persoonlijke gegevens van Watze Sipkes Schilstra
Watze Sipkes Schilstra, geboren op 2 oktober 1806, gedoopt op 12 oktober 1806 in Koudum (Hervormd) als zoon van Sipke Watzes en Sijts Ottes. Overleden op 9 april 1860, Gaasterland, 52 jaar oud.
huisman te Wijckel, bouw en zuivelboer te Sondel
 
Op 21 april 1831 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Sytske Hendriks Rinzema, geboren op 26 november 1806 te Balk, gedoopt op 14 december 1806 te Balk (Hervormd) als dochter van Hendrik Rinzes Rinzema, schipper te Balk, en Idskjen Hotses Top. Overleden op 25 juli 1888 te Wijckel, 81 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Idskjen, geboren op 25 januari 1832 te Koudum. Overleden op 12 augustus 1907, Gaasterland, 75 jaar oud.
1. ) Op 28 maart 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Rintjes Tromp, oud 31 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Rintje Klases Tromp en Tietje Jelles de Vries.
2. ) Op 20 augustus 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Ottes de Boer, oud 37 jaar, geboren te Hemelum als zoon van Otte Theunes de Boer en Minke Jans Keulen.
2. Sytske, geboren op 18 december 1833 op nummer 3 te Wijckel. Overleden op 21 april 1863, Gaasterland, 29 jaar oud. Op 22 april 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bocke Rintjes Tromp, oud 23 jaar, geboren te Oudemirdum als zoon van Rintje Klazes Tromp en Tietje Jelles de Vries.
3. Hendrik, geboren op 22 februari 1836 op nummer 3 te Wijckel. Overleden op 13 januari 1839, Gaasterland, 1 jaar oud.
4. Baukjen, geboren op 20 oktober 1837 op nummer 3 te Wijckel. Overleden op 22 december 1842, Gaasterland, 5 jaar oud.
5. Hendrikjen, geboren op 8 november 1839 op nummer 3 te Wijckel. Overleden op 20 september 1905, Gaasterland, 65 jaar oud.
1. ) Op 16 oktober 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bocke Rintjes Tromp, oud 29 jaar, geboren te Oudemirdum als zoon vanRintje Klazes Tromp en Tietje Jolles de Vries.
2. ) Op 13 oktober 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjoerd Postma, oud 31 jaar, geboren te Balk als zoon van Gerlof Jans Postma en Berber Sjoerds Koorenstra.
6. Sipke, geboren op 29 oktober 1841 op nummer 3 te Wijckel.
7. Hendrik, geboren op 19 augustus 1844 op nummer 29 te Sondel. Overleden op 20 november 1899, Gaasterland, 55 jaar oud. Op 6 januari 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Katarina van der Goot, oud 24 jaar, geboren te  Wijckel als dochter van Brant Hendriks van der Goot en Aaltje Luitjens Ykema.
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Watze Sipkes Schilstra 1806-1860  
  broers / zusters Sipke Watses Schilstra 1841-1919
     
woonadressen familie Schilstra
periode adres bron
1840    
1849 - 1859 ?? bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 903 huisnummer Sondel 31
1880 - 1888 Wikelerdyk 8 woningregister 1880 - 1890 Wijckel blad 257 kad. gem. Balk sectie B 1172
     
notariële acten
 
1892 Balk, notaris L. H. Potma  Afgifte
Betreft legaten
- Jan Ottes de Boer te Oudemirdum, gehuwd met Idtskjen  Watzes Schilstra, afgever
Betreft legaten
- Sipke Watzes Schilstra te Balk, afgever
Betreft legaten
- Hendrik Watzes Schilstra te Sondel, afgever
Betreft legaten
- Sjoerd Gerlofs Postma te Sondel, gehuwd met Hendrikje  Watzes Schilstra, ontvanger
Betreft legaten
- Rintje Bokkes Tromp te Laaksum, ontvanger
Betreft legaten
- Jaike Hendriks Rinzema, erflater
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7065 Repertoirenr.: 50 d.d. 14 september 1892
 
1892 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2750
- Jan Ottes de Boer te Oudemirdum, gehuwd met Idtskje  Watzes Schilstra, verkoper
- Sipke Watzes Schilstra te Balk, verkoper
- Hendrik Watzes Schilstra te Sondel, verkoper
- Siemen de Jong te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7065 Repertoirenr.: 63 d.d. 2 november 1892
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 10-11-2023