Taco Engelbertus Salverda
inschrijving hypotheken 2 register 69: 113 / 252 kadastrale legger Balk:
Taco Engelbertus Salverda, geboren in 9 juli 1884 te Lemele (Ommen Ambt), als zoon van Fedde Salverda, predikant te Lollum, en Trijntje Nijland. Overleden op 15 januari 1944 te Arnhem, 59 jaar oud. ,
beroep: slager te Balk, reiziger te Renkum en Arnhem.
 
1. ) Op 10 mei 1909 getrouwd in de gemeente Sneek met:
Nieske de Boer, geboren op 19 augustus 1886 te Sneek, als dochter van Pieter de Boer, horlogemaker te Sneek, en Maria Johanna Kes. Overleden op 10 januari 1915 te Balk, 28 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina, geboren op 10 maart 1910 te Balk. Overleden op 19 november 1967 te Renkum, 57 jaar oud. Op 15 oktober 1930 getrouwd in de gemeente Renkum met Evert Theunissen van den Born, op 2 juli 1900 geboren te Renkum als zoon van Derk van den Born, koopman te Renkum, en Elisabeth van den Born.
Evert van den Born Evert van den Born
bron: Friesch Dagblad van 19 mei 1930 bron: Nieuwe Apeldoornsche Courant van 23 juli 1930
 
Evert Theunissen van den Born was van 1930-1934 dominee in de Gereformeerde Kerk te Oud-Loosdrecht. Van 1934 - 1938 te Groningen-Helpman. Van 1938 - 1942 te Heemstede. Van 1942 - 1945 te Amersfoort. Van 1945 - ???. Overleden op 5 april 1982 te Bennekom.
bron: www.dominees.nl
 
2. Katharina Maria, geboren op 12 september 1912 te Balk. Woont in 1930 te Arnhem
 
2. ) Op 25 februari 1920 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Luitje de Vries, geboren op 9 april 1893 te Oppenhuizen als dochter van Tjeerd de Vries, armvoogd te Balk, en Trijntje van der Zee. Overleden na 1944
 
 
 
Taco Salverda Taco Salverda
bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 juni 1910 bron: Nieuwsblad van Friesland van 8 maart 1911
 
Taco Salverda
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 januari 1915
 
Niesje de Boer Taco Engelbertus Salverda
bron: Leeuwarder Courant van 11 januari 1915 bron: Nieuwsblad van het Noorden van 21 januari 1944
 
woonadressen familie Salverda
periode adres bron
  Lemmer  
1908 - 1910 van Swinderenstraat 56 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 86; huisnummer Balk 76 / 96
1910 - 1920 van Swinderenstraat 56 huisnummerregister 1910-1920 blad 006 nr 96
1920 - 1922 van Swinderenstraat 56 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 93; huisnummer Balk 97
1922 - 1928 Renkum  
1928 - 19?? Arnhem Schoolstraat 12
eigendommen van Taco Engelbertus Salverda
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
548
 
koopakte
5000,-
29 sep 1908
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1118, folio 113, nummer 252
notariële acten
 
1908 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, schuur en erf te Balk, koopsom fl. 2500
- Sied Ykes de Jong te Balk, weduwe van Jacob Eiberts  Hoekstra, verkoper
- Taco Engelbertus Salverda te Lemmer, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7085 Repertoirenr.: 91 d.d. 26 september 1908
 
1922 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Taco Engelbertus Salverda te Balk, verkoper, tevens als   voogd over Maria Catharina en Katharina Maria Salverda
- Tjalling van der Zee te Pingjum, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7103 Repertoirenr.: 105 d.d. 21 september 1922
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 december 2018 laatste wijziging: 18-01-2024