persoonlijke gegevens van Johannes Jans Schotanus koopman te Balk
Johannes Jans Schotanus, geboren op 10 maart 1856 te Balk als zoon van Jan Johannes Schotanus en Leenke Piers Piersma. Overleden op 13 november 1926 te Balk, 70 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 maart 1856 aktenummer B 16 door Jan Johannes Schotanus werkman te Balk, getuigen:
Durk Piers Piersma werkman 33 jaar wonende te Balk
Hendrik Betsema werkman 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 november 1926 aktenummer 57, getuigen:
Meine Bosma goud- en zilversmidsknecht 53 jaar wonende te Balk
Halbe Doele zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
Op 1 december 1881 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Berber Bosman, geboren op 21 februari 1855 te Balk als dochter van Jacob Joltjes Bosman en Tjerkje Meinderts de Vries. Overleden op 13 september 1914 te Balk, 59 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 februari 1855 aktenummer B 13 door Jacob Joltjes Bosman werkman te Balk, getuigen:
Bauke Johannes Betzema schippersknecht 48 jaar wonende te Balk
Johannes Martens Homma werkman 31 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 september 1914 aktenummer 48, getuigen:
Jan Doele timmerman 38 jaar wonende te Balk
Halbe Doele aanspreker 64 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geboren op 31 december 1882 te Balk. Op 10 november 1906 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ybeltje Mous, oud 21 jaar, geboren te Balk als dochter van Jacob Manus Mous en AEbeltje Dijkstra.
aangifte geboorte op 1 januari 1883 aktenummer 1 door Johannes Jans Schotanus arbeider te Balk, getuigen:
Teunis Klazes Betzema winkelier 49 jaar wonende te Balk
Klaas Annes Rozenberg koopman 40 jaar wonende te Balk
2. Meindert, geboren op 13 mei 1886 te Balk. Op 18 augustus 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Barendina de Winter, oud 30 jaar, geboren te Balk als dochter van Johannes Eelkes de Winter en Grietje Hylkes Brouwer.
aangifte geboorte op 14 mei 1886 aktenummer 62 door Johannes Jans Schotanus arbeider te Balk, getuigen:
Pieter Pieters ten Woude kastelein 47 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 26 jaar wonende te Balk
       
woonadressen familie Schotanus
periode adres bron
1881 - 1890 ? bevolkingsregister 1880 - 1890 ?
1890 - 1892 Raadhuisstraat bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 218 nummer 155
1892 - 1900 Raadhuisstraat bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 221 nummer 157a
1900 - 190? Raadhuisstraat bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 228 nummer 157a / 240
190? - 190? Westeinde ? bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 183 nummer 138 / 194
190? - 1910 Raadhuisstraat 69? bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 210 nummer 149 / 222
1910 - 1920
Raadhuisstraat 69?
register van huisnummering 1910-1920 blad 18 nummer 222 / 260
1920 - 1926
Raadhuisstraat 69
register van huisnummering 1920-1930 blad 25 nummer 288
     
eigendommen van Johannes Jans Schotanus
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
720
 
koopacte
750,-
1 juli 1920
       
Balk
A
721
         
Balk
A
723 ged.
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 45
notariële acten
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Meindert Bosma te Balk, verkoper
- Johannes Schotanus te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7099 Repertoirenr.: 108 d.d. 14 juni 1920
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 juni 2011 laatste wijziging: 2-11-2020