persoonlijke gegevens van Hendrik Rinzes Rinzema
Hendrik Rinzes Rinzema , geboren op 13 oktober 1765, gedoopt op 13 oktober 1765 te Balk (Hervormd) als zoon van Rinse Hendriks en Sijts Sybolts. Overleden op 12 september 1827 op nummer 38 te Balk, 61 jaar oud.
beurt- en veerschipper te Balk
aangifte overlijden op 13 september 1827 aktenummer B44,beurt- of veerschipper te Balk, getuigen
Gerard Willems Reinking goud- en zilversmid 36 jaar wonende op nummer 37 te Balk
Willem Jan Hemsing secretaris van de Grietenij Gaasterland 32 jaar wonende op nummer 36 te Balk
Op 19 mei 1804 getrouwd in de Nederlands hervormde kerk te Balk met:
Itskjen Hotses Top, geboren op 26 december 1781 te Balk, gedoopt op 10 januari 1782 te Balk (Hervormd) als dochter van Hotze Tjallings en Jayke Hoijtes. Overleden op 7 november 1858 op nummer 45 te Balk, 76 jaar oud.
aangifte overlijden op 8 november 1858 aktenummer B26, winkeliersche te Balk, getuigen
Rintje Hendriks van der Goot bakker 49 jaar wonende te Balk
Sybren Pieters de Jong koopman 49 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sytske, geboren op 26 november 1806 te Balk, gedoopt op 14 december 1806 te Balk (Hervormd). Overleden op 25 juli 1888 te Wijckel, 81 jaar oud. Op 21 april 1831 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Watze Sipkes Schilstra.
2. Rinze, geboren op 1 januari 1809 te Balk, gedoopt op 22 januari 1809 te Balk (Hervormd). Overleden op 8 december 1891 te Balk,83 jaar oud, ongehuwd.
3. Jaike, geboren op 27 september 1810 te Balk, gedoopt op 14 oktober 1810 te Balk (Hervormd) Overleden op 4 mei 1892 te Balk, 81 jaar oud, ongehuwd.
4. Marijke, geboren op 21 juni 1816 op nummer 38 te Balk. Overleden op 22 oktober 1817 op nummer 38 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 juni 1816 aktenummer 53, getuigen:
Hyltje Idzes van der Weij mr. zilversmid 29 jaar wonende op nummer 37 te Balk
Hendrik Brants van der Goot koopman 39 jaar wonende op nummer 39 te Balk
aangifte overlijden op 22 oktober 1817 aktenummer B21, getuigen
Jan Haitjes Visser visser 44 jaar geburen
Jelle Meinesz ontvanger 46 jaar geburen (nr. 36)
5. Hotskje, geboren op 21 juni 1816 op nummer 38 te Balk. Overleden op 10 maart 1890 te Balk, 73 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 22 juni 1816 aktenummer 53, getuigen:
Hyltje Idzes van der Weij mr. zilversmid 29 jaar wonende op nummer 37 te Balk
Hendrik Brants van der Goot koopman 39 jaar wonende op nummer 39 te Balk
aangifte overlijden op 10 maart 1890 aktenummer 17, getuigen:
Jelle Schaafsma hersteller van uurwerken 56 jaar wonende te Balk
Halbe Doele timmerman 39 jaar wonende te Balk
 
 
 
Hendrik Rinses Rinzema
bron: patentregister 1808 gemeente Gaasterland
 
Hendrik Rinzes Rinzema
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 39 - huisnummer Balk 38
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Idskjen Hotses Top
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Rinzes Rinzema 1765-1827 Watse Sipkes Schilstra 1806-1860
    Rinze Hendriks Rinzema 1809-1891
    Jaike Hendriks Rinzema 1810-1892
    Hotskje Hendriks Rinzema 1816-1890
woonadressen familie Rinzema
periode adres bron
1805 van Swinderenstraat 13  
1812 van Swinderenstraat 13 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 38
1829 van Swinderenstraat 13 volkstelling 1829, blad 39; huisnummer Balk 38
1840 van Swinderenstraat 13 volkstelling 1840, huisnummer Balk 38
1849 - 1858 van Swinderenstraat 13 woningregister 1849 - 1859 blad 48; huisnummer Balk 38 / 45
     
eigendommen van Hendrik Rinzes Rinzema
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
273
00 02 00
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 218 weduwe Hendrik Renses Rinzema, schippersche te Balk

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 juli 2010 laatste wijziging: 13-04-2020