persoonlijke gegevens van Jan de Roest, bakker te Oosterend, Ferwerd
Jan de Roest, geboren op 28 juni 1883 te Hemelum, als zoon van Hendrik Baukes de Roest en Jetske Jans Kuiper. Overleden op 26 juni 1966 te Koudum, 82 jaar oud.
1.) Op 8 oktober 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hendrikje Visser, geboren op 8 november 1880 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Cornelis Hendriks Visser en Marttje Rommerts de Vries. Overleden op 27 augustus 1910 te Oosterend, 29 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 7 augustus 1909 te Oosterend. Overleden op 22 april 1995 te Leeuwarden, 85 jaar oud.
 
2.) Op 29 mei 1912 in de gemeente Hennaarderadeel met:
Doetje van de Lageweg, geboren op 16 augustus 1889 te Workum, als dochter van Gerben van de Lageweg en Klaarke de Jong. Overleden op 9 september 1943 te ?,
Uit dit huwelijk:
 
 
 
Jan de Roest Jan de Roest
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 25 januari 1911 bron: Leeuwarder Courant van 22 januari 1916
 
opening bakkersschool
bron: Leeuwarder Courant van 2 september 1936
Jan de Roest
 
Jan de Roest
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 27 juli 1941
 
woonadressen familie de Roest
periode
adres
bron
  Oosterend  
  Ferwerd  
notariële acten
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 8 juli 2013