Watze Sipkes Schilstra inschrijving register hypotheken 69: ?? / ???
Watze Sipkes Schilstra, geboren op 7 augustus 1874 te Wijckel, zoon van Sipke Watzes Schilstra, landbouwer te Wijckel, en Eeuw Siegers Falkena. Overleden op 12 januari 1952 te Balk, 77 jaar oud.
beroep: veehouder, zonder beroep (1952)
aangifte geboorte op 8 augustus 1874 aktenummer 87, getuigen:
Scholte Pieters Drijfhout wagenmaker 40 jaar wonende te Balk
Hendrik Sjoerds Duin kuipersknecht 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 januari 1952 aktenummer 3, getuigen:
Willem Grouwstra veehouder 53 jaar wonende te Wijckel
Op 20 mei 1903 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Hendriks Mulder, geboren op 27 september 1873 te Oudemirdum, dochter van Hendrik Luitjens Mulder, winkeler te Oudemirdum (1873), en Christina Wilhelmina Jacobs Groenhof. Overleden op 10 januari 1957 te Balk, 83 jaar oud.
beroep: zonder
aangifte geboorte op 29 septmber 1873 aktenummer 134, getuigen:
Wisse Wiegers Wielinga bakker 56 jaar wonende te Oudemirdum
Johannes Douwes Feenstra arbeider 26 jaar wonende te Oudemirdum
aangifte overlijden op 11 januari 1957 aktenummer 3, getuigen:
Willem Grouwstra los werkman 57 jaar wonende te Wijckel
Kinderen:
1. Eeuw, geboren op 5 juli 1905 te Wijckel. Op 6 mei 1925 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Popke van der Zee
leeftijd 23 jaar, geboren te Oudega (HON), zoon van Tjalling van der Zee, veehouder overleden in 1922, en Dieuwke Landman, veehouder te Oudega.
beroep: -
aangifte geboorte op 6 juli 1905 aktenummer 99, getuigen:
Pieter Larooij grofsmid 70 jaar wonende te Balk
Durk Jansma koperslagersknecht 39 jaar wonende te Balk
2. Christina Wilhelmina, geboren op 22 september 1907 te Wijckel. Op 30 april 1930 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Teunis Wagenaar, leeftijd 24 jaar, geboren te Leeuwarden, veehouder te Oudemirdum, zoon van Johannes Wagenaar, veehouder te Oudemirdum, en Aaltje Betzema.
beroep: -
aangifte geboorte op 23 september 1907 aktenummer 112, getuigen:
Pieter Larooij grofsmid 72 jaar wonende te Balk
Durk Jansma koperslagersknecht 42 jaar wonende te Balk
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Watze Sipkes Schilstra 1874-1952  
  broers / zusters  
     
woonadressen familie Schilstra
periode adres bron
1903 - 1910 Wikelerdyk 24 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 177; huisnummer Wijckel 151 / 209
1911 - 1920 Wikelerdyk 24 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 24; huisnummer Wijckel 209
1921 - 1930 Wikelerdyk 24 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 215; huisnummer Wijckel 226
1931 - 1939 Wikelerdyk 24 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 226; huisnummer Wijckel 250
1939 - 1957 Wikelerdyk 24  
eigendommen van Watze Sipkes Schilstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
B
1564
               
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ??, folio ?? nummer ??
notariële acten
 
1903 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Een boerenhuis met erf en land te Wijckel. Koopsom fl. 1134,-
- De Mij. "Gaasterland", verkoper
- Frederik Otto Sleeswijk, wonende te Lemmer, koper
- Gerben Gerrits van der Wal (boter en kaashandelaar), wonende te Leeuwarden, koper
- Andries Smit, wonende te Gaastmeer, koper
- Sipke Watzes Schilstra, wonende te Wijckel, koper
- Jurrit Jansma, wonende te Sondel, koper
- Sible Rinkema, wonende te Muiderberg, koper
- Klaas van Giffen, wonende te Purmerend, koper
- Sybren Lieuwes Visser, wonende te Harich, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 7081 Aktenr. 192 en 189 d.d. 11 november 1903
 
1908 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte, weiland te Wijckel, koopsom fl 3300,-
- Andries Luit wonende te Gaastmeer, verkoper
- Watze Sipkes Schilstra, wonende te Wijckel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7085 Repertoirenr.: 7093 Aktenr. 100 d.d. 14 oktober 1908
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 november 2023 laatste wijziging: 8-11-2023