Hotske Hendriks Rinzema register hypotheken 69: 59 / 57
Hotske Hendriks Rinzema, geboren op 21 juni 1816 te Balk, als dochter van Hendrik Rinzes Rinzema, schipper te Balk, en Idskjen Hotses Top. Overleden op 10 maart 1890 te Balk, 73 jaar oud, ongehuwd.
winkeliersche te Balk
aangifte geboorte op 22 juni 1816 aktenummer 53, getuigen:
Hyltje Idzes van der Weij mr. zilversmid 29 jaar wonende op nummer 37 te Balk
Hendrik Brants van der Goot koopman 39 jaar wonende op nummer 39 te Balk
aangifte overlijden op 10 maart 1890 aktenummer 17, getuigen:
Jelle Schaafsma hersteller van uurwerken 56 jaar wonende te Balk
Halbe Doele timmerman 39 jaar wonende te Balk
 
 
 
Hotske Hendriks Rinzema
bron: Leeuwarder Courant van 14 maart 1890
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hendrik Rinzes Rinzema 1765-1827 Hotskje Hendriks Rinzema 1816-1890  
  Rinze Hendriks Rinzema 1809-1891  
  Watse Sipkes Schilstra 1806-1860  
  Jaike Hendriks Rinzema 1810-1892  
woonadressen Hotske Rinzema
periode adres bron
1858 - 1859 van Swinderenstraat 13 woningregister 1849 - 1859 blad 48; huisnummer Balk 38 / 45
1859 - 1869 van Swinderenstraat 13 woningregister 1859 - 1869 blad 14; huisnummer Balk 45
1869 - 1879 van Swinderenstraat 13 woningregister 1869 - 1879 blad 54; kad. gem. Balk sectie A 273, volgnr. 258 / 245
1880 - 1890 van Swinderenstraat 13 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 63; kad. gemeente Balk sectie A nummer 273
1890 - 1890 van Swinderenstraat 13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 42; huisnummer Balk 45
eigendommen van Hotske Hendriks Rinzema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
273
 
koopbrief
650,-
4 aug 1863
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1064, folio 59, nummer 57

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 juli 2010 laatste wijziging: 13-04-2020