persoonlijke gegevens van Marius de Block van Scheltinga, brievengaarder te Balk
Marius de Block van Scheltinga, geboren op 9 november 1910 te Doldersum (Vledder), gedoopt op 30 december 1810 te Vledder (Hervormd?), als zoon van Daniel de Block van Scheltinga en Helena van Scheltinga. Overleden op 30 april 1902, te Balk, 91 jaar oud. Goud en zilversmid te Balk (1849, 1850, 1852, 1856), brievengaarder te Balk (1859- 1870?)
Op 14 mei 1848 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Klaaske Tjeerds Visser, geboren op 29 januari 1820 te Balk als dochter van Tjeerd Harmens Visser, bakker te Balk, en Aaltje Hendriks Kram. Overleden op 5 mei 1890 te Balk, 70 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Daniël, geboren op 5 april 1849 te Balk. Overleden op 31 december 1894 te Amsterdam, 45 jaar oud. Op 22 juni 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiepkjen Wildeboer, oud 22 jaar, geboren te Balk.
aangifte geboorte op 7 april 1849 blad 19, getuigen:
Jan Durks Molanus gepensioneerd officier 56 jaar wonende te Balk
Michiel Jans de Jong koopman 28 jaar wonende te Balk
2. Tjeerd, geboren op 26 december 1850 te Balk. Overleden op 22 januari 1911, Wymbritseradeel, 60 jaar oud. Op 30 mei 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Haitjema, oud 24 jaar, geboren te Wijckel.
aangifte geboorte op 27 december 1850 blad 74 / 1-12, getuigen:
Sijbrand Rijpma Rijkscommies 53 jaar wonende te Balk
Michiel Jans de Jong koopman 30 jaar wonende te Balk
3. Helena, geboren op 8 december 1852 te Balk. Overleden op 12 mei 1883 te Balk, 30 jaar oud. Op 4 mei 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pier Piersma, oud 36 jaar, geboren te Balk als zoon van Thijs Piers Piersma en Harmke Freerks Kanon.
aangifte geboorte op 10 december 1852 blad 67 / 1-5, getuigen:
Johannes Harmens Visser koopman 57 jaar wonende te Balk
Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder 28 jaar wonende te Balk
4. Aaltje, geboren op 5 april 1856 te Balk. Overleden op 16 juli 1883 te Wijckel, 27 jaar oud. Op 26 november 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Fouke Leffertstra, oud 22 jaar, geboren te Wijckel.
aangifte geboorte op 6 april 1856, blad 18, getuigen:
Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder 28 jaar wonende te Balk
Michiel Jans de Jong koopman 35 jaar wonende te Balk
 
 
 
Marus van Scheltinga
bron: www.zilverstudie.nl
 
Op 1 september 1850 werd er een hulppostkantoor in Balk geopend. De postdienst was in die periode veelal gevestigd in het huis van degene die belast was met de postzaken. Vaak als bijbaan naast een winkel. Kwam er een nieuwe kantoorhouder dan verhuisde de postdienst naar de woning van die nieuwe functionaris. Kantoorhouder rond 1850 in Balk, ook wel brievengaarder genoemd, was Marinus de Block van Scheltinga. Zijn zoon, Daniël de Blocq van Scheltinga, werd brievenbode.
 
Marius van Scheltinga
bron: Leeuwarder Courant van 10 juni 1859
 
advertentie Leeuwarder Courant
bron: Leeuwarder Courant van 21 oktober 1859
 
Marius van Scheltinga
bron: Leeuwarder Courant van 13 april 1860
 
Marius van Scheltinga en Klaaske Visser
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1873
 
Marinus van Scheltinga en Klaaske Visser
bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1888
 
Marinus de Blocq van Scheltinga woonde in de periode van 1891 tot 1902 op Raadhuisstraat 7. Dit blijkt uit een erfdienstbaarheid die ruste op het pand bij de verkoop in 1891 aan Johannes Klazes van Hout. De tekst van de erfdienstbaarheid volgens het hypothekenregister: Balk A 334, 335 bezwaard met het recht van levenslange bewoning door Marius van Scheltinga. Nevenstaand gebruiksrecht vervallen door overlijden. Zie acte van overschrijving 15 juli 1902.
 
Klaaske Tjeerds Visser  
Marius van Scheltinga
bron: Leeuwarder Courant van 5 mei 1902
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 5 mei 1890
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Marinus van Scheltinga 1810-1902  
     
woonadressen familie De Block van Scheltinga
periode adres bron
1849 - 1852 Dubbelstraat 6 woningregister 1849 - 1859 blad 294; huisnummer Balk 152 / 208
1852 - 1859 Meerweg 5 woningregister 1849 - 1859 blad 29; huisnummer Balk 23 / 29
1859 - 1869 Raadhuisstraat 7 woningregister 1859 - 1869 blad 94; kad. gem. Balk sectie A nr. 334; huisnr. Balk 199
1869 - 1879 Raadhuisstraat 7 woningregister 1869 - 1879 blad 12; kad. gem. Balk sectie A nr. 334; volgnr. 21 / 8
1880 - 1890 Raadhuisstraat 7 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 72; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 334
1890 - 1900 Raadhuisstraat 7 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 294; huisnummer Balk 199
1900 - 1902 Raadhuisstraat 7 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 289; huisnummer Balk 199 / 315
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 februari 2019 laatste wijziging: 17-03-2023