persoonlijke gegevens van Johannes Bernardus de Rooy
Johannes Bernardus de Rooy, geboren op 19 juli 1829 te Marsum, als zoon van Bernardus de Rooy, tabakskerversknecht te Marsum (1829), en Corlina Frederica Cerski. Overleden op 14 november 1888 te Balk, 59 jaar oud.
? te Dokkum, veldwachter te Balk (1862-1888)
aangifte geboorte op 20 juli 1829 pagina B 64, getuigen:
Wopke Jelles Tolsma arbeider 30 jaar wonende te Marssum
Sipke Jacobs Kramer zonder beroep 42 jaar wonende te Marssum
aangifte overlijden op 14 november 1888, aktenummer 86, getuigen:
Jelle Schaafsma uurwerkmaker 55 jaar wonende te Balk
Bernardua Nieuwenhuis kleermaker 43 jaar wonende te Balk
Op 16 oktober 1862 getrouwd in de gemeente Oostdongeradeel met:
Gertje Martinus Klaver, geboren op 12 april 1827 te Dokkum, als dochter van Martinus Klaver, koopman en winkelier te Dockum (1827), zonderberoep te Dokkum (1862), en Louize van Assen. Overleden op 12 maart 1921 te Leeuwarden, 93 jaar oud.
zonder beroep te Aalzum (1862)
Uit dit huwelijk:
1. Corlina Frederika, geboren op 28 augustus 1863 te Balk. Op 6 juni 1886 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Aninga, oud 33 jaar, geboren te Bovenknijpe als zoon van Sytze Jans Aninga en Janke Oenes Portijk.
aangifte geboorte op 29 augustus 1863 aktenummer 87 door Johannes de Rooy veldwachter te Balk, getuigen:
Michiel Jans de Jong koopman 42 jaar wonende te Balk
Jurjen Johannes ten Brink veldwachter 54 jaar wonende te Balk
 
Corlina Frederika de Rooij
foto 192-023
Corlina Frederika de Rooy
 
2. Martinus, geboren op 20 februari 1865 te Balk. Onderwijzer te Leeuwarden 1887-1888. Wonende te Ambarrwa Semarang (1891) Op ?? ? 1891 getrouwd met Joanna van Epen.
aangifte geboorte op 21 februari 1865 aktenummer 25 door Johannes de Rooy veldwachter te Balk, getuigen:
Hieltje Sjoerds Ypma logementhouder 32 jaar wonende te Balk
Jan de Vries winkelier 31 jaar wonende te Balk
 
gezin Martinus de Rooij
foto 192-022
Joanna van Epen, Martine Joanne, Martinus de Rooy, Gerard Adriaan
Martinus de Rooy was onderwijsinspecteur in Nederlands Indië
 
3. Louise, geboren op 10 maart 1867 te Balk. Op 12 juli 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Riemersma, oud 27 jaar, geboren te Tzum als zoon van Gosse Jans Riemersma en Eelkje Pieters Hellinga.
aangifte geboorte op 11 maart 1867 aktenummer 24 door Johannes de Rooy veldwachter te Balk, getuigen:
Michiel Jans de Jong koopman 46 jaar wonende te Balk
Uilke Willems de Jong winkelier 44 jaar wonende te Balk
 
Louise de Rooij
foto 192-021
Louise de Rooij
 
4. Anna, geboren op 10 december 1868 te Balk. Op 25 mei 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gjalt van der Molen, onderwijzer te Sommelsdijk (1893) oud 24 jaar, geboren te Drachten als zoon van Ludzer van der Molen, onder beroep te Leeuwarden (1893) en Antje Welling.
aangifte geboorte op 11 december 1868 aktenummer 155 door Johannes de Rooy veldwachter te Balk, getuigen:
Wybe Tietema klerk 59 jaar wonende te Balk
Sikke Tietema zonder beroep 23 jaar wonende te Balk
 
Anna de Rooy
foto 192-020
Anna de Rooij
foto's beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
 
 
 
Johannes de Rooy
bron: Nieuwe Rottersdamsche courant van 11 oktober 1869
 
Johannes de Rooij
bron: Algemeen Volksblad voor Nederland van 31 december 1871
De daders van de dieven en de helers heb ik nog niet kunnen achterhalen.
 
Johannes de Rooij
bron: Leeuwarder Courant van 4 augustus 1876
 
Johannes de Rooij Johannes de Rooij
bron: Leeuwarder Courant van 23 augustus 1878 bron: Leeuwarder Courant van 28 oktober 1879
 
Johannes de Rooij Johannes de Rooij
bron: Leeuwarder Courant van 24 januari 1881 bron: Leeuwarder Courant van 9 augustus 1886
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Bernardus de Rooij 1829-1888 Jan Sytzes Aninga 1853-1915
    Gjalt van der Molen 1869-1957
woonadressen familie de Rooy
periode adres bron
18?? - 1862 Dokkum  
1862 - 1863 van Swinderenstraat 1 woningregister 1859 - 1869 blad 10; kad.nr. A 285, huisnummer Balk 33
1863 - 1866 Dubbelstraat 4 woningregister 1859 - 1869 blad 97; kad. nr. A 131 huisnummer Balk 207
1867 - 1869 Dubbelstraat 7 woningregister 1859 - 1869 blad 106; kad. nr.A 375 huisnummer Balk 227
1869 - 1879 Dubbelstraat 7 woningregister 1869 - 1879 blad 64; kad. nr. A 375 volgnummer 315
1879 - 1890 Dubbelstraat 7 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 85; kad. nr. A 375
1890 - 1895 Dubbelstraat 7 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 325; huisnummer Balk 227
1895 - 1921 Leeuwarden  
     
notariële acten
 
1891 Balk, notaris L. H. Potma Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Martinus de Rooy te Ambarrwa Semarang, zoon van Gertje  Martinus Klaver, weduwe van Johannes Bernardus de Rooy te  Balk, bruidegom
- Joanna van Epen, bruid
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7064 Repertoirenr.: 56 d.d. 11 mei 1891
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 jnui 2012 laatste wijziging: 17-02-2021