Anne Klazes Rosenberg inschrijving register hypotheken 69: 107 / 533
Anne Klazes Rosenberg, geboren op 11 april 1869 te Balk, als zoon van Klaas Annes Rozenberg, werkman te Balk, en Jantje Popkes Schram. Overleden op 10 oktober 1957 te Sneek, 88 jaar oud.
onbezoldigd rijksveldwachter, werkman te Balk (1899), koopman te Balk, brandstoffenhandelaar te Balk (1924, 1933, 1940)
aangifte geboorte op 12 april 1869 aktenummer 058, arbeider, getuigen:
Teunis Klazes Betzema kuiper 35 jaar wonende te Balk
Douwe jans Draaijer wagenaar 36 jaar wonende te Balk
Op 30 oktober 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Teatske Johannes Haga, geboren op 18 april 1871 te Ruigahuizen, als dochter van Johannes Gosses Haga, werkman te Ruigahuizen, en Aukje Jans Oordt. Overleden op 29 december 1954, Gaasterland, 83 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 april 1871 aktenummer 042, arbeider, getuigen:
Eelke de Winter tapper 50jaar wonende te Balk
Pieter de Winter slager 25 jaar wonende te Ruigahuizen
Uit dit huwelijk:
1. Jantje (Rosenberg), geboren op 28 maart 1899 te Balk. Naaister te Balk. Overleden op 1 november 1983 te Balk, 84 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 29 maart 1899 aktenummer 38, getuigen:
Johannes Haga werkman 57jaar wonende te Ruigahuizen
Geert Bos gemeenteveldwachter 40 jaar wonende te Balk
2. Baukje (Rosenberg), geboren op 3 december 1900 te Balk. Overleden op 12 mei 1967 te Leeuwarden, 69 jaar oud. Op 17 december 1924 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Keimpe Nust, kantoorbediende te Leeuwarden, geboren te Leeuwarden als zoon van Johannes Nust, winkelier te Leeuwarden (1924) en Trijntje Ketelaar.
aangifte geboorte op 4 december 1900 aktenummer 75, getuigen:
Geert Bos gemeenteveldwachter 42 jaar wonende te Balk
Dooitje Koorenstra werkman 31 jaar wonende te Balk
3. Roelofje (Rosenberg), geboren op 25 juni 1902 te Balk. Overleden op 2 mei 1903 te Balk, 10 maanden oud.
aangifte geboorte op 25 juni 1902 aktenummer 075, werkman, getuigen:
Klaas van Hout klerk 24 jaar wonende te Balk
Sjoerd Haantjes machinist 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 mei 1903 aktenummer 040, werkman, getuigen:
Johannes de Winter koopman 48 jaar wonende te Balk
Meine Bosma zilversmidsknecht 30 jaar wonende te Balk
4. Klaas (Rosenberg), geboren op 20 november 1904 te Balk. Overleden op ?? 1980 te ??. Op 15 februari 1933 getrouwd in de gemeente Pijnacker met Cornelia Wilhelmina Jacoba Kranenburg, geboren te Pijnacker als dochter van Arend Kranenburg, timmerman te Pijnacker, en Maria van der Meer.
onderwijzer te Wekerom (1926) te Pijnacker (1933), te Enschede (), hoofdonderwijzer te Zenderen (1937)
aangifte geboorte op 21 november 1904 aktenummer 138, getuigen:
Johannes Haga werkman 63 jaar wonende te Ruigahuizen
Harmen Wiebes de Jong winkelier 50 jaar wonende te Balk
 
Klaas Rosenberg Klaas Rosenberg
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 11 augustus 1926 bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 27 maart 1937
Klaas Rosenberg
bron: De Amsterdammer van 3 juni 1937
 
5. Roelofje (Rosenberg), geboren op 1 juni 1909 te Balk. Overleden op 26 februari 1985 te Balk, 75 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 2 augustus 1909 aktenummer 88, getuigen:
Fokke Roorda colporteur 52 jaar wonende te Balk
Minze Wagenaar koopman 39 jaar wonende te Balk
6. Johannes, geboren op 22 mei 1914 te Balk. Assuradeur. Filiaalhouder te Drachten (1940). Overleden op 2 november 1985 te Zuidlaren, 71 jaar oud. Op 11 april 1940 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aaltje Margaretha Faber, 24 jaar oud, geboren te Sneek als dochter van Johannes Faber, suikerwerker te Sneek, en Veronica de Ree.
 
Johannes Rosenberg
bron: Leeuwarder Courant van 15 juli 1931
 
 
 
 
bron: archief gemeente Gaasterlân Sleat toegang 128-99 ingekomen stukken
 
Anne Rozenberg
bron: Balkster Courant van 17 juni 1916
 
  Anne Rozenberg
Anne Rozenberg
bron: Nieuwsblad van Friesland 2 september 1919
 
Anne Rozenberg
bron: Nieuwsblad van Friesland 29 oktober 1920
Boelgoed Jan Brandsma
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 31 mei 1931 >>>
 
Anne Rozenberg Anne Rozenberg
bron: Nieuwsblad van Friesland 24 november 1934 bron: Nieuwsblad van Friesland 22 februari 1935
 
Anne Rozenberg
bron: Balkster Courant van 25 mei 1935
 
Anne Rozenberg Anne Rozenberg
bron: Leeuwarder Courant van 1 maart 1937 bron: Nieuwsblad van Friesland 30 november 1938
 
Anne Rozenberg
foto 130-027 beschikbaar gesteld door de famlie Haga

In 1940 bestond het lokale ziekenfonds “Onderling Hulpbetoon” in Gaasterland 40 jaar. Ter gelegenheid daarvan liet het toenmalige bestuur zich op de gevoelige plaat vastleggen.  Zittend van links naar rechts Anne Rozenberg (1869-1957) - 40 jaar bestuurslid,  Aldert Noordwal (1884-1965) – 23 jaar bestuurslid, Jurjen Teernstra Sr (1862-1942) – 23 jaar bestuurslid. Staand van links naar rechts Bauke Hoekstra (1895-1954) en Harmen Hoogeveen (1891-1970) – enkele jaren bestuurslid.

 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Klaas Annes Rozenberg 1842-1916 Anne Klazes Rosenberg 1869-1957 Jantje Rosenberg 1899-1983
    Roelofke Rosenberg 1909-1985
woonadressen familie Rosenberg
periode adres bron
1890 - 1900 Raadhuisstraat 72 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 198; huisnummer Balk 148
1900 - 1910 Raadhuisstraat 72 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 206; huisnummer Balk 148 / 221
1911 - 1920 Raadhuisstraat 72 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 183; huisnummer Balk 221 / 256
1921 - 1930 Raadhuisstraat 72 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 284; huisnummer Balk 285
1931 - 1939 Raadhuisstraat 72 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 241; huisnummer Balk 284
1940 - 1957 Raadhuisstraat 72  
     
eigendommen van Anne Klazes Rosenberg
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
696   91/96 koopacte 247,28 24 jan 1900        
Balk H 347   toewijzing 1231,- 24 dec 1912        
Balk I 627ged   1/2 bij toewijzing 2850,- geheel 22 apr 1920        
Balk   628ged          
Balk   672ged          
Balk A 474   toewijzing 562,- 17 mrt 1921        
  A 854   toewijzing 3460,- 27 dec 1923        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1112, folio 107, nummer 533
notariële acten
 
1909 Balk, notaris J. H. Noordenbos Verkoping Betreft de verkoop van hout
- jonkvrouw Albertina Constantia van Swinderen te Twello, weduwe van Jacobus  van der Feltz, verkoper
- Anne Rozenberg te Balk, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 100 d.d. 16 december 1909
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Verkoping Betreft de verkoop van hout
- jonkvrouw Albertina Constantia van Swinderen te Twello, weduwe van Jacobus van der Feltz, verkoper
- Anne Rozenberg te Balk, koper
- Klaas Rozenberg te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 143 d.d. 28 december 1911
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Houtverkoping
- Yke Strak te Oudemirdum, verkoper
- Arend Strak te Sondel, verkoper
- Ferdinand Deinum te Mirns en Bakhuizen, verkoper, tevens als vader van en  voogd over Abeltje Deinum
- Geert Tuinier te Oudemirdum, gehuwd met Maaike Strak, verkoper
- Yke Strak te Oudemirdum, koper
- Anne Rozenberg te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 62 d.d. 17 april 1917
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een stuk land te Harich, koopsom fl. 1231
- Johannes Hendrikus Lukmer te Workum, gehuwd mat Anna Maria Velds, verkoper
- Geertje Johanna Velds te Chicago, gehuwd met Albert Ynzes Postma, verkoper
- Anne Rozenberg te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 138 en 145 d.d. 6 november 1912
 
1924 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Anne Rozenberg te Balk
- Siebren Hendriks Woudstra te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7106 Repertoirenr.: 21 d.d. 5 februari 1924
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 april 2010 laatste wijziging: 1-11-2023