persoonlijke gegevens van Dooitje Betzes Schram
Dooitje Betzes Schram,, geboren op 10 februari 1755 te Balk, gedoopt op 13 februari 1755 te Balk (Hervormd) als zoon van Betze Jarigs en Popk Dooitjes. Overleden op 5 april 1840 op huisnummer 113 te Balk, 85 jaar oud.
werkman te Balk (1814, 1824, 1830)
aangifte overlijden op 6 april 1840 blad 7, getuigen:
Sjoerd Tijsses Tijsma werkman 42 jaar wonende te Balk
Hartman Kaspers Betz werkman 40 jaar wonende te Balk
Op 3 september 1780 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Grietje Christiaans Lodewijk, geboren circa 1758 te Oldenzaal, als dochter van Christiaan Lodewijk, opzichter te Balk, een Aaltje Jurjens. Overleden op 5 oktober 1827 op huisnummer 100 te Balk, 69 jaar oud.
aangifte overlijden op 6 oktober 1827 blad 48/1-20, getuigen:
Fokke Roelofs Roelofsma werkman 42 jaar wonende te Balk op nummer 101
Johannes Baukes Betzema werkman 42 jaar wonende te Balk op nummer 102
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje, geboren op 12 augustus 1781 te Balk, gedoopt op 26 augustus 1781 te Balk (Hervormd). Overleden in april 1783 te Balk, 1 jaar oud.
2. Betze, geboren op 15 september 1783 te Balk, gedoopt op 5 oktober 1783 te Balk (Hervormd).
3. Aaltje, geboren op 20 december 1785 te Balk, gedoopt op 12 januari 1786 te Balk (Hervormd). Overleden op 19 mei 1814 op huisnummer 101 te Balk, 29 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 mei 1814 blad 16, getuigen:
Pier Krijns Mulder schoenmaker ? jaar wonende te Balk, geburen
Sierk Jans Haga wolkammersknecht ? jaar wonende te Balk, geburen
4. Christiaan, geboren op 2 januari 1790 te Balk, gedoopt op 28 januari 1790 te Balk (Hervormd).
5. Popke, geboren op 11 mei 1796 te Balk, gedoopt op 29 mei 1796 te Balk (Hervormd).
6. Jurjen, geboren op 20 mei 1800 te Balk, gedoopt op 15 juni 1800 te Balk (Hervormd).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Betze Jarigs 17??-17?? Dooitje Betzes Schram 1755-1840 Betze Dooitjes Schram 1783-1865
    Popke Dooitjes Schram 1796-1848
    Jurjen Dooitjes Schram 1800-1867
woonadressen familie Schram
periode adres bron
1812 Westein 1,2,3 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 101
1827   Balk 100
1829 ?  
1840 Raadhuisstraat 47 Balk 113
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 januari 2023 laatste wijziging: 15-01-2023