Jaike Hendriks Rinzema register hypotheken 69: 59 /56
Jaike Hendriks Rinzema, geboren op 27 september 1810 te Balk, gedoopt op 14 oktober 1810 te Balk (Hervormd) als dochter van Hendrik Rinzes Rinzema, schipper te Balk, en Idskjen Hotses Top. Overleden op 4 mei 1892 te Balk, 81 jaar oud, ongehuwd.
winkeliersche te Balk
 
 
 
Jaike hendriks Rinzema
bron: Leeuwarder Courant van 13 mei 1892
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hendrik Rinzes Rinzema 1765-1827 Jaike Hendriks Rinzema 1810-1892  
  Rinze Hendriks Rinzema 1809-1891  
  Watse Sipkes Schilstra 1806-1860  
  Hotskje Hendriks Rinzema 1816-1890  
woonadressen Jaike Rinzema
periode adres bron
1858 - 1859 van Swinderenstraat 13 woningregister 1849 - 1859 blad 48; huisnummer Balk 38 / 45
1859 - 1869 van Swinderenstraat 13 woningregister 1859 - 1869 blad 14; huisnummer Balk 45
1869 - 1879 van Swinderenstraat 13 woningregister 1869 - 1879 blad 54; kad. gem. Balk sectie A 273, volgnr. 258 / 245
1880 - 1890 van Swinderenstraat 13 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 63; kad. gemeente Balk sectie A nummer 273
1890 - 1890 van Swinderenstraat 13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 42; huisnummer Balk 45
eigendommen van Jaike Hendriks Rinzema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
273
 
koopbrief
650,-
4 aug 1863
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1064, folio 59, nummer 56
notariële acten
 
1892 Balk, notaris L. H. Potma  Afgifte
Betreft legaten
- Jan Ottes de Boer te Oudemirdum, gehuwd met Idtskjen  Watzes Schilstra, afgever
Betreft legaten
- Sipke Watzes Schilstra te Balk, afgever
Betreft legaten
- Hendrik Watzes Schilstra te Sondel, afgever
Betreft legaten
- Sjoerd Gerlofs Postma te Sondel, gehuwd met Hendrikje  Watzes Schilstra, ontvanger
Betreft legaten
- Rintje Bokkes Tromp te Laaksum, ontvanger
Betreft legaten
- Jaike Hendriks Rinzema, erflater
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7065 Repertoirenr.: 50 d.d. 14 september 1892
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 juli 2010 laatste wijziging: 13-04-2020