gebied in 1832 rond Meerzicht de woning van Mr. Frederik Zacharias Reneman. Meer over de aanleg van de randweg onder deze link
Reneman
kadastraal perceel Balk 28 is nu Wijckelerdijk 46; Meubelboerderij Richtje Kramer
kadastraal perceel Balk 34 is nu Jachtlustweg 57, Meerzicht;
kadastraal perceel Balk 40 is nu Jachtlustweg 51, familie de Jong, minicamping Jachtlusthoeve
kadastraal perceel Balk 48 is nu Jachtlustweg 49, familie Swart, met naast de boerderij Vakgarage Swart
kadastraal perceel Balk 51 is nu Jachtlustweg 47, Stegenga
 
woonadressen familie Reneman
periode adres bron
1824 Jachtlustweg 57 Leeuwarder Courant van 10 september 1824
1840 Jachtlustweg 57 volkstelling 1840, huisnummer Wijckel 56
1849 - 1859 Jachtlustweg 57 bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 1056; huisnummer Wijckel 56
1859 - 1866 Jachtlustweg 57 woningregister 1859 - 1869 blad 40; kad. gem. Balk B nr. 34; huisnr. Wijckel 102
     
eigendommen van Mr. Frederik Zacharias Reneman
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
2
00 51 80
hooiland
A 3
Balk
B
30 00 12 20 tuin B 1
Balk
A
12 00 60 00 hooiland
A 3
 
Balk
B
31 04 41 80 weiland B 1
Balk
A
16 01 61 30 hooiland
A 3
 
Balk
B
32 10 63 70 bosch B 1
Balk
A
27 02 70 40 hooiland
A 3
 
Balk
B
33 06 62 20 weiland B 1
Balk
A
29 00 78 40 hooiland
A 3
 
Balk
B
34 00 22 20 huis en erf B 1
Balk
A
36
01 93 70
hooiland
A 3
 
Balk
B 35 00 29 50 boomgaard B 1
Balk
A
40 00 38 30
hooiland
A 3
 
Balk
B 36 00 21 50 plaisierbosch en laan
Balk
A
46 00 23 40
hooiland
A 3
 
Balk
B 37 00 21 10 tuin B 1
Balk
A
51 00 27 50
hooiland
A 3
 
Balk
B 38 00 57 70 boomgaard B 1
Balk
A
53 00 30 50
hooiland
A 3
 
Balk
B 39 05 24 50 bosch B 1
Balk
A
56  
hooiland
A 3
 
Balk
B 40 00 12 80 huis en erf B 1
Balk
A
61  
hooiland
A 3
 
Balk
B 41 03 31 60 weiland B 1
Balk
A
68  
hooiland
A 3
 
Balk
B 42 03 40 70 bosch B 1
Balk
A
70  
hooiland
A 3
 
Balk
B 43 04 44 90 weiland B 1
Balk
A
83  
hooiland
A 3
 
Balk
B 44 04 18 30 weiland B 1
Balk
A
84  
hooiland
A 4  
Balk
B 45 05 02 60 weiland B 1
Balk
A
88  
hooiland
A 4  
Balk
B 46 07 09 10 weiland B 1
Balk
A
90  
hooiland
A 4  
Balk
B 47 00 22 70 boomgaard B 1
Balk
A
90a  
hooiland
A 4  
Balk
B 48 00 12 20 huis en erf B 1
Balk
B 27 00 62 50 weiland B 1  
Balk
B 49 00 10 80 tuin B 1
Balk
B 28 00 10 40 huis en erf B 1  
Balk
B 50 00 49 90 boomgaard B 1
Balk
B 29 00 21 60 weiland B 1  
Balk
B 51 00 02 40 huis en erf B 1
alle bezittingen van Frederik Zacharias Reneman binnen de kadastrale gemeente Balk onder deze link
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 213 Frederik Zacharias Reneman te Wijckel
 
op onderstaande kaart zijn de gele percelen de eigendommen van Frederik Zacharias Reneman in 1832
bron: www.hisgis.nl
eigendommen Mr Frederik Zacharias Reneman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
B
veel nummers       15000,- 28 aug 1844 18 mrt 1867 geheel
Balk
A
285  
Balk
A 286  
Balk
A 123   koopbrief f 1200,- 13 sep 1844        
2 graven te Harich nr. 15 koopbrief f 10,- 9 apr 1847        
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1022, folio 17, nummer 24
notariële acten
 
1813 Sloten, notaris J. Ruardi  Koopakte Betreft de verkoop van land, koopsom fr. 189
- Trijntje Willems te Wijckel, weduwe van Gerardus Fekkes, verkoper
- Frederik Zacharias Reneman te Wijckel
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118002 Repertoirenr.: 312 d.d. 19 september 1813
 
1816 Sloten, notaris J. Ruardi Verkoping Betreft rogge, opbrengst fl. 303
- Frederik Zacharias Reneman, schout te Wijckel
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118004 Repertoirenr.: 2 d.d. 29 juni 1816
 
1819 Balk, notaris M. Westendorp Gemeente: Gaasterland Procesverbaal
- Dirk Blom, deurwaarder te Lemmer
- Tjeerd Pieters Wildeboer te Balk, executeur testamentair
- Jan Pieters Wildeboer te Balk, executeur testamentair
- Tjerk Pieters Wildeboer, erflater
- Hans Halbes Drijfhout, minderjarige erfgenaam
- Pieter Halbes Drijfhout, minderjarige erfgenaam
- Sybolt Halbes Drijfhout, minderjarige erfgenaam
- Johanna Halbes Drijfhout, minderjarige erfgenaam
- Frederik Zacharias Reneman, vrederechter te Lemmer
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 204 d.d. 12 maart 1819
 
1827 Sneek, notaris J.J. Wiersma Huurcontract
- Frederik Zacharias Reneman te Wijckel, verhuurder
- Fredrik Franks van Diepenbos te Balk, gehuwd met Beitske Hessels de Boer,  huurder
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 120024 Repertoirenr.: 96 d.d. 9 maart 1827
 
1828 Sneek, notaris J.J. Wiersma  Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een zathe en landen te Wijckel
- Maarten Willems Beukens te Sondel, verkoper in kwaliteit
- Age Jans van der Meer te Ruigahuizen, verkoper en koper
- Johannes Jans van der Meer te Wijckel, verkoper en koper
- Johannes Ages van der Meer te Wijckel, verkoper
- Frederik Zacharias Reneman te Wijckel, koper
- Idske Poppes te Balk, koper
- Theunis Harmens Bouma te Wijckel, koper
- Jan Sybes de Boer te Wijckel, koper
- Luitjen Lyckles Wiersma te Wijckel, koper
- Constantia Johanna Rengers te Rijs, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 120029 Repertoirenr.: 278 en 288 d.d. 29 oktober 1828
 
1831 Sneek, notaris J.J. Wiersma Verhuring
- Frederik Zacharias Reneman te Wijckel, verhuurder
- Pieter Reins Huisman te Balk, huurder
- Haitze Hantjes Visser te Balk, huurder
- Klaas Hendrik Doffert te Wijckel, huurder
- Theunis Harmens Bouma te Wijckel, huurder
- Gerrit Jacobs Keizer te Wijckel, huurder
- Jan Sybes de Boer te Wijckel, huurder
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 120034 Repertoirenr.: 138 d.d. 10 juni 1831
 
1853 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland  Overname minuten, repertoria en registers
- Johannes Ruardi te Sloten; in leven notaris te Sloten
- Oege Johannes Ruardi te Sloten; in leven notaris te Sloten
- Frederik Zacharias Reneman te Wijckel
- Aldert Lucas Jonker te Balk
- Willem Jan Hemsing, notaris te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7024 Repertoirenr.: 1 d.d. 23 juni 1853
 
1854 Balk, notaris G. Zandstra  Gemeente: Gaasterland  Koopakte
Betreft de verkoop van hooi- en rietland te Wijckel, koopsom fl. 228
- Bate Thees Aukema te Wijckel, verkoper
- Kornelis Ottes Bouwstra te Hemelum, verkoper
- Frederik Zacharias Reneman te Wijckel, koper
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 109 d.d. 13 december 1854
 
1859 Langweer, notaris T. S. van der Ley Gemeente: Doniawerstal  Koopakte
Betreft de verkoop van 1/5 deel perceel grond te Wijckel, koopsom fl. 275
- Tinco Andringa van Hylckama Vlieg te Sloten, verkoper
- Frederik Zacharias Reneman, grondeigenaar te Wijckel, gehuwd met Geertruida Johanna Elisabeth Jullens, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74034 Repertoirenr.: 37 d.d. 28 april 1859
 
1863 Langweer, notaris T. S. van der Ley Gemeente: Doniawerstal Erfdienstbaarheid
- Sybren Aukes Dooper, gemeenteraadslid te Balk; en anderen
- Frederik Zacharias Reneman, grondeigenaar te Wijckel
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74038 Repertoirenr.: 46 d.d. 6 augustus 1863
 
1865 Balk, notaris L. H. Potma  Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van percelen bos te Ruigahuizen en Nijemirdum, koopsom  fl. 30.602
- Christina Helena Geertruida baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg te Groningen, weduwe van Wicher van Swinderen, verkoper
- Jelte Klazes Tromp te Harich, koper
- Frederik Zacharias Reneman te Wijckel, koper
- Joachim Ages Tromp te Balk, koper
- Dirk Pieters Herschoe te Nijega, Doniawerstal, koper
- Sytze Abes de Boer te Scharnegoutum, koper
- Hermanus Dirks Duyff te Balk, koper
- Octavia Cornelia Susanna van Swinderen te Groningen, weduwe van Cornelis Star Numan, koper
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 8 en 12 d.d. 27 januari 1865
 
1866 Leeuwarden, notaris H. Albarda Afgifte. Betreft legaten betreffende onroerende goederen te Leeuwarden
- Eduarda Gijsbertina Jacoba Martin te Wolvega, gehuwd met Jan Albert van  Heloma, afgever
- Frederik Zacharias Reneman, legatant; overleden te Wijckel
- Agatha Catharina Reneman te Leeuwarden, weduwe van Anthony Jacob de Jongh van  Persijn van Nauta, legataris
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 78092 Repertoirenr.: 270 d.d. 14 november 1866
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 maart 2013 laatste wijziging: 8-01-2024