persoonlijke gegevens van Johann Hermann von Santen, directeur gasfabriek
Johann Hermann von Santen, geboren op 1 maart 1875 te Rotterdam, als zoon van Anthonie Johann Daniel von Santen (geboren op 17-4-1854 te Krimpen aan de Lek, overleden op 26-12-1891 te Rio Grande do Sul (Brazilië), en Teuntje Boogaerdt (geboren op 30-4-1858 te Krimpen aan de Lek, overleden op 5-6-1929 te Den Haag ). Overleden op 28 mei 1932 te Haarlem, 57 jaar oud.
Op 15 oktober 1903 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Idsk Meinesz, geboren op 22 juli 1872 te Heerenveen, als dochter van Meine Annes Meinesz, fabrikant wonende te Harich, en Trijntje Tuymelaar. Overleden op 7 januari 1945 te Haarlem, 72 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Johann Hermann, geboren op 28 augustus 1905 te Balk. Overleden op 20 mei 1945 te Utrecht, 39 jaar oud. Op getrouwd in de gemeente Johanna Catharina van Zijl.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
     
     
     
woonadressen familie von Santen
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van de Naamloze Vennootschap Gasfabriek te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
564
 
koopacte
2600,-
29 april 1902
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 11
notariële acten
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos Naamloze vennootschap
- Anne Meinesz te Balk, oprichter
- Johann Hermann von Santen te Purmerend, oprichter
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 46 d.d. 22 maart 1902
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van een huis met veestalling ect te Balk, koopsom fl. 2600
- Meye Freerks Smink te Harich, verkoper
- N.V. Gasfabriek te Balk, koper
- Anne Meinesz te Balk, acceptant
- Johann Hermann von Santen te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 66 d.d. 19 april 1902
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 november 2009 laatste wijziging: 2-11-2020