persoonlijke gegevens van Wybe Obes Rijstra
Wybe Obes Rijstra, geboren circa 1768 te Rijs, als zoon van Obe Rinkes, smid te Rijs, en Aafke Johannes. Overleden op 24 september 1848 op nummer 109 te Balk, 80 jaar oud.
boer te Tjerkgaast (1832), winkelier te Balk (1848)
aangifte overlijden op 25 september 1848 blad 20/1-7, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 69 jaar wonende te Balk
Kornelis Gerlofs Postma stoelwinder 40 jaar wonende te Balk
1. ) Op 8 mei 1791 getrouwd in de Hervormde kerk te Harich met:
Tetje Baukes Baukema, geboren op , als dochter van Bauke Rintjes Baukema en Simkje Jans. Overleden op 3 februari 1832 op nummer 1 te Tjerkgaast, 61 jaar oud.
boerin te Tjerkgaast
Uit dit huwelijk:
1. Afke, geboren circa 1792 te Balk. Overleden op 21 oktober 1840 op nummer 33 te Wijckel, 48 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 22 oktober 1840 blad 15, getuigen:
Teeuwes harmens de Jong huisman 55 jaar wonende te Wijckel
Nbenix Walters Zuidervelf huisman 40 jaar wonende te Wijckel
2. Bauke, geboren op 23 april 1796 te Harich. Op 4 maart 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Johannes Smit, leeftijd 25 jaar, geboren te Balk, als dochter van Johannes Obes Smit, grofsmid te Balk (1825) en Jitske Ruurds Symensma
3. Obe, geboren 25 december 1798 te Harich of Tjerkgaast. Overleden op 30 januari 1861 op nummer 153 te Balk, 62 jaar oud.
aangifte overlijden op 1 februari 1861 aktenummer 9, getuigen:
Roelof Hendriks van den Akker zonder bedrijf 77 jaar wonende te Balk
Kornelis Gerlofs Postma stoelwinder 52 jaar wonende te Balk
3. Simkje, geboren circa 1802 op te Balk. Overleden op 30 oktober 1839 op nummer 22 te Tjerkgaast, 36 jaar oud. Op 26 mei 1838 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Andries Baekes de Groot, tapper te Tjerkgaast (1839), oud 21 jaar, geboren te Nieuwehorne als zoon van Baeke Yntzes de Groot en Antje Jans Koopman.
4. Jacobje, geboren circa 1810 te Balk. Boerin te Wijckel (1844). Overleden op 16 april 1844 op nummer 13 Wijckel, 34 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 17 april 1844 blad 6, getuigen:
Wabe Pieters de Vries huisman 70 jaar wonende te Wijckel
Hendrik Jelles de Vries huisman 47 jaar wonende te Wijckel
 
2. ) Op 28 september 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Gatske Klazes Visser, geboren op te als dochter van Klaas Haitjes Visser en Antie Ruurds Symensma. Overleden op 7 maart 1859 op nummer 153 te Balk.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Wybe Obes Rijstra
bron: www.hisgis.nl
In het geel gearceerd de eigendommen van Wybe Obes Rijstra in 1832 te Wollegaast (Spannenburg, Tjerkgaast) met als achtergrond de topografische militaire kaart (TMK) uit 1864.
 
Wybe Obes Rijstra
bron: Leeuwarder Courant van 24 december 1839
Boerderij met het huisnummer Tjerkgaast 1 wordt verkocht namens Obe en Jacobje Rijstra, twee kinderen van Wiebe Obes Rijstra. Waarschijnlijk is Wybe in dat jaar of eerder verhuist naar Balk.
 
Wybe Obes Rijstra
bron: Leeuwarder Courant van 21 april 1840
Een paar maanden later gaat de veestapel van Obe Rijstra onder de hamer. Ook Obe verhuist naar Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Obe Rinkes 17??-17?? Wybe Obes Rijstra 1768-1848 Bauke Wijbes Rijstra 1796-18??
     
woonadressen familie Rijstra
periode adres bron
     
1812 Harich taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Harich 9
  Spannenburgerdyk 4 Tjerkgaast
1840 Raadhuisstraat 61 volkstelling 1840; huisnummer Balk 109
1848 Raadhuisstraat 61  
1849 - 185? Raadhuisstraat 61 woningregister 1849 - 1859 blad 205; huisnummer Balk 109 / 153
185? - 185? Raadhuisstraat 61 woningregister 1849 - 1859 blad 206; huisnummer Balk 109 / 153
185? - 1859 Raadhuisstraat 61 woningregister 1849 - 1859 blad 207; huisnummer Balk 109 / 153
eigendommen van Wybe Obes Rijstra
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Langweer E 418 03 08 90 hooiland E 5 Langweer E 622 00 01 40 watermolen E 5
Langweer E 419 01 52 10 hooiland E 5 Langweer E 632 00 20 60 weiland E 5
Langweer E 423 03 12 60 hooiland E 5   Langweer E 633 05 60 20 weiland E 5
Langweer E 606 02 76 70 weiland E 5   Langweer E 651 01 75 60 weiland E 5
Langweer E 607 02 22 80 weiland E 5   Langweer E 652 00 05 20 boschje E 5
Langweer E 608 00 07 60 weiland E 5   Langweer E 653 03 22 50 weiland E 5
Langweer E 609 00 27 90 moestuin E 5   Langweer E 654 04 63 80 weiland E 5
Langweer E 610 00 07 90 reed E 5   Langweer E 655 00 54 90 reed E 5
Langweer E 611 00 24 10 huis en erf E 5   Langweer E 970 01 49 90 hooiland E 5
Langweer E 612 00 38 50 weidland E 5   Langweer E 976 05 43 50 hooiland E 5
Langweer E 613 00 45 90 weiland E 5   Langweer E 978 03 57 50 hooiland E 5
Langweer E 614 00 10 10 bosch E 5   Langweer E 1171 00 08 80 water E 5
Langweer E 615 01 59 00 weiland E 5   Langweer E 1172 04 06 40 hooiland E 5
bron: www.hisgis.nl; legger Langweer 319 Wybe Obbes Rijstra landbouwer te Tjerkgaast
eigendommen van Gatske Klazes Visser
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 337
00 02 18
scheiding   21 nov 1848        
Balk A 338 00 00 12        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1031, folio 26, nummer 79
notariële acten
 
1847 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing. Een huis en erf te Balk, koopsom fl. 605,-
- Elizabeth Arjens Draaisma wonende te Balk, gehuwd met Hendrik Gerlofs Kramer en weduwe van Johannes Theodorus Kortemolen
- Gerrit Wessels Bosma (werkman) wonende te Balk, gehuwd met Marijke Johannes Kortemolen, verkoper
- Hendrik Lippes van der Veer (tuinman) wonende te Balk, crediteur
- Wybe Obes Rijstra (winkelier) wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7016 Repertoirenr.: 7022, Aktenr. 52 en 55, d.d. 27 oktober 1847
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 maart 2021 laatste wijziging: 7-03-2021