Age Annes Schrale inschrijving register hypotheken 69: 83 / 335
  inschrijving register hypotheken 69: 124 / 196
Age Annes Schrale, geboren 16 september 1855 te Warns als zoon van Anne Hylkes Schrale en Holkje Atzes van der Zijpp. Gedoopt doopsgezind op 7 februari 1884 te Warns. Overleden op 19 februari 1938 te Rotterdam, 82 jaar oud.
Timmerman te Warns (1889 - 1918), aannemer en taxateur te Balk (1922), zonder beroep te Balk (1927)
Op 17 november 1887 getrouwd in de gemeente Gaasterland, met:
Aaltje Cornelis de Jong, geboren 16 augustus 1861 te Midlum, als dochter van Cornelis Willems de Jong, bakker te Balk, en Froukje Tjeerds Visser. Overleden op 4 augustus 1924 te Balk, 62 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Holkje, geboren 12 oktober 1889 te Warns. Overleden 10 oktober 1976 te 's-Graveland, 86 jaar oud. Op 26 oktober 1912 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Harm Polman, zonder beroep te Nijland, 23 jaar oud, geboren te Ruinerwold als zoon van Roelof Polman, landbouwer te De Wijk, en Jentje Bakker
2. Froukje, geboren 19 juni 1891 te Warns. Overleden 14 maart 1979 te Velp. Op 10 april 1918 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Taede Ruurd Abma, opzichter-tekenaar aan het instituut voor landbouwwerktuigen en gebouwen verbonden aan de landbouwhogeschool te Wageningen, 29 jaar oud, geboren te IJsbrechtum als zoon van Jelle Abma, zonder beroep te IJsbrechtum, en Tjeerdje Postma.
3. Cornelis, geboren 30 december 1892 te Warns. Overleden op 26 januari 1966 te 's-Gravenhage, 73 jaar oud. Op 27 oktober 1921 getrouwd in de gemeente Bennekom met Helena Cornelia Beekhuizen, geboren 12 december 1888 te Ruinerwold, overleden 10 nov 1952 te 's-Gravenhage. bron: http://members.upc.nl/r.zijpp/dutch/schrale/index.htm
4. Anna Maria, geboren 15 november 1896 te Warns. Overleden 20 juli 1971 te Zwolle, 74 jaar oud. Op 19 april 1922 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Haringsma, controleur van de gemeente financiën te Dordrecht, oud 26 jaar, geboren te Warns als zoon van Age Haringsma, boekhouder te Warns, en Maria van der Zijp.

5. Anne, geboren 23 juli 1898 te Warns. Overleden op 23 september 1962 te Caledon Ontario.
Op 11 november 1924 getrouwd in de gemeente Loosduinen met Geertje Hameeteman, geboren 2 mei 1904.bron: http://members.upc.nl/r.zijpp/dutch/schrale/index.htm

6. Willem Otte, geboren 9 augustus 1900 te Warns, Hemelumer Oldeferd. Bouwkundig opzichter te Leeuwarden (1918), biljartmaker te Leeuwarden (1927-1935), brugwachter te Hoorn (1957). Op 19 mei 1927 getrouwd in de gemeente Hoorn, met Johanna Vonk, 23 jaar oud geboren te Hoorn als dochter van Adrianus Vink, arbeider melkfabriek, en Antje Has.
 
 
 
 
bron: Leeeuwarder Courant van 21 april 1925
 
bron: Leeeuwarder Courant van 3 april 1926 >>>
   
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 2 juli 1935
Willem Otte Schrale trekt zich terug uit de firma en verhuist naar Hoorn in Noord Holland.
 
 
 
 
 
bron: Leeeuwarder Courant van 9 november 1935 >>>
 
 
 
 
gebroerders Schrale
de gebroeders Schrale
staand v.l.n.r. Age (1855-1938), Wytse (1853-1932)
zittend v.l.n.r Jarig (1852-1929), Hijlke (1850-1927)
 
Doopsgezinde Kerk te Warns
In 1877 hadden de vier gebroeders Schrale in opdracht van de doopsgezinde gemeente in Warns een nieuwe kerk gebouwd. Deze was op de plaats gekomen van de oude vermaning die in 1664 was opgericht. Voor wat betreft de totstandkoming van deze nieuwe kerk zijn er opmerkelijke parallellen met 1664. De geschiedenis lijkt zich te herhalen want in beide gevallen is de betrokkenheid van "de Schrale's"opvallend. Was het niet "ten huize van Oke Sijbrants" waar in 1664 de stichting van de eerste kerk werd besproken? En gaven Oke en zijn zoon Sijbrant niet een ruime financiële bijdrage? Hoe opmerkelijk zijn de overeenkomsten ruim 200 jaar later! Dat in 1877 de nieuwbouwplannen besproken zijn "ten huize" van de vier gebroeders kunnen we rustig aannemen. Zij waren immers de bouwmeesters en een kerk bouw je niet iedere dag. Ook nu werd er geld geschonken. Sijbrand Hijlkes Schrale droeg f 200,- bij en de weduwe van Anne Hijlkes gaf f 100,-. Beseffende dat het weekloon van een modale arbeider toen nog geen f 10,- bedroeg waren dat geen geringe bedragen.
 
 
De bouw van de kerk was echter geen onverdeeld succes want in de volgende jaren komen er telkens rekeningen "ter reparatie van het kerkgebouw". In 1884 was er zelfs een intekenlijst nodig om de reparatie te bekostigen. Op die lijst tekende Sijbrand Hijlkes Schrale voor f 40,-, Jarig Schrale f 10,-, de weduwe van Anne Hijlkes f 18,- en Age Schrale voor f 7,-. De gebreken aan het nieuwe bedehuis waren wellicht een gevolg van de onervarenheid van de jonge timmerlieden. De oudste van de vier broers was in 1877 slechts 28 jaar en waarschijnlijk hadden de broers nog niet de ervaring die noodzakelijk was voor het bouwen van een kerk.
 
Dat de constructie van de kerk niet  helemaal deugdelijk was blijkt 70 jaar later. Tijdens de zware storm van 30 maart 1949 waaide de toren eraf. De  voorgevel bleek ook al jaren niet waterdicht en moest worden vernieuwd. Dit is de reden waarom de kerk tegenwoordig een totaal ander aangezicht heeft.
 
bron: boek over de familie Schrale beschikbaar gesteld door Tjeerd Schrale
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 juni 1901
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1919
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 juli 1919
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 februari 1920 bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 juni 1920
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 19 april 1921
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 5 september 1924
 
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 25 februari 1926
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 december 1925 >>>
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 augustus 1924
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 februari 1938 >>>
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Age Annes Schrale 1855-1938  
  broers / zusters  
     
woonadressen familie Schrale
periode adres bron
18?? - 1919 Warns  
1919 - 1922 Willem Lodewijkstr. 69 bevolkingsregister 1904 - 1922inventarisnummer 4899blad 268, Leeuwarden
1922 - 1925 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 303; huisnummer Balk 340
1925 - 1926 van Swinderenstraat 29 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 57; huisnummer Balk 63
1926 - 1928 's Gravenhage  
1928 - 1935 Deinumstraat 18 bevolkingsregister 1922 - 1939, inventarisnummer 4998, Leeuwarden
1931 - 1933 Emmaplein 4 bevolkingsregister 1922 - 1939, inventarisnummer 4998, Leeuwarden
1933 - 1935 Havikstraat 10 bevolkingsregister 1922 - 1939, inventarisnummer 4998, Leeuwarden
1935 Rhoon  
eigendommen van Age Annes Schrale
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
262
 
toewijzing
7210,-
10 apr 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1088, folio 83, nummer 335
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
158
 
koopacte
3000,-
24 juni 1921
       
Balk A 158   maken van een muur tussen A 157 en A 158
Koudum
F
1792
 
scheiding
 
30 juni 1925
       
Koudum
F
2571 ged.
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1129, folio 124, nummer 196
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Age Schrale te Warns
- Bernardus Eerdmans te Witmarsum
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 231 d.d. 1 november 1919
 
1921 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Sjoerd Tijsma te Balk, verkoper
- Age Schrale te Leeuwarden, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7101 Repertoirenr.: 100 d.d. 11 mei 1921
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 juli 2016 laatste wijziging: 2-11-2023