Rinze Hendriks Rinzema register hypotheken 69: 59 / 55
Rinze Hendriks Rinzema, geboren op 1 januari 1809 te Balk, gedoopt op 22 januari 1809 te Balk (Hervormd) als zoon van Hendrik Rinzes Rinzema, schipper te Balk, en Idskjen Hotses Top. Overleden op 8 december 1891 te Balk 83 jaar oud, ongehuwd.
schipper en koopman te Balk
 
 
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk.
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Cornelis Poppes. Hieronder de papieren met daarop de naam van Rinze Hendriks Rinzema.
 
bron 380-019: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 9 juni 1879
Rinze Hendriks Rinzema, schipper en koopman
Jacobus Johannes van der Weijde, Hervormd predikant
Marten Hendriks van der Goot, winkelier
Tjerk Poppes van der Feer, winkelier
 
Walle Melis Oppedijk (1834-1893) was een Nederlands houthandelaar en politicus.
Oppedijk was een schatrijke houthandelaar uit IJlst die als vooraanstaande Friese antirevolutionair in 1888 in twee districten tot Tweede Kamerlid werd gekozen. Hij was voordien al diverse malen tevergeefs de strijd aangegaan met liberalen. Hij streed in Friesland voor het bijzonder onderwijs en voor lotsverbetering van de 'Kleyne luyden'. Tot zijn dood op 59-jarige leeftijd was hij tamelijk actief als Kamerlid.
bron: www.wikipedia.nl
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 oktober 1880
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 1 oktober 1880
   
bron: Leeuwarder Courant van 5 november 1880
   
bron: Leeuwarder Courant van 13 juni 1884
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1891
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hendrik Rinzes Rinzema 1765-1827 Rinze Hendriks Rinzema 1809-1891  
  Watse Sipkes Schilstra 1806-1860  
  Jaike Hendriks Rinzema 1810-1892  
  Hotskje Hendriks Rinzema 1816-1890  
woonadressen Rinze Rinzema
periode adres bron
1858 - 1859 van Swinderenstraat 13 woningregister 1849 - 1859 blad 48; huisnummer Balk 38 / 45
1859 - 1869 van Swinderenstraat 13 woningregister 1859 - 1869 blad 14; huisnummer Balk 45
1869 - 1879 van Swinderenstraat 13 woningregister 1869 - 1879 blad 54; kad. gem. Balk sectie A 273, volgnr. 258 / 245
1880 - 1890 van Swinderenstraat 13 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 63; kad. gemeente Balk sectie A nummer 273
1890 - 1890 van Swinderenstraat 13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 42; huisnummer Balk 45
eigendommen van Rinze Hendriks Rinzema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
273
 
koopbrief
650,-
4 aug 1863
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1064, folio 59, nummer 55

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 juli 2010 laatste wijziging: 27-06-2022