Arent Dooitjes Schram inschrijving register hypotheken 69: 92 / 314
Arent Dooitjes Schram, geboren op 18 december 1844 op nummer 115 te Balk, zoon van Dooitje Betzes Schram, timmermansknecht (1844), en Pietje Aants van der Werf. Overleden op 24 maart 1927 te Balk, 82 jaar oud.
beroep: verversknecht te Balk (1872, 1873, 1875, 1877, 1879, 1880 - 1910), verver te Balk (1911-1920)
aangifte geboorte op 20 december 1844 blad 69 / 1-9, getuigen:
Titus Klazes Duisterhof timmermansknecht 49 jaar wonende te Balk
Feike Thees Hoogeterp timmermansknecht 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 maart1927 aktenummer 36, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 54 jaar wonende te Balk
Sikke Doele timmerman 47 jaar wonende te Balk
Op 19 mei 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Frederiks Hogendorff, geboren op 13 februari 1845 te Balk, dochter van Fredrik Taekes Hogendorff, slager (1845), en Annigje Foekes Visser. Overleden op 23 december 1902, Gaasterland, 57 jaar oud.
aangifte geboorte op 15 februari 1845 blad 7, getuigen:
Sietze Adam Hofstra werkman 46 jaar wonende te Balk
Gosse Sjirks Haga koopman 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 23 december 1902 aktenummer 101, getuigen:
Dirk Brandsma molenaar 48 jaar wonende te Balk
Tjipke Vermooten timmerman 48 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Pietje, geboren op 18 juni 1873 te Balk. Overleden op 7 december 1943, 70 jaar oud. Op 16 november 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rein Haringsma, oud 39 jaar, geboren te Balk, zoon van Jouke Reins Haringsma en Sjoerdje Siebes Zandstra.
aangifte geboorte op 13 juni 1873 aktenummer 94, getuigen:
Geert Thomas Rinkema sjouwer 55 jaar wonende te Balk
Gerrit Klazes Pelsma timmerknecht 38 jaar wonende te Balk
2. Annigjen, geboren op 6 september 1875 te Balk.
3. Fredrik, geboren op 28 augustus 1877 te Balk. Overleden op 12 januari 1879, Gaasterland, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 29 augustus 1877 aktenummer 128, getuigen:
Wybrandus Meijer gemeenteveldwachter 42 jaar wonende te Balk
Marten Zwanenburg verwer 24 jaar wonende te Balk
4. Trijntje, geboren op 29 oktober 1879 te Balk. Op 4 juni 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marten van der Meer, 23 jaar oud, geboren te Leeuwarden, zoon van Klaas Jans van der Meer en Aaltje Jochums Porte.
aangifte geboorte op 30 oktober 1879 aktenummer 162, getuigen:
Wiebren Hanzes Boersma verwer 38 jaar wonende te Balk
Gerrit Klazes Pelsma timmerknecht 44 jaar wonende te Balk
5. Frederik, geboren op 18 september 1882 te Balk. Overleden op 5 februari 1887, Gaasterland, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 september 1882 aktenummer 141, getuigen:
Halbe Jans Doele timmerknecht 32 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 74 jaar wonende te Balk

 

 
 
De familie Witteveen koopt in 2020 het pand Van Swinderenstraat 19 in Balk van de erven Koopmans. Bij de renovatie van dit herenhuis komen een aantal planken te voorschijn waar werklieden in 1868 hun naam op hebben achtergelaten. De teksten zijn niet allemaal even goed leesbaar. Maar toch goed genoeg om na ruim 150 jaar een aantal namen te kunnen ontcijferen. Verversknecht Arend Dooitjes Schram (1844-1927) is één daarvan. Hij schrijft zelfs zijn verjaardag op een plank, 18 december 1868. Ook de namen van zijn collega verversknechten Petrus Augustinus IJsselmuiden (1839-1918) uit Wijckel en Sippe Petrus ter Veer (1841-1903) uit Sloten treffen we aan. Hoogstwaarschijnlijk alle drie in dienst van verver Siemen Martens Zwanenburg uit Balk.
De verbouwing in 1868 gebeurt in opdracht van de familie Poppes. Ook een naam die we tegenkomen op enkele planken.
Kandidaat notaris Poppe Cornelis Poppes uit Balk trouwt in november 1868 met Jeltje Ages Tromp uit Woudsend. Ze gaan wonen in dit royale herenhuis eigen aan de familie Poppes aan de Harichsterzijde in Balk.
 
Arend Schram  
 
18 december 1868
????
18 december 1868
????
 
Arend Schram
 
 
A.D. Schram
18 december 1868 verjaardag
deze naam geschreven
Geboren G ? b ??
Ik ????
 
 
 
 
 
foto's van de planken beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Arent Dooitjes Schram 1844-1927 Rein Haringsma 1868-1940
  broers / zusters Marten van der Meer 1880-1935
     
woonadressen familie Schram
periode adres bron
1872 -1879 Meerweg 18 woningregister 1869 - 1879 blad 61; kad. gem. Balk sectie A 362; volgnr. 299 / 286
1880 - 1890 Meerweg 18 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 82; kad. gemeente Balk sectie A nummer 363
1890 - 1900 Meerweg 18 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 6; huisnummer Balk 7
1900 - 1910 Meerweg 18 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 6; huisnummer Balk 7 / 9
1911 - 1920 Meerweg 18 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 54; huisnummer Balk 9
1921 - 1927 Meerweg 18 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 6; huisnummer Balk 9
     
eigendommen van Arend Dooitjes Schram
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
5/6 Balk
A
363
 
koopbrief
625,-
7 dec 1880
       
Balk
A
731ged
 
1/4 ruiling
 
11 sep 1914
       
  is waarschijnlijk strookje grond bij de Luts          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1097, folio 92, nummer 314

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 23-01-2024