persoonlijke gegevens van Meindert Schotanus, koopman te Balk
Meindert Schotanus, geboren op 13 mei 1886 te Balk als zoon van Johannes Schotanus en Berber Bosma. Overleden op ?
aangifte geboorte op 14 mei 1886 aktenummer 62 door Johannes Jans Schotanus arbeider te Balk, getuigen:
Pieter Pieters ten Woude kastelein 47 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 26 jaar wonende te Balk
1. ) Op 18 augustus 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Barendina de Winter, geboren op 27 juni 1880 te Balk, als dochter van Johannes Eelkes de Winter en Grietje Hylkes Brouwer. Overleden op ? te ?
aangifte geboorte op 28 juni 1880 aktenummer 111, koopman te Balk, getuigen:
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 61 jaar wonende te Balk
Age Jans Brandsma bakker 33 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Griet, geboren op 17 december 1915 te Balk. Overleden op 13 maart 2011 te Balk, 95 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Inte Gersjes, geboren te ? , als zoon van ? en ?
2. Johannes, geboren op 11 oktober 1917 te Balk. Overleden op 29 maart 1985 te Balk, 67 jaar oud. Op 9 oktober 1947 getrouwd in de gemeente Amsterdam met M van der Hoek, geboren te ? als dochter van Christiaan van der Hoek en Dirkje Hoogeboom.
3. Berber, geboren op 14 juni 1920 te Balk. Overleden op 23 april 1996 te Wijckel, 75 jaar oud. Op ? getrouwd in gemeente ? met Petrus Stephanus Homma, geboren te Wijckel, als zoon van ? en ?
2. ) Op ? getrouwd in de gemeente ? met:
 
woonadressen familie Meindert Schotanus
periode adres bron
1910 - 1917   register van huisnummering 1910-1920 blad 19 nummer 224 / 258
    nummer 260
191? - 1920   register van huisnummering 1910-1920 blad 19 nummer 224 / 258
1920 - 1921 Raadhuisstraat 69? register van huisnummering 1920-1930 blad 25 nummer 287
1921 - 1930 Raadhuisstraat 47 register van huisnummering 1920-1930 blad 27; nummer 316
1930 - 1939 Raadhuisstraat 47 register van huisnummering 1930-1938 blad 23; nummer 310
  Ruigahuizen  
     
eigendommen van Meindert Schotanus
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
992
 
koopacte
3000,-
4 nov 1921
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1129, folio 124, nummer 375

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 juni 2011 laatste wijziging: 2-11-2020