persoonlijke gegevens van Douwe Betzes Schram
Douwe Betzes Schram, geboren op 16 september 1767 te Balk, gedoopt op 20 september 1767 te Balk (Hervormd). als zoon van Betze Jarigs en Popk Dooitjes. Overleden op 12 augustus 1833 op nummer 101 te Balk, 67 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 13 augustus 1833 blad 9 , getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 53 jaar wonende te Balk
Ygram Jarigs Vermeulen schoenmakersknecht 44 jaar wonende te Balk
Op 13 juni 1794 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Klaaske Eiberts de Boer, geboren circa 1763 te Oudemirdum, als dochter van Eibert Jetzes en Janna Harmens. Overleden op 4 februari 1831 op nummer 47 te Wijckel, 68 jaar oud.
werkvrouw te Wijckel
aangifte overlijden op 5 februari 1831 blad 2, getuigen:
Hisse Sygers Lyklema landbouwer 39 jaar wonende te Wijckel
Bate Thees Aukema landbouwer 24 jaar wonende te Wijckel
Uit dit huwelijk:
1. Popkjen, geboren op 14 april 1795 te Balk, gedoopt op 3 mei 1795 te Balk (Hervormd). Op 4 april 1829 getrwoud in de gemeente Gaasterland met Pieter Haantjes de Graaf, leeftijd 37 jaar, geboren te Warns, als zoon van Haantje Pieters de Graaf en Bauk Igles.
2. Eibert, geboren op 9 november 1796 te Balk, gedoopt op 27 november 1796 te Balk (Hervormd). Op 21 juni 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jeltje Hendriks Hoekstra, leeftijd 22 jaar, geboren te Sondel als dochter van Hendrik Stoffels Hoekstra en Aaltje Roelofs.
3. Janna, geboren op 18 mei 1799 te Balk, gedoopt op 2 juni 1799 te Balk (Hervormd). Op 22 meu 1836 getrouwd in de gemeente Stavoren met Rein Uilkes Fennema, leeftijd 33 jaar, geboren te Warns als zoon van Uilke Wybrens Fennema en Gooits Heins de Valk
4. Betje, geboren op 29 augustus 1802 te Balk, gedoopt op 12 september 1802 te Balk (Hervormd). Op 31 jnauri 1835 getrouwd in de gemeente Stavoren met Anne Wygers Schotanus leeftijd 32 jaar, geboren te Stavoren, als zoon van Wieger Nolles Schotanus en Sijke Elias.
5. Jaike, geboren op 7 september 1807 te Wijckel, gedoopt op 20 september 1807 te Wijckel (Hervormd). Overleden op 26 februari 1818 op nummer 46 te Wijckel, 11 jaar oud.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Betze Jarigs 17??-17?? Douwe Betzes Schram 1767-1833 Eibert Douwes Schram 1796-1858
     
woonadressen familie Schram
periode adres bron
     
     
     
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 januari 2023 laatste wijziging: 12-01-2023