persoonlijke gegevens van Annigje Schram
Annigje Schram, geboren op 6 september 1875, Gaasterland, als dochter van Arend Dooitjes Schram en Antje Frederiks Hogendorff. Overleden op 6 januari 1941, Gaasterland, 65 jaar oud, ongehuwd.

 

eigendommen van Annigje Schram
 
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
731ged
 
1/4 ruiling
11 sep 1914
       
  is waarschijnlijk strookje grond bij de Luts            
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 2-11-2020