persoonlijke gegevens van Frederik Schram koemelker te Wijckel, touwslager te Nijemirdum
Frederik Schram, geboren op ? als zoon van ? en ?. Overleden op ?

 

eigendommen van Frederik Schram
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
748
 
1/2 koopacte
850,-
21 mei 1918
       
Balk
D
648
 
toewijzing
6236,1
14 jan 1919
       
Balk
D
1014
         
Balk
D
1015
         
Balk
I
639
 
koopacte
9280,-
9 juli 1923
       
Balk
I
640
         
Balk
I
845
 
toewijzing
4648,50
30 dec 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1125, folio 120, nummer 189

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 2-11-2020