persoonlijke gegevens van Aegidius Schouterden
AEgidius Schouterden, geboren circa 1763 te Hasselt (Begië), als zoon van ? en ?. Overleden op 16 januari 1850 op nummer 177 te Balk, 86 jaar oud.
aangifte overlijden op 16 januari 1850 blad 1, getuigen:
Bernard Herman Wortman barbier 66 jaar wonende te Balk
Theodorus Neyts ketelboeter 66 jaar wonende te Balk
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 172 - huisnummer Balk 117
klik hier voor het complete formulier ondertekend door AEgidius Schoterden
 
 
De 8e pastoor in de St. Ludgerusparochie in Balk was Aegidius Schouterden, ook een pater Capucijn. Van hem weten we dat hij een beste paardrijder was. Hij werd blind in 1842 en moest om die reden ontslag vragen. Hij bleef in Balk wonen tot aan zijn dood in 1850. Zijn stoffelijk overschot rust op zijn eigen verlangen op het algemene kerkhof te Harich, aan de oostkant van de kerk, rij A. no 7
bron: "Echo van het verleden" geschiedenis van de St. Ludgerusparochie te Balk.
 
pastoor te Steggerden
 
In de statie Steggerden werd de opvolger van pastoor van Stralen, wonderlijk genoeg, weer een ex-religieus en nog wel uit België, die werkzaam was in Nederland. Het was de ex-pater Capucijn, met zijn oude kloosternaam pater Arnoldus van Hasselt genoemd en met zijn familienaam, de Eerw. Heer Aegidius Schouterden (1816-1825). Hij was geboren te Hasselt (België) en trad in 1788 in de Orde van de Capucijnen. Daarna woonde hij te Maastricht en Velp. Toen tussen 1798-1812 de kloosterorden werden gesupprimeerd en de religieuzen geseculariseerd, zochten meerderen een plaats als seculier priester. Zo werd ex-pater Aegidius in 1808 toegelaten als kapelaan te Raalte en in 1812 benoemd tot pastoor van de nieuw opgerichte statie Hellendoorn. Vandaar werd hij in 1816 benoemd tot pastoor te Steggerda. Slechts 9 jaar nam hij de statie waar en werd in 1825 pastoor te Balk. Daar trof hem helaas een volledige blindheid, waarom hij zich genoodzaakt zag in 1842 ontslag te nemen. Hij overleed te Balk op 15 januari 1850.
bron: Geschiedenis van de Parochie van de H. Fredericus te Steggerda, door M.H. de Vries in 1981
 
AEgidius Schouterden
bron: Naamlijst der Roomsch Catholyke pastoren en zendelingen 1818, digitized by Google
titelblad en legenda
 
De eerste echte kerk van de statie in Steggerda kwam in 1839 in het buurtschap Overburen, onder pastoor Schutten. Bij de kerk in Overburen werd ook het eerste katholieke kerkhof in Friesland aangelegd.
bron: Nederlandsche Staatscourant van 8 juni 1839
 
Steggerda
bron: www.hisgis.nl
Topografische Militaire Kaart 1864
minuutplan 1832 / netteplan 1886 het blauw gekleurde blokje is de kerk
bron: Tresoar
In 1853, bij het herstel van de kerkelijke hiërarchie, werd de statie een parochie. In 1870 werd reeds een kerkfonds ingesteld om de slecht gebouwde Overburenkerk op den duur te vervangen. Dat gebeurde pas in 1920 aan de straatweg in Steggerda. Vlak daarna werd het oude kerkgebouw gesloopt. In 1981 was nog een deel van het oude kerkhof intact.
bron: Geschiedenis van de parochie van de H. Fredericus te Steggerda in vogelvlucht.
 
pastoor te Balk
 
ARgidius Schouterden
bron: Naamlijst der Roomsch Catholyke pastoren en zendelingen 1835, digitized by Google
titelblad
 
AEgidius Schouterden
bron: Algemeen Handelsblad van 20 september 1842
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters  
  AEgidius Schouterden 1763 -1850  
     
woonadressen pastoor Schouterden
periode adres bron
1??? - 1808 Maastricht Geschiedenis van de Parochie van de H. Fredericus te Steggerda
1808 - 1812 Raalte Geschiedenis van de Parochie van de H. Fredericus te Steggerda
1812 - 1816 Hellendoorn Geschiedenis van de Parochie van de H. Fredericus te Steggerda
1816 - 1825 Steggerden Geschiedenis van de Parochie van de H. Fredericus te Steggerda
1825 - 1842 Raadhuisstraat 42  
1829 Raadhuisstraat 42 volkstelling 1829, blad 172; huisnummer Balk 117
1840 Raadhuisstraat 42 volkstelling 1840; huiznummer Balk 117
1842 - 1849 ??  
1849 - 1850 Lytse Side 8 woningregister 1849 - 1859 blad 330; huisnummer Balk 177 / 235
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 februari 2016 laatste wijziging: 9-08-2023