Sipke Watses Schilstra inschrijving register hypotheken 69: ?? / ???
Sipke Watses Schilstra, geboren op 29 oktober 1841 op nummer 3 te Wijckel, zoon van Watse Sipkes Schilstra, huisman te Wijckel (1841), en Sytske Hendriks Rinzema. Overleden op 4 april 1919 te Wijckel, 77 jaar oud.
beroep: veehouder, landbouwer te Wijckel
aangifte geboorte op 30 oktober 1841 blad 49, getuigen:
Pieter Hanzes Roskam tapper 34 jaar wonende te Wijckel
Pieter Thibaudier tapper 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 april 1919 aktenummer 33, getuigen:
Albert Duijf veehouder 45 jaar wonende te Wijckel
Tjitte van der Schoot koemelker 41 jaar wonende te Wijckel
Op 11 mei 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eeuw Sygers Falkena, geboren op 13 december 1837 op nummer 23 te Sondel, dochter van Syger Feikes Falkena, huisman te Sondel, en Stijntje Hendriks Harmensma. Overleden op 9 maart 1925 te Wijckel, 87 jaar oud.
beroep: boerin
aangifte geboorte op 15 december 1837 blad 54 / 1-2, getuigen:
Hans Jelles de Vries huisman 38 jaar wonende te Wijckel
Feike Benjamins Stegenga huisman 32 jaar wonende te Wijckel
aangifte overlijden op 9 maart 1925 aktenummer 9, getuigen:
Gerrit de Jong melkrijder 44 jaar wonende te Wijckel
Johannrs Huisman veehouder 33 jaar wonende te Wijckel
Kinderen:
1. Watze, geboren op 7 augustus 1874 te Wijckel.
2. Stijntje, geboren op 30 mei 1878 te Overleden op 24 augustus 1880 te Wijckel, 2 jaar oud.
beroep: -
aangifte geboorte op 31 mei 1878 aktenummer 83, getuigen:
Scholte Pieters Drijfhout kuiper 44 jaar wonende te Balk
Petrus Kuperus wagenmakersknecht 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 augustus 1880 aktenummer 69, getuigen:
Bouwe Foekes Dijkstra landbouwer 59jaar wonende te Wijckel
Sijbrand Jacobus van der Goot landbouwer 38 jaar wonende te Wijckel
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 9 november 1883
Sipke Watses Schilstra is van 1880 - 1884 huurder op het huidige Eppinga-state aan de Jacobus Boomsmastraat 52 te Sondel. Het gezin Schilstra gaat in 1884 waarschijnlijk wonen op het huidige adres Jachtlustweg 25 (27) in Wijckel.
Het woningregister van de gemeente Gaasterland over de periode 1880 - 1890 is niet betrouwbaar. Adreswijzigingen binnen de gemeente Gaasterland zijn lang niet altijd verwerkt.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Watze Sipkes Schilstra 1806-1860 Sipke Watses Schilstra 1841-1919  
  broers / zusters  
     
woonadressen familie Schilstra
periode adres bron
1865 - 1869 ?  
1869 - 1879 Lytse Jerden 4 woningregister 1869 - 1879 blad 85; kad. gem. Balk sectie B 341, volgnr 417
1880 - 188? Lytse Jerden 4 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 298; kad. gem. Balk sectie B nummer 341
1881 - 1884 Jac. Boomsmastraat 52 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 298; kad. gem. Balk sectie C nummer 1185
1884 - 1890 Jachtlustweg 25 (27) ???
1890 - 1892 Jachtlustweg 25 (27) bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 118: huisnummer Wijckel 100a
1892 - 1900 van Swinderenstraat 15 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 44; huisnummer Balk 47
1900 - 1901 van Swinderenstraat 15 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 47; huisnummer Balk 47 / 53
1901 - 1910 Wikelerdyk 24 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 176; huisnummer Wijckel 150 / 208
1911 - 1920 Wikelerdyk 24 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 21; huisnummer Wijckel 208
1920 - 1920 Wikelerdyk 24 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 122; huisnummer Wijckel 208
1921 - 1925 Wikelerdyk 24 bevolkingsregister 1921 - 1925 blad 214; huisnummer Wijckel 225
eigendommen van Sipke Watses Schilstra
 
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
                     
               
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1008, folio , nummer
notariële acten
 
 
 

Minuut-akten 1884
Notaris: Lieuwe Hielke Potma
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007071

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 24-04-1884
 • Soort akte: verkoping
 • Verkoper 

 Sipke Watzes Schilstra
wonende te Sondel
Diversen:
Bedrag: opbrengst fl. 3722
roerende goederen

 • Koper 

 Jelte Jans Kok
wonende te Wijckel
Diversen: en anderen
Bronvermelding
Minuut-akten 1884, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007057, aktenummer 00044
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1884

 
 

Minuut-akten 1884
Notaris: Lieuwe Hielke Potma
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007071

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 22-07-1884
 • Soort akte: verkoping
 • Verkoper 

 Sipke Watzes Schilstra
wonende te Wijckel
Diversen:
Bedrag: opbrengst fl. 807
roerende goederen

 • Koper 

 Fonger Bruinsma
wonende te Lemmer
Diversen: en anderen
Bronvermelding
Minuut-akten 1884, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007057, aktenummer 00067
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1884

 
1899 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte.
Betreft 2 huizen en een erf te Wijckel, koopsom fl. 6000,-
- Maatschappij Gaasterland te `s Gravenhage, verkoper
-  Sipke Watzes Schilstra, wonende te Balk, koper
-  Durk Wijma, wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 7081 Aktenr. 56 d.d. 12 mei 1899
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 november 2023 laatste wijziging: 10-11-2023