persoonlijke gegevens van Hendrik Schram
Hendrik Schram, geboren op 31 augustus 1876 te Balk als zoon van Stoffel Popkes Schram en Jille Frederiks Gijzen. Overleden op 16 januari 1933 te Balk, 56 jaar oud. Begraven te Wijckel. Koemelker te Wijckel, winkelier te Balk (1930-1933)
Op 17 december 1925 getrouwd in de gemeente Gaasterland met :
Pietje Hemrica, geboren op 6 september 1894 te Garijp, als dochter van Sytze Aukes Hemrica en Akke van der Hei. Overleden op 13 juni 1973 te ?. Begraven te Wijckel.
Uit dit huwelijk:
1. Akke, geboren op 21 maart 1926 te Wijckel. Overleden op 5 december 1990 te ?
2. Jikke, geboren op 27 oktober 1927 te Wijckel. Overleden op 16 december 2014 te Wijckel, 87 jaar oud. In mei 1952 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Dirk Mous, 30 jaar oud, geboren te Balk, als zoon van Anne Jacobs Mous en Gettje Beernts Folmer.
2. Sietske, geboren op 21 april 1929 te Wijckel.
3, Rimke, geboren op 14 augustus 1930 te Balk.
 
 
 
bron: www.familie-hemrika.nl
Pietje Hemrica staat hier naast haar zuster Hinke
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Stoffel Popkes Schram 1844-1886 Hendrik Stoffels Schram 1876-1933  
     
woonadressen familie Schram
periode huidig adres bron
     
1922 - 1930   register van huisnummering 1920 - 1930; huisnummer Wijckel 214
1930 - 1930 Dubbelstraat 9 (1953) bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 358; huisnummer Balk 409
1930 - 1933 Dubbelstraat 9 (1953) bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 328; huisnummer Balk 394
1933 - 1939 Wikelerdyk 60 (1953) register van huisnmummering 1930 - 1939; huisnummer Wijckel 239
     
     
eigendommen van Hendrik Schram
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
748
 
1/2 koopacte
850,-
21 mei 1918
       
Balk
I
838
 
toewijzing
1902,-
25 mrt 1920
       
Balk
B
1599 ged.
 
koopacte
2200,-
12 mrt 1927
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1125, folio 120, nummer 188
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Hendrik Schram te Wijckel, verkoper
- Frederik Schram te Wijckel, verkoper
- Dirk Haarsma te Balk, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 25 d.d. 29 januari 1919
 

 

laatste wijziging: 23 maart 2017