persoonlijke gegevens van Koop Jans Rinkema, schipper te Balk
Koop Jans Rinkema, geboren op 4 april 1781 te Balk, gedoopt op 29 april 1781 te Balk (Hervormd), als zoon van Jan Beerents en Japikjen Thomas. Werkman (1820). Overleden op 13 december 1820 op nummer 103 te Balk, 39 jaar oud.
aangifte overlijden op 13 december 1820 pagina 18, getuigen:
Wander Annes Tuinier bediende van politie 42 jaar wonende te Balk op nummer 106
Pier Krijns Mulder schoenmaker 35 jaar wonende te Balk op nummer 104
Op 15 maart 1807 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Aat Ferdinands Woudstra, geboren op 3 november 1784 te Oudega, gedoopt op 14 november 1784 te Oudega (Hervormd), als dochter van Ferdinand Nannes en Rink Heins. Overleden op 2 juni 1825 op nummer 75 te Balk, 39 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 juni 1825 pagina 13, getuigen:
Ruurd Klases Visser visser 25 jaar wonende te Balk op nummer 72
Hinne Tjeerds Haitjema visser 22 jaar wonende te Balk op nummer 77
Uit dit huwelijk:
1. Jacobjen, geboren op 25 juni 1808 te Balk, gedoopt op 17 juli 1808 te Balk (Hervormd) Op 27 mei 1832 getrouwd in de gemeente Sloten met Riemer Jacobs van Elsloo, oud 24 jaar, geboren te Sloten als zoon van Jacob Hendriks van Elsloo en Baukjen Riemers Hoekstra.
2. Sible, geboren op 17 februari 1811 te Balk, gedoopt op 10 maart 1811 te Balk (Hervormd). Overleden op 26 maart 1879 te Balk, 68 jaar oud. Op 7 april 1847 getrwoud in de gemeente Gaasterland met Mattye Lykles Bosma, oud 49 jaar, geboren te Balk als dochter van Lykle Myntjes en Ulkjen Reins.
aangifte geboorte op 17 februari 1811 aktenummer 6 door Koop Jans schipper te Balk, getuigen:
Johannes Jurjens timmerman 42 jaar wonende te Balk op nummer 82
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
aangifte overlijden op 27 maart 1879 aktenummer 28, getuigen:
Lijkle Reins Bosma arbeider 54 jaar wonende te Balk
Dooitje Popkes Schram werkman 40 jaar wonende te Balk
3. Rink, geboren op 7 oktober 1813 op nummer 130 te Balk. Overleden op 16 november 1880 te Haskerland, 67 jaar oud. Op 22 juni 1839 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Klaas Durks de Vrij, oud 22 jaar, geboren te Stavoren als zoon van Durk Klazes de Vrij en Baukje Nolkes Tiesma.
aangifte geboorte op 8 oktober 1813 aktenummer 53 door Koop Jans Rinkema schipper te Balk, getuigen:
Durk Alberts Duijf schipper 35 jaar wonende te Balk op nummer 129
Thomas Jans Rinkema koopman 34 jaar wonende te Balk op nummer 132
4. Gettje, geboren op 22 mei 1818 op nummer 61 te Balk. Overleden op 13 september 1904 te ?, 86 jaar oud. Op 11 juli 1844 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Rein Andries Annema, oud 45 jaar, geboren te Ouwsterhaule als zoon van Andries Siedzes en Geertje Lubberts.
aangifte geboorte op 23 mei 1818 akte 39 door Koop Jans Rinkema schippersknecht te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 26 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga schrijver 39 jaar wonende te Balk op nummer 86
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jan Beerents 17?? - 1787 Koop Jans Rinkema 1781-1820 Sible Koops Rinkema 1811-1879
  Thomas Jans Rinkema 1778-1846  
woonadressen familie Rinkema
periode adres bron
     
     
eigendommen van Koop Jans Rinkema
 
notariële acten
 
1817 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte Betreft de verkoop van een huis en tuin en erf te Balk, koopsom fl. 1100
- Koop Jans Rinkema, gewezen schipper te Balk, verkoper
- Gerrit Thijsses Bosman, kastelein te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 149 d.d. 28 februari 1817
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 juni 2011 laatste wijziging: 1-11-2020