persoonlijke gegevens van Fokke Hendriks Roorda koopman te Balk
Fokke Hendriks Roorda, geboren op 25 januari 1857 te Balk als zoon van Hendrik Hendriks Roorda en Baukjen Fokkes de Boer. Overleden op 22 mei 1926, Gaasterland, 69 jaar oud.
Op 23 mei 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eetske Miedema, geboren op 7 januari 1861 te Cornwerd als dochter van Jan Sybrens Miedema en Fokeltje Sytzes Nauta. Overleden op 10 maart 1933, Wonseradeel, 72 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen

 

eigendommen van Fokke Hendriks Roorda
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
493 ged.
 
toewijzing
564,-
12 april 1910
       
Balk
A
536
         
Balk
A
537
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1119, folio 114, nummer 273

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009