persoonlijke gegevens van Pieter Jans Rinkema
Pieter Jans Rinkema, geboren op 22 juni 1848 te Balk, als zoon van Jan Thomas Rinkema, koopman te Balk (1871), en Hylkje Pieters Poppes. Overleden op 4 mei 1925 te Balk, 76 jaar oud.
arbeider te Sondel (1871, 1872, 1875), poelier te Sondel (1878), koopman te Balk (1882, 1883)
aangifte geboorte op 22 juni 1848 blad 29, getuigen:
Poppe Tjerks van der Feer koopman 50 jaar wonende te Balk
Christiaan Epkes van Koersveld grutter 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 mei 1925 aktenummer 20, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 52 jaar wonende te Balk
Halbe Doele zonder beroep 75 jaar wonende te Balk
Op 7 december 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Meintje Bakker, geboren op 19 maart 1844 te Sondel, als dochter van Ane Pieters Bakker, arbeider te Sondel (1871), en Marijke Harings Mulder. Overleden op 10 december 1916 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 12 december 1916 aktenummer 75, getuigen:
Jan Doele timmerman 41 jaar wonende te Balk
Halbe Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hylkjen, geboren op 25 oktober 1872 te Sondel. Overleden op 11 maart 1955 te Leeuwarden, 82 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 25 oktober 1872 aktenummer 128, getuigen:
Jetze Jakobs van Dijk sjouwer 59 jaar wonende te Balk
Jan Hendrik Doele aanspreker 64 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 maart 1955 aktenummer 118, getuigen:
Pieter Boonstra lijkistenfabrikant 41 jaar wonende te Leeuwarden
2. Aant, geboren op 27 februari 1875 te Sondel. Overleden op 1 februari 1883 te Balk, 7 jaar oud.
aangifte geboorte op 1 maart 1875 aktenummer 31, getuigen:
Hendrik Harmens Wortman winkelier 50 jaar wonende te Balk
Jan Hendrik Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 februari 1883 aktenummer 11, getuigen:
Dirk Jurjens ten Brink uurwerkmaker 40 jaar wonende te Balk
Marten Siemens Zwanenburg verver 29 jaar wonende te Balk
3. Jan, geboren op 6 juli 1878 te Sondel. Overleden op 20 februari 1947 te Balk, 68 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 6 juli 1878 aktenummer 99, getuigen:
Hendrik Harmens Wortman winkelier 54 jaar wonende te Balk
Jan Hendrik Doele aanspreker 70 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 februari 1947 aktenummer 15, getuigen:
Meine Bosma goud- en zilversmid 73 jaar wonende te Balk
4. Marinus, geboren op 1 juni 1882 te Balk. Overleden op 17 juni 1882 te Balk, 2 weken oud.
aangifte geboorte op 1 juni 1882 aktenummer 81, getuigen:
Dirk Jurjens ten Brink uurwerkmaker 40 jaar wonende te Balk
Folkert Brouwer koperslagersknecht 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 17 juni 1882 aktenummer 50, getuigen:
Dirk Jurjens ten Brink uurwerkmaker 40 jaar wonende te Balk
Folkert Brouwer koperslagersknecht 30 jaar wonende te Balk
5. Marijke, geboren op 29 september 1883 te Balk. Overleden op 14 april 1890 te Balk, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 1 oktober 1883 aktenummer 146, getuigen:
Jochem Hendriks Porte waagmeester 63 jaar wonende te Balk
Dirk Jurjens ten Brink uurwerkmaker 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 april 1890 aktenummer 37, getuigen:
Dirk ten Brink hersteller uurwerken 47 jaar wonende te Balk
Marten Zwanenburg verver 37 jaar wonende te Balk
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jan Thomas Rinkema 1809-1879 Pieter Jans Rinkema 1848-1925  
     
woonadressen familie Rinkema
periode adres bron
1872 - 1879 Sondel woningregister 1869 - 1879 blad 112; kad. gem. Balk I 244, huisnr. 53 volgnr. 533
1880 - 1890 Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 14; kad. gemeente Balk sectie A nummer 152
1890 - 1891 Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 264; huisnummer Balk 186
1891 - 1893 Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 275; huisnummer Balk 186
1893 - 1900 Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 264; huisnummer Balk 186a
1900 - 1910 Wilhelminastraat 9 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 105; huisnummer Harich 100b / Harich 163
1911 - 1920 Wilhelminastraat 9 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 158; huisnummer Harich 163 / Balk 130
1921 - 1930 Wilhelminastraat 9 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 151; huisnummer Balk 160
1931 - 1939 Wilhelminastraat 9 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ? ; huisnummer Balk 162
     
eigendommen van Pieter Jans Rinkema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
           
Balk
A
           
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1879 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopakte.
Betreft 4/5 deel van een huis en erf te Balk. Koopsom fl. 1280,-
- Wietske Jans Rinkema, wonende te Balk, verkoper
- Thomas Jans Rinkema, wonende te Delft, verkoper
-  Sibbele Jans Rinkema, wonende te Delft, verkoper
-  Grietje Jans Rinkema, wonende te Sneek, verkoper
- Pieter Jans Rinkema, wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7052 Repertoirenr.: 7071 Aktenummer 112 d.d. 10 november 1879
 
1879 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie. Bedrag: kapitaal fl. 1600,-
-  Pieter Jans Rinkema, wonende te Balk, debiteur
-  Jhr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen, wonende te Rijs, crediteur
-  Otte Jans Luinenburg, wonende te Rijs, acceptant
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7052 Repertoirenr.: 7071 Aktenummer 126 d.d. 26 november 1879
 
1899 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Royement.
- Jhr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen, wonende te Rijs, vermeld
-  Pieter Jans Rinkema, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 7081 Aktenummer 8 d.d. 25 januari 1899
 
1899 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte van een huis en erf te Balk, koopsom fl 2400,-
-  Pieter Jans Rinkema, wonende te Balk, verkoper
-  Rein Bets, wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 7081 Aktenummer 18 d.d. 2 maart 1899
 
1899 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte van 2 percelen weiland te Harich, koopsom fl 2500,-
- De Mij. "Gaasterland", verkoper
- Pieter Jans Rinkema, wonende te Harich, koper
- Gerben Meinderts Frankena, wonende te Harich
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 7081 Aktenummer 60 d.d. 17 mei 1899
 
1899 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Obligatie, kapitaal fl. 2000,-
-  Pieter Jans Rinkema, wonende te Balk, debiteur
-  Cornelis Jan Tromp, wonende te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 7081 Aktenummer 115 d.d. 1 december 1899
 
1900 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Obligatie met hypotheek, kapitaal fl. 2000,-
-  Pieter Jans Rinkema, wonende te Balk, debiteur
-  Cornelis Jan Tromp, wonende te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7075 Repertoirenr.: 7081 Aktenummer 13 d.d. 17 februari 1900
 
1905 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Royement
-  Cornelis Jan Tromp, wonende te Balk, vermeld
-  Pieter Jans Rinkema, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 7081 Aktenummer 96 d.d. 14 juli 1905
 
1909 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Testament
-  Pieter Jans Rinkema, wonende te Harich, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 7093 Aktenummer 83 d.d. 1 november 1909
 
1909 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Testament
-  Meintje Aants Bakker, wonende te Harich, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 7093 Aktenummer 84 d.d. 1 november 1909
 
1912 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Testament
- Cornelis Jan Tromp, wonende te Balk, vermeld
- Pieter Jans Rinkema, wonende te Harich, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 7093 Aktenummer 99 d.d. 20 juli 1912
 
1915 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Royement
- Cornelis Jan Tromp wonende te Balk, vermeld
- Pieter Jans Rinkema wonende te Harich, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 7093 Aktenummer 81 d.d. 15 juni 1915
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 augustus 2022 laatste wijziging: 9-08-2022