persoonlijke gegevens van Gijsbert Hanzes Roskam
Gijsbert Hanzes Roskam geboren op 6 april 1809 te Sondel, gedoopt op 30 april 1809 te Oudemirdum,Nijemirdum, Sondel (Hervormd) als zoon van Hans Gijsberts Roskam en Pietertje Pieters Posthuma. Overleden op 18 februari 1887 te Harich, 77 jaar oud.
herbergier te Nijemirdum (1837), kastelein en werkman te Nijemirdum (1839), tapper te Harich (1842, 1843, 1845, 1848, 1850, 1852), arbeider te Harich (1887)
aangifte overlijden op 18 februri 1887 aktenummer 17, getuigen:
Auke Sonsma slager 33 jaar wonende te Harich
Lammert de Jager arbeider 34 jaar wonende te Harich
1. ) Op 8 juni 1836 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Aukjen Elderts Bosma, geboren op 25 december 1810 te Sint Nicolaasga, gedoopt op 6 januari 1811 te Sint Ncolaasga (Hervormd) als dochter van Eldert Eiles Bosma en Eelkjen Pieters Hettinga. Overleden op 29 april 1842 op nummer 30 te Harich, 31 jaar oud. Aukje heeft nog een zoon Hans van een onbekende vader geboren op 28 december 1834 te Idskenhuizen.
van boerenbedrijf te Idskenhuizen (1834), tappersche te Harich (1842)
aangifte overlijden op 29 april 1842 blad 5, getuigen:
Gerlof Jans Sijtsma ? 30 jaar wonende te Harich, geburen
Johannes Pieters Feenstra ? 23 jaar wonende te Harich, geburen
Uit dit huwelijk:
1. Eelkjen, geboren op 27 november 1837 op nummer 7 te Nijemirdum.
2. Sjetske, geboren op 2 december 1839 op nummer 7 te Nijemirdum. Overleden op 31 oktober 1935 te Harich, 95 jaar oud. Op 16 mei 1866 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Luite Peekes Hoekstra, 28 jaar oud, geboren te Wijckel als zoon van Peeke Luitens Hoekstra, kastelein te Wijckel, en Aaltje Benjamins Stegenga
3. Levenloos kind, geboren en overleden 3 maart 1842 op nummer 30 te Harich
 
2. ) Op 1 februari 1843 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Petronella Annes Hof, geboren te Joure als dochter van Anne Hendriks en Elisabeth Jacobs. Overleden op 14 oktober 1890 te Harich, 84 jaar oud.
aangifte overlijden op 14 oktober 1800 aktenummer 98, getuigen:
Lammert de Jager arbeider 37 jaar wonende te Harich
Rein Haringsma timmerman 37 jaar wonende te Harich
4. Lijsbert, geboren op 21 juli 1843 op nummer 30 te Harich.
aangifte geboorte op 22 juli 1843 blad 34, getuigen:
Tjeerd Harmens Visser bakker 58 jaar wonende te Balk
Hans Ages van der Feer koopman 31 jaar wonende te Balk
5. Anne, geboren op 3 oktober 1845 op nummer 30 te Harich.
aangifte geboorte op 22 juli 1843 blad 34, getuigen:
Johannes Fokke genees- heel- en vroedmeester 58 jaar wonende te Balk
Rintje Hendriks van der Goot bakker 36 jaar wonende te Balk
5. Pieter, geboren op 1 mei 1848 te Harich.
aangifte geboorte op 2 mei 1848 blad 23, getuigen:
Gerrit Bottes Schotanus tapper 34 jaar wonende te Balk
Pieter Thibaudier tapper 33 jaar wonende te Balk
6. Levenloos kind, geboren en overleden op 8 mei 1850 op nummer 30 te Harich.
7. Levenloos kind, geboren en overleden op 1 januari 1852 op nummer 30 te Harich
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gijsbert Hanzes Roskam 1809-1887  
    Luite Peekes Hoekstra 1839-1935
woonadressen familie
periode adres bron
1836 - 1840 Nijemirdum 7  
1840 Nijemirdum 7  
1840 - 1849 Stinsenwei 20  
1849 - 1859 Stinsenwei 20 woningregister 1849 - 1859 blad 459; huisnummer Harich 30 / 43
1859 - 1869 Stinsenwei 20 woningregister 1859 - 1869 blad 16; kad. gem. Balk sectie H 546, huisnr. Harich 43
1869 - 1879 Stinsenwei 20 woningregister 1869 - 1879 blad 187; kad. gem. Balk sectie H 546, volgnummer 917
1880 - 1890 ?  
1890 - 1890 ? bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 70; huisnummer Harich 56
notariële acten
 
1840 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte. Huis en erf en weiland te Harich. Koopsom fl 1000,-
-  Hendrik Rinzes de Boer (huisman) wonende te Idskenhuizen, verkoper
-  Gijsbert Hanzes Roskam (kastelein) wonende te Harich, koper en debiteur
- De Algemene Armvoogdij crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 7022 Aktenur. 40, d.d. 20 mei 1840
 
1849 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Overdracht schuldvordering, kapitaal fl. 500,-
- De Algemene Armvoogdij, vermeld
- Jelte Klazes Tromp (landbouwer) wonende te Harich, vermeld
- Gijsbert Hanzes Roskam (kastelein) wonende te Harich
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7018 Repertoirenr.: 7022 Aktenur. 21, d.d. 3 maart 1849
 
1874 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopakte, 2 huizen en erven en grond te Harich. Koopsom fl. 2300,-
- Gijsbert Hanzes Roskam wonende te Harich, verkoper
- Hans Gijsberts Roskam wonende te Molkwerum, verkoper
- Johannes Jans Schotanus wonende te Hemelum, gehuwd met Eelkjen Gijsberts Roskam, verkoper
- Luite Peekes Hoekstra wonende te Harich, gehuwd met Fetje Gijsberts Roskam, verkoper
- Jelte Klazes Tromp wonende te Harich, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 7071 Aktenur. 134, d.d. 30 december 1874
 
1875 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Royement.
 Jelte Klazes Tromp wonende te Harich, vermeld
 Gijsbert Hanzes Roskam wonende te Harich, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7048 Repertoirenr.: 7071 Aktenur. 134, d.d. 24 maart 1875
 
1880 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie. Kapitaal fl. 400,-
- Gijsbert Hanzes Roskam wonende te Harich, debiteur
- Jhr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen wonende te Rijs, crediteur
- Otte Jans Luinenburg wonende te Rijs, acceptant
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7053 Repertoirenr.: 7071 Aktenur. 13, d.d. 11 februari 1880
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 juli 2019 laatste wijziging: 16-08-2019