Foppe Eelkes Schram inschrijving hypotheken 2register 69: 82 / 187
Foppe Eelkes Schram, geboren op 25 september 1836 op nummer 8 te Balk, als zoon van Eelke Jarigs Schram, schippersknecht, en Rinske Jelles Hornstra. Overleden op 2 november 1916 te De Knijpe, 80 jaar oud.
koemelker, koopman, kastelein te Balk
aangifte geboorte op 27 september 1846 blad 45, door Johannes Fokke, vroed- en heelmeester, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 40 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
Op 20 mei 1866 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Harmens Poppes, geboren op 22 oktober 1835 te Balk, als dochter van Harmen Baukes Poppes en Grietje Uilkes Wierstra. Overleden op 1 december 1921 te Leeuwarden, 86 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren op 6 mei 1867 te Balk. Overleden op 7 mei 1937 te Rijs, 70 jaar oud. Op 25 april 1896 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Francina Helena Bleeker, 25 jaar oud, geboren in Wymbritseradeel.
2. Grietje, geboren op 23 december 1868 te Balk. Overleden op 27 oktober 1949 te Leeuwarden, 80 jaar oud. Op 2 maart 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiebe Ringenoldus, oud 24 jaar, geboren te Gorredijk.

3. Rinske, geboren op 2 oktober 1870 te Balk.

4. Harmen, geboren op 17 januari 1873 te Balk. Overleden op 28 november 1947 te Sneek, 74 jaar oud. Op 6 maart 1902 getrouwd in de gemeente Schoterland met Meintje Overwijk, oud 26 jaar, geboren te Knijpe.
5. Trijntje, geboren op 28 oktober 1876 te Balk. Overleden op 26 mei 1921 te Leeuwarden, 44 jaar oud.
1. ) Op 27 oktober 1904 getrouwd in de gemeente Schoterland met Pieter Cath, oud 35 jaar, geboren te Joure.
2. ) Op 17 september 1908 getrouwd in de gemeente AEngwirden met Lubbert Velde, oud 57 jaar, geboren te Terwispel.
 
 
 
Foppe Eelkes Schram
bron: Leeuwarder Courant van 13 mei 1916
 
Foppe Eelkes Schram Trijntje Harmens Poppes
bron: Nieuwsblad van Friesland van 3 december 1921
 
bron: Balkster Courant van 4 november 1916
 
 
 
Foppe Eelkes Schram Balk Foppe Eelkes Schram Balk
bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1891
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1885
 
Foppe Eelkes Schram barouchette
voorbeeld van een Duitse barouchette
barouchette
voorbeeld van een Groninger barouchette
bron: Leeuwarder Courant van 4 augustus 1899
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Foppe Eelkes Schram 1836-1916 Pieter Foppes Schram 1867-1937
Harmen Baukes Poppes 1795-1854 Jan Harmens Poppes 1833-1901  
  Jacob Harmens Poppes 1831-1870  
 
periode adres bron
1859 - 1869 van Swinderenstraat 62 woningregister 1859 - 1869 blad 31; kad. gem. Balk sectie A 237, huisnr. Balk 81
1869 - 1879 van Swinderenstraat 62 woningregister 1869 - 1879 blad 46 kad. gem. Balk sectie A 237, huisnr. 205 / 192
1879 - 1890 van Swinderenstraat 62 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 49; kad. gem. Balk sectie A nummer 237
1890 - 1900 van Swinderenstraat 62 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 85; huisnummer Balk 81
     
eigendommen van Foppe Eelkes Schram
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
             
f 2400,-
15 mrt 1875
   
                gronderven Balk A 237 en H 770
             
f 2500,-
3 jul 1877
   
                gronderven Balk A 237 en H 770
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1087, folio 82, nummer 187
notariële acten
 
1875 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 2400,-
- Foppe Eelkes Schram te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,   crediteur
- Durk Wijma te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7048 Repertoirenr.: 26 d.d. 8 maart 1875
 
1877 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 2500,-
- Foppe Eelkes Schram te Balk, debiteur
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Durk Wijma te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 60 d.d. 15 juni 1877
 
1899 Langweer, notaris W. van der Meer Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 3676
- Foppe Eelkes Schram te Balk, verkoper
- Jurjen Teernstra te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74083 Repertoirenr.: 76 en 80 d.d. 21 juni 1899
 
1899 Langweer, notaris W. van der Meer Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Knijpe, koopsom fl. 6700
- Sybout Tjipke Potma te Balk, verkoper
- Foppe Eelkes Schram te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74083 Repertoirenr.: 84 d.d. 10 augustus 1899
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 september 2015 laatste wijziging: 29-01-2024