persoonlijke gegevens van Yke Atzes Schaap
Yke Atzes Schaap, geboren op 27 februari 1851 te Harich, als zoon van Atze Joukes Schaap en Jeltje Ykes Ykema. Overleden op 4 juli 1928 te Harich, 77 jaar oud.
Op 10 mei 1877 getrouwd in de gemeente Gaaasterland met:
Ieke de Jong, geboren op 16 maart 1851 te Balk, als dochter van Lieuwe Ykes de Jong en Geertje Douwes de Jong. Overleden op 18 februari 1927 te Harich, 75 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Atze, geboren op 24 december 1878 te Ruigahuizen. Op 6 mei 1904 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Antje Koopman, oud 25 jaar, geboren te Oudega als dochter van Luitzen Kerstes Koopman  en Harmke Wouters Nop. 
2. Lieuwe, geboren op 14 juni 1880 te Ruigahuizen. Op 21 maart 1906 getrouwd in de gemeente Sloten met Hiltje Bouma, oud 25 jaar, geboren te Tjerkgaast, gemeente Doniawerstal als dochter van Hielke Gosses Bouma en Aaltje Altens Oosten.
Lieuwe Schaap
bron: Balkster Courant van 6 oktober 2011
 
3. Douwe, geboren op 22 december 1882 te Ruigahuizen. Op 1 februari 1906 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje de Jager, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Hendrik Bontes de Jager en Hiltje Jans Bakker.
4. Jeltje, geboren op 19 oktober 1884 te Ruigahuizen. Op 17 mei 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Tromp, oud 23 jaar, geboren te Hardegarijp, gemeente Tietjerksteradeel, als zoon van Willem Tromp en Ynskje Biegel.
5. Jouke, geboren op 21 maart 1887 te Ruigahuizen.
6. Jouke, geboren op 26 mei 1888 te Ruigahuizen. Op 7 mei 1914 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jantje Visser, oud 26 jaar, geboren te Harich als dochter van Siebe Visser en Grietje Jongschaap.
7. Geertje, geboren op 4 december 1889 te Harich. Op 8 mei 1918 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gorrit Boschma, oud 23 jaar, geboren te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel als zoon van Feike Boschma en Willemke Rollema.
8. Hoite, geboren op 16 mei 1894 te Harich. Op 6 mei 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Dirkje de Roos, oud 22 jaar, geboren te Stavoren als dochter van Sible de Roos en Halk Wijbrands.
 
 
 
In 1920 laat Yke Schaap een nieuwe woning bouwen op het erf van de boerderij langs de weg van Balk naar Harich. De huidige Wilhelminastraat. Het huis heeft nu nummer 78.
 
Yke Atzes Schaap
bron: Leeuwarder Courant van 6 juli 1928
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Atze Joukes Schaap 1819 - 1900 Yke Atzes Schaap 1851-1928 Jouke Schaap 1888-19??
     
woonadressen familie Schaap
periode adres bron
     
1880 - 1890 Ruigahuizen bevolkingsregister 1880 -1890 Ruigahuizen blad 657; kad.gemeente Balk I nummer 370
1890 - 1900 Harich bevolkingsregister 1890 -1900 blad 105; huisnummer Harich 88
1900 - 1910 Harich bevolkingsregister 1900 -1910 blad 104; huisnummet Harich 88 / 101
1911 - 1920 Harich register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 100a
1921 - 1927 Wilheminastraat 78 register van huisnummering 1921 - 1930 blad; huisnummer Harich 107
     
eigendommen van Yke Atzes Schaap
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ? , folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Koopakte
- Yke Atzes Schaap te Harich, verkoper
- Hoite Schaap te Harich, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 278 d.d. 19 december 19191920
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 juni 2014 laatste wijziging: 16-11-2020