persoonlijke gegevens van Pieter Johannes Schaafsma
Pieter Johannes Schaafsma, geboren op 21 december 1843 op nummer 170 te Balk, zoon van Johannes Annes Schaafsma en Feikjen Jelles Hornstra. Overleden op 15 november 1907 te Wijckel, 63 jaar oud.
beroep: veehouder
aangifte geboorte op 22 december 1843 blad 48, getuigen:
Jan de Vries winkelier 35 jaar wonende te Balk
Johan Fredrik Christoffel Sluijter zadelmaker 45 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 november 1907 aktenummer 106, getuigen:
Meinse Feenstra arbeider 50 jaar wonende te Wijckel
Cornelis Bergsma arbeider 42 jaar wonende te Wijckel
Op 13 mei 1881 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Wietske Koopmans, geboren op 30 juli 1855 te Follega, dochter van Jan Folkerts Koopman en Lammetje Jilkes Venema.. Overleden op 29 januari 1942 te Wijckel, 86 jaar oud.
 
aangifte overlijden op 29 januari 1942 aktenummer 12, getuigen:
Jouke Post winkelier 43 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Johannes, geboren op 14 augustus 1885 te Doniaga.
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 20 nov 1907
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 13 april 1904 begraafplaats bij de kerk in Wijckel
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Johannes Annes Schaafsma 1795-1861 Pieter Johannes Schaafsma 1843-1907  
  broers / zusters  
     
woonadressen familie Schaafsma
periode adres bron
1885 Doniaga  
18?? - 1904 Sint Nicolaasga  
1904- 1910 De Vinkebuorren 1 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 45; huisnummer Wijckel 38 / 92
1911 - 1920 De Vinkebuorren 1 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad,9, huisnummer Wijckel 92
1921 - 1930 De Vinkebuorren 1 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 91, huisnummer Wijckel 100
1931 - 1939 De Vinkebuorren 1 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 92; huisnummer Wijckel 109
1939 - 19??    
     
eigendommen van Pieter Johannes Schaafsma
periode adres bron
     
     
     
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
                   
Balk
             
Balk
             
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ?, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1904 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Een huis en land en houthok te Wijckel, koopsom fl 150,-
- Evert Luitjens Dooper, wonende te Nijemirdum, verkoper
- Harmen Douwes Boersma, wonende te Sondel, verkoper
- Pieter Johannes Schaafsma, wonende te Sint Nicolaasga, koper
- Sieger Beuckens, wonende te Nijemirdum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 7081 Aktenr. 35 en 33 d.d. 23 maart 1904
 
1904 Langweer, notaris Anne Faber Boelgoed.
-  Pieter Johannes Schaafsma, wonende te Sint Nicolaasga, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74093 Repertoirenr.: 74095 Aktenr. 13 d.d. 18 april 1904
 
1904 Langweer, notaris Anne Faber Hypotheek
-  Klaas Visser, wonende te Dijken, schuldeiser
-  Pieter Johannes Schaafsma, wonende te Wijckel, schuldenaar
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74093 Repertoirenr.: 74095 Aktenr. 31 d.d. 7 mei 1904
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 september 2023 laatste wijziging: 28-09-2023