persoonlijke gegevens van Betze Dooitjes Schram
Betze Dooitjes Schram, geboren op 15 september 1783 te Balk, gedoopt op 5 oktober 1783 te Balk (Hervormd), als zoon van Dooitje Betzes Schram, werkman, en Grietje Christiaans Lodewijk. Overleden op 20 januari 1865 te Balk, 81 jaar oud.
werkman te Balk (1814), koopman te Balk (1823)
aangifte overlijden op 21 januari 1865 aktenummer 4, getuigen:
Siemen Fokkes de Boer koopman 47 jaar wonende te Balk
Job Pieters Bosma arbeider 27 jaar wonende te Balk
Op 15 september 1814 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Sakes Haanstra, geboren op 18 juli 1787 te Nijemirdum, gedoopt op 22 juli 1787 te Oudemirdum (Hervormd), als dochter van Sake Klazes en Froukje Jans. Overleden op 12 juni 1844 op nummer 113 te Balk, 56 jaar oud.
aangifte overlijden op 13 juni 1844 blad 8, getuigen:
Hendrik Hendris Roorda werkman 45 jaar wonende te Balk
Hartman Caspers Bets werkman 44 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 7 februari 1816 op nummer 165 te Balk. Overleden op 19 maart 1816 op nummer 165 te Balk, 6 wekwn oud.
aangifte geboorte op 7 februari 1816 aktenummer 14, getuigen:
Johannes Obbes Smid grofsmid 53 jaar wonende te Balk op nummer 166
Jan Theodorus Neits koperslager 32 jaar wonende te Balk op nummer 157
aangifte overlijden op 19 maart 1816 blad 5, getuigen:
Johannes Obbes Smid grofsmid - jaar wonende te Balk, geburen
Theodorus Neits koperslager - jaar wonende te Balk, geburen
2. Dooitje, geboren op 21 juli 1817 op nummer 10 te Balk. Op 18 november 1840 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pietje Aants van der Werff, leeftijd 25 jaar, geboren te Makkum als dochter van Aant Aukes van der Werff en Aukjen Gabes van der Zee.
aangifte geboorte op 21 juli 1817 aktenummer 55, getuigen:
Sake Klazes Haanstra werkman 59 jaar wonende te Balk op nummer 1
Foeke Siemens Visser werkman 34 jaar wonende te Balk op nummer 5
3. Froukje, geboren op 13 december 1820 op nummer 4 te Balk. Op 19 mei 1850 getrouwd in de gemeente Bolsward met Dirk Klases Faber, leeftijd 24 jaar, geboren te Bolsward als zoon van Klaas Douwes Faber en Janke Dirks Osinga.
aangifte geboorte op 13 december 1820 aktenummer 93, getuigen:
Sake Klazes Haanstra werkman 62 jaar wonende te Balk op nummer 1
Salomon Heijmans de Jong slagter 27 jaar wonende te Balk op nummer 3
4. Grietje, geboren op 14 november 1823 op nummer 3a te Balk. Op 28 april 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Peke Roelofs de Vries, werkan te Balk, leeftijd 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Roelof Pekes de Vries, koopman te Balk, en Foekjen Wiebes Teekesma.
aangifte geboorte op 14 november 1823 aktenummer 88, getuigen:
Sake Klazes Haanstra werkman 65 jaar wonende te Balk op nummer 1
Wouter Cornelis van der Meer werkman 25 jaar wonende te Balk op nummer 2
5. Sake, geboren op 14 augustus 1828 op nummer 3a te Balk. Overleden op 21 november 1838 op nummer 113 te Balk, 10 jaar oud.
aangifte geboorte op 15 augustus 1828 aktenummer 56, getuigen:
Johan Georg Konig verver 31 jaar wonende te Balk op nummer 4
Auke Douwes van Randen timmerman 27 jaar wonende te Balk op nummer 6
aangifte overlijden op 22 november 1838 blad 14, getuigen:
Sjoerd Tijsses Tijsma werkman 42 jaar wonende te Balk
Bauke Jans van der Goot boer 25 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 167 - huisnummer Balk 113
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Betze Dooitjes Schram
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Dooitje Betzes Schram 1755-1840 Betze Dooitjes Schram 1783-1865  
     
woonadressen familie Schram
periode adres bron
1816 Dubbelstraat 15,17 huisnummer Balk 165
1817 Meerweg 13 huisnummer Balk 10
1820 Meerweg 19 huisnummer Balk 4
1823 Meerweg 20 huisnummer Balk 3a
1828 Meerweg 20 huisnummer Balk 3a
1829 Raadhuisstraat 47 volkstelling 1829 blad 167; huisnummer Balk 113
1838 Raadhuisstraat 47 huisnummer Balk 113
1840 Raadhuisstraat 47 volkstelling 1840; huisnummer Balk 113
1844 Raadhuisstraat 47 huisnummer Balk 113
1849 - 1859 Westein 21-27 woningregister 1849 - 1859 blad 162; huisnummer Balk 93 / 128
1859 - 1865 Westein 21-27 bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kad. gem. Balk sectie A nr. 357, huisnr. 128
notariële acten
 
1847 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verkoping roerdende goederen. Opbrengst fl. 41,-
- Dooitje Betzes Schram (timmerknecht) wonende te Balk, verkoper
- Froukje Betzes Schram (dienstmeid) wonende te Makkum, verkoper
- Grietje Betzes Schram wonende te Balk, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7016 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 23 d.d. 7 mei 1847
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 januari 2023 laatste wijziging: 12-01-2023