Klaas Annes Rozenberg inschrijving register hypotheken 69: 102 / 198
Klaas Annes Rozenberg, geboren op 30 maart 1842 te Balk op nummer 13a, als zoon van Anne Eizes Rozenberg, werkman te Balk, en Korneliske Klazes Jansma. Overleden op 5 maart 1916 te Balk, 73 jaar oud.
houtkoopman te Balk
aangifte geboorte op 31 maart 1842 aktenummer B 20, werkman, getuigen:
Sietse Adams Hofstra wever 43 j aar wonende te Balk
Aldert Hendriks Stint timmermansknecht 37 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 maart 1916 aktenummer 019, houtkoopman, getuigen:
Harmen Bosma houtkoopman 51 jaar wonende te Balk
Sjoerd Sjoerds arbeider 51 jaar wonende te Balk
Op 17 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantje Popkes Schram, geboren op 7 augustus 1842 te Balk op nummer 92, als dochter van Popke Dooitjes Schram, werkman te Balk, en Roelofke Hendriks Hoekstra. Overleden op 28 december 1920 te Balk, 78 jaar oud.
aangifte geboorte op 8 augustus 1842 aktenummer B 39, werkman, getuigen:
Wobbe Ferdinants de Vries werkman 64 j aar wonende te Balk
Luitjen Johannes Mulder turfdrager 43 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 maart 1916 aktenummer 019, houtkoopman, getuigen:
Thee Hoogeterp zonder beroep 70 jaar wonende te Balk
Yke van der Wal arbeider 73 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Anne (Rosenberg), geboren op 11 april 1869 te Balk. Overleden op 10 oktober 1957, Gaasterland, 88 jaar oud. Op 30 oktober 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Teatske Johannes Haga, oud 26 jaar, geboren te Ruigahuizen als dochter van Johannes Gosses Haga en Baukje Jans Oordt.
aangifte geboorte op 12 april 1869 aktenummer 058, arbeider, getuigen:
Teunis Klazes Betzema kuiper 35 jaar wonende te Balk
Douwe jans Draaijer wagenaar 36 jaar wonende te Balk
 
 
 
Klaas Annes Rozenberg
bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1896
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Anne Eizes Roenberg 1813-1883 Klaas Annes Rozenberg 1842-1916 Anne Klazes Rosenberg 1869-1957
     
woonadressen familie Rozenberg
periode adres bron
1868 - 1869 Raadhuisstraat 61 woningregister 1859 - 1869 blad 70; kad. gemeente Balk A 178; huisnr. Balk 153
1869 - 1879 Raadhuisstraat 61 woningregister 1869 - 1879 blad 24; kad. gemeente Balk sectie A 178, volgnr.88 / 75
1880 - 1890 Raadhuisstraat 61 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 178
1890 - 1891 Raadhuisstraat 61 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 213; huisnummer Balk 153a
1891 - 1900 Westein 30 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 147; huisnummer Balk 119
1900 - 1910 Westein 30 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 159; huisnummer Balk 119 / 168
1911 - 1920 Westein 30 bevolkingsregister 1911- 1920 N-R blad 184; huisnummer Balk 168 / 205
     
notariële acten
 
1897 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping Betreft de verkoop van kaphout, opbrengst fl. 2299
- Albertina Constantia van Swinderen te Twello, gehuwd met Jacobus van der  Feltz, verkoper
- Klaas Annes Rozenberg te Balk, koper; en anderen
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7070 Repertoirenr.: 1 d.d. 5 januari 1897
 
1900 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte  Betreft de verkoop van hout
- Mij. Gaasterland te `s Gravenhage, verkoper
- N.H. Gemeente te Sondel, verkoper
- Hendrikus de Jong te Hemelum, koper
- Klaas Rozenberg te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7075 Repertoirenr.: 5 d.d. 18 januari 1900
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte Betreft de verkoop van hout
- Albertina Constantia van Swinderen, gehuwd met Jacobus van der Feltz, verkoper
- Klaas Annes Rozenberg te Balk, koper; en anderen
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 208 d.d. 28 december 1903
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Houtverkoping
- jonkheer Hendrik Gerard van Holthe tot Echten te Assen, gehuwd met Johanna  Christina Anna Constantia Baronesse van der Feltz
- jonkheer Anthony Bas Backer te Overveen, gehuwd met Anna Christina Barones van der Feltz
- Albertus Constant Baron van der Feltz te Twello, verkoper
- Theodorus Elisa Jacobus Baron van der Feltz te Oosterbeek, verkoper
- N.V. Mij. tot exploitatie van onroerende goederen "Mooi Nederland" te `s Gravenhage, verkoper
- Klaas Rozenberg te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 3 d.d. 10 januari 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 april 2010 laatste wijziging: 9-01-2024