Jouke Ykes Schaap inschrijving hypotheken 2 register 69: 121 / 543
Jouke Schaap, geboren op 26 mei 1888 te Ruigahuizen.
Zoon van Yke Atzes Schaap, veehouder, en Ieke Lieuwes de Jong.
Overleden op ?
Beroep: veehouder te Balk (1916) koemelker te Balk (1921), zaadhandelaar te Balk (1924), agent V.O.V (1925)
 
Op 7 mei 1914 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantje Visser, geboren op 10 augustus 1887 te Harich als dochter van Siebe Visser, timmerman, en Grietje Jongschaap. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Ieke, geboren op 30 mei 1915 te Vledder.
2. Levenloos kind, geboren op 31 januari 1920 te Balk.
3. Siebe, geboren op 17 juli 1922 te Balk.
4. Grietje, geboren op 3 december 1924 te Balk.

 

van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Yke Atzes Schaap 1851-1928 Jouke Schaap 1888-19??  
     
woonadressen familie Schaap..
periode adres bron
19?? - 1919 Ede  
1919 - 19?? ? bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 300 / 331
19?? - 19?? ? bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 124 fd
1921 - 1924 ? bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 127; huisnummer Balk 133
1924 - 1925 Meerweg 12 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 12; huisnummer Balk 15
1925 - 1930 ? bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 353; huisnummer Balk 404
1931 - 1931 ? bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 323; huisnummer Balk 389
1931 - Wageningen  
eigendommen van Jouke Schaap
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
E
2204
 
1/3 koopacte
11025,-
8 juli 1919
       
Balk
E
2203
 
1/3 koopacte
6640,-
9 juli 1919
       
Balk
A
829
 
1/3 toewijzing
8319,-
25 aug 1923
       
Balk
H
992
         
Balk
A
829 ged.
 
1/2 scheiding
5481,93
26 nov 1923
       
Balk
A
1025
 
scheiding
6000,-
23 oct 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 543
notariële acten
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Obligatie
- Jouke Schaap te Balk
- Jan van der Wal te Balk
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 7107 Aktenr. 178 d.d. 5 december 1923
 
1925 Balk, notaris L.K. van Giffen  Hypotheek.
- Jouke Schaap te Balk, debiteur
- N.V. Kunstmesthandel voorheen Hulshof en Co, crediteur
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7109 Repertoirenr.: 7110 Aktenr. 113 d.d. 2 maart 1925
 
1925 Balk, notaris L.K. van Giffen  Koopakte.
- Jouke Schaap te Balk, verkoper
- Sino Johan van Dijk te Goutum, vermeld
- Jacob Annes Strikwerda, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7109 Repertoirenr.: 7110 Aktenr. 234 d.d. 30 september 1925
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 november 2017 laatste wijziging: 3-02-2024