persoonlijke gegevens van Atze Joukes Schaap, landbouwer
Atze Joukes Schaap, geboren op 10 augustus 1819 te Roordahuizum, als zoon van Herres Schaap en Hendrikje Sytzes Rijpma. Overleden op 6 mei 1900 te Harich, 80 jaar oud.
Op 22 mei 1841 getrouwd in de gemeente Idaarderadeel met:
Jeltje Ykes Ykema, geboren op 4 juni 1817 te Oldeouwer, als dochter van Yke Klazes Ykema, arbeider te Oudehaske, en Klaaske Minnes Hoekstra. Overleden op 21 december 1872 te Harich, 55 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikjen, geboren op 16 maart 1842 op nummer 40a te Harich. (Atze is werkman te Harich) Overleden op 26 maart 1917 te Sneek, 75 jaar oud.
2. Yke, geboren op 27 februari 1851 te Harich. (Atze is koopman te Harich) Overleden op 4 juli 1928 te Harich, 77 jaar oud. Op 10 mei 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ieke de Jong, oud 26 jaar, geboren te Balk als dochter van Lieuwe Ykes de Jong en Geertje Douwes de Jong.
 
woonadressen familie Schaap
periode adres bron
     
1879 - 1890 Wilhelminastraat 76 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 607; kad. gemeente Balk sectie H nummer 797
1890 - 1900 Wilhelminastraat 76 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 107; huisummer Harich 90
     
eigendommen van Atze Joukes Schaap
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang ?, inventaris ?, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1849 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Harich, koopsom fl. 17.675
- Jolle Wiebrens Landman, landbouwer te Follega, gehuwd met Meintje Meines  Eppens, verkoper
- Douwe Nicolaas Vlieg, tapper te Delfstrahuizen, gehuwd met Marttje Rintjes  van der Goot, verkoper
- Hendrik Rintjes van der Goot, landbouwer te Harich, verkoper
- Jan Rintjes van der Goot, landbouwer te Harich, verkoper
- Halbe Rintjes van der Goot, landbouwer te Oudemirdum, verkoper
- Egge Rintjes van der Goot, landbouwer te Nijemirdum, verkoper
- Atze Joukes Schaap, werkman te Harich, koper
- Tjeerd Meinesz, koopman te Balk, koper
- Cornelis Jan van Broekhuizen, geneesheer te Balk, koper
- Idske Poppes, landeigenaar te Harich, koper
- Jan Poppes, assessor te Balk, koper
- Eibert Rinzes Hoekstra, logementhouder te Balk, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7018 Repertoirenr.: 92 en 97 d.d. 5 december 1849
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 juni 2014 laatste wijziging: 2-11-2020