persoonlijke gegevens van Arend Dooitjes Schram, verversknecht te Balk
Arend Dooitjes Schram, geboren op 18 december 1844  te Balk, als zoon van Dooitje Betzes Schram en Pietje Aants van der Werf. Overleden op 24 maart 1927, Gaasterland, 82 jaar oud.
Op ? getrouwd in de gemeente ? met:
Antje Frederiks Hogendorff, geboren op 13 februari 1845 te Balk, als dochter van Fredrik Taekes Hogendorff en Annigje Foekes Visser. Overleden op 23 december 1902, Gaasterland, 57 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pietje, geboren op 18 juni 1873 te Balk. Overleden op 7 december 1943, 70 jaar oud. Op 16 november 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rein Haringsma, oud 39 jaar, geboren te Balk als zoon van Jouke Reins Haringsma en Sjoerdje Siebes Zandstra.
2. Annigjen, geboren op 6 september 1875, Gaasterland. Overleden op 6 januari 1941, Gaasterland, 65 jaar oud, ongehuwd.
3. Fredrik, geboren op 28 augustus 1877, Gaasterland. Overleden op 12 januari 1879, Gaasterland, 1 jaar oud.
4. Trijntje, geboren op 29 oktober 1879, Gaasterland. Op 4 juni 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marten van der Meer, 23 jaar oud, geboren te Leeuwarden als zoon van Klaas Jans van der Meer en Aaltje Jochums Porte.
5. Frederik, geboren op 18 september 1882, Gaasterland. Overleden op 5 februari 1887, Gaasterland, 4 jaar oud.

 

eigendommen van Arend Dooitjes Schram
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
5/6 Balk
A
363
 
koopbrief
625,-
7 dec 1880
       
Balk
A
731ged
 
1/4 ruiling
 
11 sep 1914
       
  is waarschijnlijk strookje grond bij de Luts          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1097, folio 92, nummer 314

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009