Johannes Annes Schaafsma inschrijving register hypotheken 69: 1 / 184
Johannes Annes Schaafsma, geboren op 11 februari 1795 te Joure, gedoopt op 12 maart 1795 te Heerenveen (Hervormd), zoon van Anne Dooijes en Hendrikjen Pieters. Overleden op 9 mei 1861 op nummer 228 te Balk, 66 jaar oud.
kasteleinsknecht te Joure (1820, 1821), logementhouder te Balk (1823, 1825), logementhouder te Joure (1828, 1830, 1833), logementhouder te Balk (1835, 1836, 1839, 1841, 1843)
1. ) Op 20 december 1820 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Ytje Reinders de Jong, geboren op 27 december 1798 te Joure, gedoopt op 27 januari 1799 te Joure / Westermeer / Snikzwaag. dochter van Reinder Reinders de Jong en Aaltje Everts. Overleden op 22 juni 1821 te Joure, 22 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Reinder, geboren op 22 juni 1821 te Joure. Voerman te Hallum (1875) Overleden op 19 april 1875 op nummer 83 te Hallum, 53 jaar oud. Ongehuwd.
 
2. ) Op 29 december 1822 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Antje Aukes de Haan, geboren op 8 juni 1788 te Joure, gedoopt op 6 juli 1788 te Joure/Westermeer/Snikzwaag (Hervormd) als dochter van Aucke Auckesz, koopman te Joure, en Zyntje Eelckes. Overleden op 14 oktober 1829 te Joure, 41 jaar oud. Weduwe van Lammert van Eijck.
Kinderen:
2. Auke, geboren op 19 november 1823 op nummer 170 te Balk. Touwslager te Amsterdam (1849). Op 12 juli 1848 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Hermina Rooth, jaar oud, geboren te Amsterdam als dochter van Johannes Ulderich Rooth en Maria Woutertje de Haan.
aangifte geboorte op 20 november 1823 aktenummer 92 door Johannes Schaafsma logementhouder, getuigen:
Harmen Baukes Poppes graankoper 26 jaar wonende te Balk op nummer 152
Jocobus Krijns Eppinga kleermaker 26 jaar wonende te Balk op nummer 169
Johannes Annes Schaafsma
bron: Leeuwarder Courant van 5 december 1823
3. Sijntje (Sientje), geboren op 21 april 1825 op nummer 170 te Balk. Huishoudster te Amsterdam (1850). Op 23 april 1851 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Johannes Rooth, wijnkopersknecht te Amsterdam, 25 jaar oud, geboren te Amsterdam als zoon van Johannes Ulrigt Rooth en Maria Woutertje de Haan.
aangifte geboorte op 21 april 1825 aktenummer 50, getuigen:
Willem Ottes de Jong broodbakker 30 jaar wonende te Balk op nummer 151
Harmen Baukes Poppes koopman 29 jaar wonende te Balk op nummer 152
Johannes Annes Schaafsma
bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1825
4. Hendrikje, geboren op 28 november 1828 te Joure. Overleden op 16 oktober 1846 op nummer 170 te Balk, 17 jaar oud.
Johannes Annes Schaafsma
bron: Leeuwarder Courant van 5 december 1828
aangifte overlijden op 17 oktober 1846 blad 15, getuigen:
Harmen Obbes Bosma veldwachter 50 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 37 jaar wonende te Balk
 
3. ) Op 16 mei 1830 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Feikjen Jelles Hornstra, geboren op 14 mei 1804 te Sloten, gedoopt op 3 juni 1804 te Sloten (Hervormd) als dochter van Jelle Piers Hornstra en Berbertje Klaazes de Jong. Overleden op 27 december 1856 op nummer 170 te Balk, 52 jaar oud.
aangifte overlijden op 29 december 1856 blad 24, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 61 jaar wonende te Balk
Sybren Aukes Dooper logementhouder 61 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
5. Anne, geboren op 6 oktober 1830 te Joure. Overleden op 23 juni 1900 te Drachten, 69 jaar oud.
6. Jelle, geboren op 30 maart 1833 te Joure. Uurwerkmakersknecht te Gorredijk (1856), klokluider te Balk (1912). Overleden op 4 augustus 1912 te Balk, 79 jaar oud. Op 21 mei 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trientje Sikkes de Jong, oud 27 jaar, geboren te Sloten, dochter van Sikke Geeuwkes de Jong en Joukjen Krijns Eppinga.
7. Johan Frederik, geboren op 24 januari 1835 op nummer 170 te Balk. Overleden op 3 februari 1898 te Balk, 63 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 26 januari 1835 blad 6, getuigen:
Johan Fredrik Christoffel Sluijter zadelmaker 36 jaar wonende te Balk
Frederik Teekes Hogendorff slager 34 jaar wonende te Balk
8. Berber, geboren op 23 september 1836 op nummer 170 te Balk. Overleden op 17 mei 1868 te Gorredijk, 30 jaar oud. Op 28 november 1863 getrouwd in de gemeente Opsterland met Alle van der Sluis, 28 jaar oud, geboren  te Gorredijk als zoon van Harke Jans van der Sluis en Sophia Cornelis van der Bij.
aangifte geboorte op 24 september 1836 blad 44, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 40 jaar wonende te Balk
Johan Fredrik Christoffel Sluijter zadelmaker 38 jaar wonende te Balk
9. Dooye, geboren op 24 juni 1839 op nummer 170 te Balk. Overleden op 6 oktober 1859 te Leeuwarden, 20 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 25 juni 1839 blad 29, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 43 jaar wonende te Balk
Johan Fredrik Christoffel Sluijter zadelmaker 40 jaar wonende te Balk
10. Fettje, geboren op 26 juli 1841 op nummer 170 te Balk. Overleden op 21 mei 1920 te Bolsward, 79 jaar oud. Op 7 december 1867 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Ate Jetzes de Vries, 26 jaar oud, geboren  te Heeg als zoon van Jetze Sjoukes de Vries en Hiltje Ates Haagsma.
aangifte geboorte op 27 juli 1841 blad 35, getuigen:
Hendrik Brants van der Goot koopman 64 jaar wonende te Balk
Johan Fredrik Christoffel Sluijter zadelmaker 42 jaar wonende te Balk
11. Pieter, geboren op 21 december 1843 op nummer 170 te Balk. Overleden op 15 november 1907 te Wijckel, 63 jaar oud.
 
4. ) Op 6 maart 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anke Franzes Haven, geboren op 6 juli 1799 te Hommerts, gedoopt op 4 augustus 1799 te Hommerts (Hervormd) als dochter van Frans Sikkes en Tetje Ates. Overleden op 7 januari 1875 op nummer 37 te Idskenhuizen, 75 jaar oud. Weduwe van Jan Palses de Jong.
winkeliersche te Idskenhuizen (1875)
 
 
 
Johannes Annes Schaafsma
bron: Leeuwarder Courant van 26 juni 1821
 
bron: Leeuwarder Courant van 5 december 1826
 
Tolhuis Joure
bron: Fries Fotoarchief, www.tresoar.nl
 
Schaafsma Tolhuis Joure
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 3 mei 1827
 
Antje Aukes de Haan
bron: Leeuwarder Courant van 20 oktober 1829
 
Het Tolhuis te Joure, eigenaar in 1832 de Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente van Joure, Snikzwaaag en Westermeer.
bewoners in 1830: Feikjen Jelles Hornstra, Hendrikje Johannes Schaafsma, Johannes Schaafsma, Reiner Johannes Schaafsma, Sake Rienks Schaap, Antje Franzes van der Wal
 
Johannes Schaafsma Tolhuis Joure
bron: www.hisgis.nl / timemachine
minuutplan 1832 kadastrale gemeente Joure sectie A nummer 105
 
Schaafsma Tolhuis Joure
bron: Leeuwarder Courant van 25 september 1832
 
Johannes Annes Schaafsma
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1861
 
Johannes Annes Schaafsma
bron: Leeuwarder Courant van 25 juni 1861
 
Schaafsma logemente De Zon te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 22 oktober 1861
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Annes Schaafsma 1795-1861 Anne Joh. Schaafsma 1830-1900
     
woonadressen familie Schaafsma
periode adres bron
1820 - 1823 Joure lidmatenregister Hervormd Gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1823 - 1827 Dubbelstraat 5 Balk
1827 - 1833 Joure lidmatenregister Hervormd Gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1833 - 1839 Dubbelstraat 5 Balk
1840 Dubbelstraat 5 volkstelling 1840; huisnummer Balk 170
1849 - 1859 Dubbelstraat 5 woningregister 1849 - 1859 blad 322; huisnummer Balk 170 / 228
1859 - 1861 Dubbelstraat 5 woningregister 1859 - 1869 blad 106; kad. gem. Balk sectie A 106; huisnr. Balk 228
1861 - 18?? Idskenhuizen  
     
eigendommen van Johannes Annes Schaafsma
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
106
00 03 60
huis en erf
A 5
Balk
C
557
01 42 00
hooiland
C 4
Balk
C
149
00 14 80
bouwland
C 2
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 224 Johannes Annes Schaafsma, herbergier te Joure
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
1/2 in een huis, herberg en stalling te Balk            
Balk
A
106
       
f 1838,75
31 jan 1839
12 apr 1842
 
1/8 Balk
A
106
 
koopbrief
375,-
22 mrt 1842
   
27 mei 1862
geheel
221/704 Balk
A
106
 
koopbrief
994,50
16 okt 1849
f 1600,-
8 mrt 1842
27 mei 1862
geheel
             
f 1800,-
22 jul 1843
27 mei 1862
geheel
             
f 1000,-
16 sep 1854
27 mei 1862
geheel
             
f 800,-
18 dec 1860
27 mei 1862
geheel
             
f 600,-
16 feb 1861
27 mei 1862
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1006, folio 1, nummer 184
notariële acten
 
1823 Joure, notaris Martinus van den Acker Koopakte
Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 3200
- Cornelis Jans Asma te Balk, verkoper
- Johannes Annes Schaafsma te Joure, en echtgenote, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 68009 Repertoirenr.: 804 d.d. 3 maart 1823
 
1824 Joure notaris Douwe de Vries Boedelscheiding. Een huis met erf en tuin te Joure
- Reinder Ruurds de Jong wonende te Joure, vermeld
- Johannes Annes Schaafsma wonende te Balk, vader van en voogd over Reinder Johannes Schaafsma, verkrijger
- Akke Reinders de Jong wonende te Franeker, gehuwd met Hendrik Ferwerda, verkrijger
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 69007 Repertoirenr.: 69024, aktenr. 50 d.d. 20 november 1824
 
1824 Joure notaris Douwe de Vries Provisionele en finale toewijzing. Een huis met erf en tuin te Joure, koopsom fl 1959,-
-  Akke Reinders de Jong wonende te Franeker, gehuwd met Hendrik Goukes Ferwerda, verkoper
-  Johannes Annes Schaafsma (kastelein) wonende te Balk, vader van en voogd over Reinder Johannes Schaafsma, verkoper
-  Jhr. Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen (grietman van Haskerland) wonende te Joure, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 69007 Repertoirenr.: 69024, aktenr. 2 d.d. 8 januari 1825
 
1826 Joure notaris Douwe de Vries Verhuring van het logement "Het Tolhuis" te Joure voor 5 jaren, huursom fl. 634,- per jaar
- de Kerkvoogdij van Westermeer, verhuurder
-  Johannes Schaafsma (kastelein) wonende te Balk, huurder
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 69008 Repertoirenr.: 69024, aktenr. 48 d.d. 27 december 1826
 
1827 Joure notaris Douwe de Vries Provisionele en finale toewijzing.
Een boerenhuis en schuur te Westermeer op afbraak, koopsom fl 310,-
- Johannes Schaafsma wonende te Joure, verkoper
- Sjouke Piekes van der Meulen wonende te Joure, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 69008 Repertoirenr.: 69024, aktenr. 36 d.d. 23 april 1827
 
1827 Langweer, notaris T. S. van der Ley  Provisionele toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van een huis en herberg te Balk
- Johannes Annes Schaafsma, logementhouder te Balk, gehuwd  met Antje Aukes Haven, verkoper?
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74008  Repertoirenr.: 15 en 22 d.d. 14 februari 1827
 
1827 Heerenveen, notaris P. J. Metz Huurcontract
Betreft de verhuur van een logement voor 5 jaar te Balk, huursom fl. 280 per jaar
- Johannes Schaafsma te Joure, verhuurder
- Koop Harmens Dam te Nijehaskerschans, huurder
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 56008 Repertoirenr.: 919 d.d. 3 mei 1827
 
1831 Joure notaris Douwe de Vries Verhuring van het logement "Het Tolhuis" te Joure voor 5 jaren, huursom fl. 601,- per jaar
- de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Joure, verhuurder
- Symon Geerts (scheepstimmerman) wonende te Joure, kerkvoogd
-  Bauke Pieters Gorter (assessor) wonende te Joure, kerkvoogd
- Symon Taconis (boomkweker) wonende te Joure, kerkvoogd
- Johannes Schaafsma (kastelein) wonende te Joure, huurder
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 69010 Repertoirenr.: 69024, aktenr. 38 d.d. 26 oktober 1831
 
1832 Joure notaris Douwe de Vries Borgstelling, borgsom fl 300,-
- Gerbrand Tjepkes Fennema (lijnslager) wonende te Amsterdam, borg
- de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Joure, vermeld
- Johannes Schaafsma (kastelein) wonende te Joure, schuldenaar
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 69010 Repertoirenr.: 69024, aktenr. 21 d.d. 16 mei 1832
 
1840 Joure notaris Roelof de Jong Posthumus Koopakte
een vrouwenstoel en zitplaats in de Hervormde Kerk te Joure, koopsom fl 85,-
- Johannes Schaafsma wonende te Balk, verkoper
- Geert Pieters Cath wonende te Joure, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 69019 Repertoirenr.: 68019, aktenr. 2 d.d. 6 januari 1840
 
1843 Joure notaris Roelof de Jong Posthumus Obligatie. Kapitaal fl. 1800
-  Johannes Schaafsma wonende te Balk, schuldenaar
-  Reinder Johannes Schaafsma wonende te Balk, schuldeiser
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 69020 Repertoirenr.: 68033, aktenr. 29 d.d. 9 mei 1843
 
1861 Balk, notaris G. Zandstra Boedelbeschrijving
- Anke Franzes Haven te Balk, weduwe van Johannes Annes Schaafsma
- Johannes Annes Schaafsma, in leven gehuwd met Anke  Franzes Haarsma, erflater
- Reinder Johannes Schaafsma te Hallum
- Auke Johannes Schaafsma te Amsterdam
- Anne Johannes Schaafsma te Balk, toeziend voogd
- Johan Frederik Schaafsma te Balk
- Jelle Johannes Schaafsma te Gorredijk
- Berber Johannes Schaafsma te Balk
- Johan Frederik Christoffel Sluyter te Balk als voogd over  Fetje en Pieter Johannes Schaafsma
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7032 Repertoirenr.: 83, d.d. 9 september 1861
 
1861 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf en logement te Balk, koopsom fl. 4800
- Anke Franzes Haven te Balk, weduwe van Johannes Annes  Schaafsma, verkoper
- Reinder Johannes Schaafsma te Hallum, verkoper
- Auke Johannes Schaafsma te Amsterdam, verkoper
- Anne Johannes Schaafsma te Balk, verkoper en toeziend voogd
- Johan Frederik Schaafsma te Balk, verkoper
- Jelle Johannes Schaafsma te Gorredijk, verkoper
- Berber Johannes Schaafsma te Balk, verkoper
- Johan Frederik Christoffel Sluyter te Balk, verkoper,  tevens als voogd over Fetje en Pieter Johannes Schaafsma
- Fetje Johannes Schaafsma te Balk, verkoper
- Pieter Johannes Schaafsma te Balk, verkoper
- Hieltje Sjoerds Ypma te Bolsward, koper
- Cornelis Matheus Jans Gerlsma te Bolsward, borg
- Matheus Johannes Asma te Oudemirdum, borg
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7032 Repertoirenr.: 94 en 100, d.d. 9 oktober 1861
 
1861 Balk, notaris G. Zandstra Verkoping Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 969
- Anke Franzes Haven te Balk, weduwe van Johannes Annes  Schaafsma, verkoper
- Reinder Johannes Schaafsma te Hallum, verkoper
- Auke Johannes Schaafsma te Amsterdam, verkoper
- Anne Johannes Schaafsma te Balk, verkoper en toeziend  voogd
- Johan Frederik Schaafsma te Balk, verkoper
- Jelle Johannes Schaafsma te Gorredijk, verkoper
- Berber Johannes Schaafsma te Balk, verkoper
- Johan Frederik Christoffel Sluyter te Balk, verkoper,  tevens als voogd over Fetje en Pieter Johannes Schaafsma
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7032 Repertoirenr.: 109, d.d. 15 november 1861
 
1865 Langweer, notaris T. S. van der Ley Protest, akte niet aanwezig Betreft een wissel
- Gerrit Vikkerman, postbode te Langweer
- Anke Franzes Haven, winkelier te Idskenhuizen, weduwe van  Johannes Schaafsma
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74040 Repertoirenr.: 36, 2 oktober 1865
 
1875 Langweer, notaris R. Barends Provisionele toewijzing
- Frans Jans Haven, timmerman te Idskenhuizen, verkoper en  schuldeiser
- Anke Franzes Haven, in leven gehuwd met Jan Paulus de Jong en Johannes Annes Schaafsma, erflater; in leven winkelier te Idskenhuizen
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74053 Repertoirenr.: 5, 17 februari 1875
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 oktober 2008 laatste wijziging: 7-01-2024