persoonlijke gegevens van Annigje Schram
Annigje Schram, geboren op 6 september 1875, Gaasterland, als dochter van Arend Dooitjes Schram en Antje Frederiks Hogendorff. Overleden op 6 januari 1941, Gaasterland, 65 jaar oud, ongehuwd.

 

eigendommen van Annigje Schram
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
731ged
 
1/4 ruiling
11 sep 1914
       
  is waarschijnlijk strookje grond bij de Luts            
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009