persoonlijke gegevens van Anne Klazes Rosenberg
Anne Klazes Rosenberg, geboren op 11 april 1869 te Balk, als zoon van Klaas Annes Rozenberg, werkman te Balk, en Jantje Popkes Schram. Overleden op 10 oktober 1957, Gaasterland, 88 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 april 1869 aktenummer 058, arbeider, getuigen:
Teunis Klazes Betzema kuiper 35 jaar wonende te Balk
Douwe jans Draaijer wagenaar 36 jaar wonende te Balk
Op 30 oktober 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Teatske Johannes Haga, geboren op 18 april 1871 te Ruigahuizen, als dochter van Johannes Gosses Haga, werkman te Ruigahuizen, en Aukje Jans Oordt. Overleden op 29 december 1954, Gaasterland, 83 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 april 1871 aktenummer 042, arbeider, getuigen:
Eelke de Winter tapper 50jaar wonende te Balk
Pieter de Winter slager 25 jaar wonende te Ruigahuizen
Uit dit huwelijk:
1. Jantje, geboren op 28 maart 1899 te Balk. Overleden op 1 november 1983 te Balk, 84 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 29 maart 1899 aktenummer 038, werkman, getuigen:
Johannes Haga werkman 57jaar wonende te Ruigahuizen
Geert Bos gemeenteveldwachter 40 jaar wonende te Balk
2. Baukje, geboren op 3 december 1900 te Balk. Overleden op 5 december 1969 te ? Op ? getrouwd in de gemeente ? met Keimpe Nust, geboren te Leeuwarden als zoon van Johannes Nust en Trijntje Ketelaar.
aangifte geboorte op 4 december 1900 aktenummer 075, werkman, getuigen:
Geert Bos gemeenteveldwachter 42 jaar wonende te Balk
Dooitje Koorenstra werkman 31 jaar wonende te Balk
3. Roelofje, geboren op 25 juni 1902 te Balk. Overleden op 2 mei 1903 te Balk, 10 maanden oud.
aangifte geboorte op 25 juni 1902 aktenummer 075, werkman, getuigen:
Klaas van Hout klerk 24 jaar wonende te Balk
Sjoerd Haantjes machinist 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 mei 1903 aktenummer 040, werkman, getuigen:
Johannes de Winter koopman 48 jaar wonende te Balk
Meine Bosma zilversmidsknecht 30 jaar wonende te Balk
4. Roelofje, geboren op 1 juni 1909 te Balk. Overleden op 26 februari 1985 te Balk, 75 jaar oud. Ongehuwd.
 
woonadressen familie Rosenberg
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van Anne Klazes Rosenberg
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
696   91/96 koopacte 247,28 24 jan 1900        
Balk H 347   toewijzing 1231,- 24 dec 1912        
Balk I 627ged   1/2 bij toewijzing 2850,- geheel 22 apr 1920        
Balk   628ged          
Balk   672ged          
Balk A 474   toewijzing 562,- 17 mrt 1921        
  A 854   toewijzing 3460,- 27 dec 1923        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1112, folio 107, nummer 533
notariële acten
 
1909 Balk, notaris J. H. Noordenbos Verkoping Betreft de verkoop van hout
- jonkvrouw Albertina Constantia van Swinderen te Twello, weduwe van Jacobus  van der Feltz, verkoper
- Anne Rozenberg te Balk, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 100 d.d. 16 december 1909
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Verkoping Betreft de verkoop van hout
- jonkvrouw Albertina Constantia van Swinderen te Twello, weduwe van Jacobus van der Feltz, verkoper
- Anne Rozenberg te Balk, koper
- Klaas Rozenberg te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 143 d.d. 28 december 1911
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Houtverkoping
- Yke Strak te Oudemirdum, verkoper
- Arend Strak te Sondel, verkoper
- Ferdinand Deinum te Mirns en Bakhuizen, verkoper, tevens als vader van en  voogd over Abeltje Deinum
- Geert Tuinier te Oudemirdum, gehuwd met Maaike Strak, verkoper
- Yke Strak te Oudemirdum, koper
- Anne Rozenberg te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 62 d.d. 17 april 1917
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een stuk land te Harich, koopsom fl. 1231
- Johannes Hendrikus Lukmer te Workum, gehuwd mat Anna Maria Velds, verkoper
- Geertje Johanna Velds te Chicago, gehuwd met Albert Ynzes Postma, verkoper
- Anne Rozenberg te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 138 en 145 d.d. 6 november 1912
 
1924 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Anne Rozenberg te Balk
- Siebren Hendriks Woudstra te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7106 Repertoirenr.: 21 d.d. 5 februari 1924
 

 

laatste wijziging: 23 juni 2013